Stor donation til DOF Fyns Ø-undersøgelse

Af Henrik Kalckar

I går fik jeg denne fantastisk glædelige besked fra Aage V. Jensens Naturfond:

KÆRE HENRIK KALCKAR - DOF FYN

DIN ANSØGNING ER NU BLEVET BEHANDLET AF BESTYRELSEN.

DET ER OS EN GLÆDE AT KUNNE MEDDELE DIG, AT DIN ANSØGNING ER IMØDEKOMMET.

PROJEKTTITEL: DOF FYNS Ø UNDERSØGELSE 2021 OG 22

BEVILGET BELØB: 120.000 DKK

041222bsnlis

Optællerne ankommer til Bastholm. Foto: Lillly Sørensen.

Vi meget taknemmelige for donationen fra AVJ Naturfond, som nu muliggør at realisere Ø-Undersøgelsen i en rigtig flot bogudgivelse.

Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at give min største anerkendelse til Lene Parkø, Niels Andersen og Leif Bisschop-Larsen, der først som styregruppe og senere Niels og Leif som redaktion, har gået forrest i arbejdet med Ø-undersøgelsen.

Men i denne glædelige stund skal alle optællere og andre deltagende DOF Fynere og sparringspartnere udenøs bestemt heller ikke glemmes. Der er lagt 1000vis af timer i dette projekt.

Med denne undersøgelse bliver der med præcise tal og observationer kastet lys på kystfuglenes bestande på de fynske øer og kystlokaliteter nu og i et historisk perspektiv. Det er arter og habitater som Danmark har et helt særligt ansvar for at tage vare på!

Bogen bliver et vigtigt værktøj til forvaltning og politiske beslutninger hos de fynske kommuner, Naturstyrelsen og andre lodsejere.

Der er begået en milepæl i ornitologisk historie på Fyn, -alle os der kærer os om naturen og fuglene har fået en meget stor julegave!

Undersøgelsen og udgivelsen bliver til med midler fra:

  • AVJ Naturfond
  • 15. Juni Fonden
  • DOFs Videnskabeligt Udvalg
  • Better Birdlife
  • DOF Fyn

041222kueholmsla

Et Knopsvanepar og ni Stormmågepar på Kueholm i Lindelse Nor. Foto: Hans-Henrik Wienberg.

Selve bogudgivelsen ventes først til foråret, men man kan jo ønske sig et gavekort til at lægge under træet.

Tak til jer alle sammen for jeres kæmpe arbejde for DOF Fyn og rigtig glædelig jul!