Stenvendere kan være svære at se

Af Leif Bisschop-Larsen

Camouflage
Når man er en lille, lækker vadefugl, er camouflage en god ting. Når man er optaget af at fouragere eller ligger på rede på en åben kyst, er det bedst ikke at blive set.

050322stenholgerlbr

Find ”Holgere”, hvor mange Stenvendere kan du se? Foto: Leif Bisschop-Larsen.

På ovenstående billede fra stranden ved Østerø Sø har 25 Stenvendere travlt med at finde føde, men vi opdager dem ikke fordi de ligner sten og tang. Først når de flyver op ses de, men stadig kan deres spraglede dragt gøre dem svære at skelne.

050322sten1lbn

Stenvendere. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

050322sten2lbl

Et udsnit af flokken. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

Også på tæt hold må man også sige, at de falder godt ind i omgivelserne, som det ses nedenfor.

050322sten3lbl

Stenvender. Foto: Leif Bisschop- Larsen.