Stedfast Svartbag

Af Søren Gjaldbæk

Den 14. december 2021 fotograferede Mogens Hansen en ringmærket Svartbag i Bogense Havn - den havde ringnummeret JE156. Jeg kontaktede Jacob Sterup, der mærker en del Svartbage i det fynske, og den kendte han godt - han havde ringmærket den på Mågeøerne den 1. maj 2011. Det var en gammel han, det vil sige en fugl, der var i sit mindst femte kalenderår.

120421svartringmh

JE156, den 14. december, Bogense Havn. Foto: Mogens Hansen.

Nu er det sjældent, at de måger jeg støder på, kommer hen og stikker benet frem for at få en ring på, det var heller ikke tilfældet her. Jacob fortæller, at han sætter en ”trådnetskasse” over reden, og når mågen lander for at ruge, smækker der et låg hen over, så man kan få fat i fuglen. Svartbage deles åbenbart om rugningen.

120421genfund

Genfundsdata på Svartbagen.

Som man kan se af genfundsdata ovenfor er Svartbagen som de fleste fynboer en rigtig hjemmefødning, den er på nær en genmelding fra Skærbæk Havn den 6. januar 2016 kun meldt fra Mågeøerne (af Jacob) og så nu af Mogens Hansen. Om overskriften holder stik, kan vi naturligvis ikke vide, den kan have været i USA i flere år, men det er næppe tilfældet, alle genmeldinger fra Mågeøerne er fra yngletiden. Der har dog været en del år uden aflæsninger. I dag er fuglen mindst 14 år gammel, de kan blive op mod 30 år gamle, og da de danske Svartbage er standfugle, skulle der være mulighed for at støde på JE156 på Bogensekanten nogle år endnu.