"Standardiseret ynglefuglemærkning", CES, på Fyn, 2020

"Constant Effort Site" ringmærkning, eller oversat til jævnt dansk, "Systematisk Ynglefugle Ringmærkning", er en international anerkendt metode til kortlægning af de almindelige forekommende fuglearters bestandssvingninger. Læs mere om projektet hos Danmarks Ringmærkerforening eller hos EURING.

På Fyn er der i 2020 hele 3 aktive CES-ringmærkningslokaliteter! Det er:

  • "Lunget". En mose beliggende mellem Ørbæk og Refsvindinge. Michael Højgaard er lokalitetsansvarlig.
  • "Sydfyns Erhvervsforskole", Svendborg. Krat og moseområde. Peter Teglhøj & Michael Bjerregård er lokalitetsansvarlige.
  • "Holmdrup Mose", ved Brudager. Krat og moseområde. Joakim Dybbroe er lokalitetsansvarlig.

De 3 nuværende lokaliteter komplementerer hinanden på bedste vis med hensyn til lokalitetstyper og fuglebestande. "Ringmærkergruppen Fyn" hjælpes ad med bemandingen, således der er mulighed for optimal dækning.

Tornsanger KNF 20190520

Tornsanger. (Foto: Hans Rytter)

Tabellerne opdateres løbende. (Antal fugle = nymærket + aflæst!)

Lunget.

Lunget4

Af Michael Højgaard Hansen.

4. runde: blev gennemført i sol og varme.

3. runde blev gennemført i fuld sol, på trods af en mere skyet vejrudsigt. Det kunne også ses på resultatet. Men normalt byder ultimo maj og primo juni ikke på de store fangstdage.

Der blev aflæst en gammel Solsort, Havesanger og Musvit som alle blev ringmærket som voksne i mosen for henholdsvis 4, 5 og 4 år siden. derudover beviste det nye rørskovsnet i den SV ende af CES-området, at det faktisk kan fange rørskovsfugle.

CES i Lunget fortsætte ind i 2020'erne! Dog i let reduceret og noget ændret udgave. De 8 (ud af 14) første netsteder, som er de østligste og nordligste net er blevet slettet, og 6 nye netsteder er oprettet umiddelbart i skoven og mosen omkring mit hus, og lidt længere ud i mosen mod SV. Dvs at Lunget er blevet mindre præget af agerland, og mere præget af have, skov og krat. Nok også en anelse mindre mose.

Ændringen skyldes flere faktorer. Vækst af træer, en del uheld med rådyr i net sidste år, og samtidigt er det et forsøg på at gøre det mere overkommeligt at holde
og udføre for 1 mand. Netrunderne er herved halveret i gålængde, og jeg bruger 2 net mindre og 15 netmeter mindre end tidligere.

Sydfyns Erhvervsforskole.

SEF4a

Af Michael Bjerregaard, Hans Rytter og Peter Teglhøj.

4. runde: 31. maj 2020 blev 4. CES ringmærkningsrunde ved Sydfyns Erhvervsforskole gennemført. Temperaturen lå på 10-18 grader og vinden på 2-3 m/s i de tidlige morgentimer, men tiltog til 6-8 m/s på de sidste runder. I alt blev 39 fugle fanget hvoraf 24 blev ringmærket, 2 aflæste fugle var ringmærket i 2019, uden for CES
sæsonen, og betragtes derfor som nye CES fugle. Herudover blev 12 CES-fugle mærket i henholdsvis 2019 og 2020 aflæst. En overraskelse var aflæsning af en gransanger, der var mærket med en spansk ring. Vi afventer nu svar fra Ringmærkningscentralen om denne fugls mærkningsdata. 18 forskellige arter blev
fanget i 4. periode og artslisten for 2020 er nu oppe på 27 forskellige arter i 2020. Rørspurv og rørsanger blev nye arter for CES Svendborg i 4. periode.

3. runde: 22. maj 2020 blev 3. CES ringmærkningsrunde ved Sydfyns Erhvervsforskole gennemført. Temperaturen lå på 8-15 grader og vinden på 4-7 m/s. På trods af fint ringmærkningsvejr blev der kun fanget i alt 30 fugle, hvilket en halvering i forhold til 1. periode. Hovedparten af de fangede hunfugle havde rugeplet, så nedgangen kan måske skyldes mindre aktivitet pga. rugning hos områdets ynglefugle. Af de fangede fugle blev 19 ringmærket, 1 aflæst fugl var ringmærket i 2019, uden for CES sæsonen, og betragtes derfor som ny CES fugl. Herudover blev 10 CES-fugle aflæst. 15 forskellige arter blev fanget i 3. periode og artslisten for 2020 er nu oppe på 24 forskellige arter i 2020. Grønirisk blev ny art  – 3 gik i nettet, hvoraf den ene var ungfugl (1k).

2. runde: 15. maj 2020 blev 2. CES ringmærkningsrunde ved Sydfyns Erhvervsforskole gennemført. Vi var spændte på antallet af fugle ovenpå en meget kold og blæsende uge siden først CES runde blev afviklet d. 8. maj. Temperaturen lå på 6-12 grader og vinden på 5-7 m/s. I alt 46 fugle blev fanget, hvoraf 27 blev ringmærket, 3 aflæste fugle var ringmærket i 2019, uden for CES sæsonen, og betragtes derfor som nye CES fugle. Endelig blev i alt 16 CES-fugle aflæst, fugle der enten var mærket i 2019 eller i første periode 2020. I alt blev 17 forskellige arter fanget i 2. periode og artslisten for 2020 er nu oppe på i alt 23 forskellige arter. Gulbug og Kærsanger var blandt de nye arter – arter der begge først blev fanget i 3. CES runde i 2019.

1. runde: 8. maj 2020 blev den første CES ringmærkning ved "Sydfyns Erhvervsforskole" gennemført. Vejret var fint, omend koldt, specielt på de første 2 runder.

I alt 59 blev fanget, hvoraf 42 blev ringmærket, 5 aflæste fugle var ringmærket i 2019, uden for CES-sæsonen, og derfor nye CES fugle, og endelig blev 12 CES fugle mærket i 2019 aflæst.

En ganske fin start på en CES sæson.

Holmdrup Mose

CES holmdrup3

Af Joakim Dybbroe.

3. runde blev gennemført 23, maj. Fangstallene er middelmådige, og jeg arbejder fortsat på at optimere mine netplaceringer.

Dagen startede med, at jeg tidlig morgen antastede en bukkejæger på krybskytteri. Han kunne ikke forklare sig, og var meget hurtig til at komme tilbage til sin bil og komme væk. Lodsejeren er informeret!

Den 3. maj gennemførtes allerførste runde på vores nye CES lokalitet. Det er muligt vi skal have justeret lidt på nogle netopstillinger for at optimere fangsterne, men det må komme hen over de næste CES runder.

/Hans Rytter