Stor Skallesluger - en fynsk vintergæst på retur

Stor Skallesluger er en klassisk vintergæst i det fynske, men særligt visse lokaliteter tiltrækker arten i større antal. I løbet af vinteren vil vi i Tirsdagsanalysen sætte et særligt fokus på Stor Skalleslugers forekomst i det fynske, hvor den tilsyneladende - trods i hærdige forsøg - ikke vil slå sig ned som ynglefugl. Redekasseprojekter i det Sønderjyske omkring Als og på Møn og Falster har ellers båret frugt, men Fyn kan kun tiltrække fugle om vinteren - endnu. Læs mere om det fynske kasseprojekt til Stor Skallesluger her.

Stor Skallesluger, han. Foto: Søren Gjaldbæk.

Kigger man på overvintringstallene for Stor Skallesluger, så ser man et klart fald i antal fugle i det sidste kvarte århundrede på de klassiske overvintringssteder for arten på Fyn og i de omkringliggende farvande.

For 25 år siden kunne man finde koncentrationer af Stor Skallesluger på mere end 500 fugle på en lokalitet. Erik Ehmsen kunne således tælle 580 fugle i Arreskov Sø den 25. november 1995. I 1997 kunne Niels Larsen tælle 550 fugle ved Seden Strand den 4. januar og samme år kunne Ole Goldschmidt tælle 563 ved Siø den 17. januar. Medtager vi flokke på over 400 fugle – så dukker 474 fugle i Odense Havn op set af Søren Gjaldbæk samme år den 19. januar.

Stor Skallesluger, hun. Foto: Søren Gjaldbæk.

1997 var en kold vinter og søerne var frosset til. Ved Skovballe på Tåsinge kunne Hans Rytter tælle 360 fugle den 26. januar 1997. Selvom det ikke var vinterens største forekomst, så er den flok ikke overgået i de sidste 22 år.

Fra 1998-2019 forefindes kun 3 observationer på mere end 300 fugle. Den 16. januar 1998 talte Flemming Byskov 316 fugle i Arreskov Sø. Kurt Due Johansen talte 345 ved Seden Strand den 3. februar i 2011 og den 11. februar 2012 talte Ole Goldschmidt nøjagtig samme antal – 345 – i Rudkøbingløbet mellem Langeland og Siø.

Den 2. februar 2014 talte Ole Goldscmidt 285 fugle på havet ud for Siø. Det er den største flok i det fynske i de sidste 5 år.

Stor Skallesluger, han, far en koldere tid!. Foto: Søren Gjaldbæk.

Faktisk er der kun gjort 4 observationer af flokke på mere end 150 fugle i perioden siden Ole’s 285 fugle ved Siø. Det drejer sig om 167 fugle ved Kerteminde Fjord, den 16. januar 2016, set af Kurt Due Johansen. Samme år og sted talte Steen Lauritsen 159 den 11. februar. Den 22. marts 2018 talte Steen 191 fugle - igen var det i Kerteminde Fjord. Gunnar Jørgensen talte 182 ved Brændegård Sø den 4. december 2018. Gunnar er således den sidste der har set en flok på mere end 150 fugle. En anden rekord besidder Carsten Skou. Carsten er den sidste der har talt mere end 100 fugle på Fyn. Det gjorde Carsten den 15. februar 2019 ved Nakkebølle Inddæmning.

Stor Skallesluger, i gang med at sluge Skalle? Foto: Søren Gjaldbæk.

Følgende indlandslokaliteter har haft mere end 50 fugle de sidste fem år:

2014-2019

Arreskov Sø, Brændegård Sø, Nakkebølle Inddæmning, Søbo Sø, Langesø, Grusgravene ved Birkum

Følgende kystlokaliteter har haft mere end 50 fugle de sidste fem år:

Seden Strand, Stige Ø, Kerteminde Fjord, Siø, Dyreborg Vig og Gyldensteen på havet ud for. Den sidste observation adskiller sig ved at være et meget tidligt efterårsfund med hele 78 fugle den 24. oktober og kan måske være en fejlindtasting i DOF- Basen. Hvis ikke så er det en store forekomst der falder en måned før det normale.

Stor Skallesluger, fra denne "vinter". Foto: Steen Vagner.

Samlet set kan man slutte, at Stor Skallesluger er blevet en sjældnere vintergæst i det fynske. Meget simpelt opstillet ud fra maxtallet i 1995 og maxtallet i 2019, så ses der en tilbagegang på mere end 80%. Sådan kan det naturligvis ikke gøres op, men noget tyder på, at der er blevet længere mellem de Store Skalleslugere om vinteren på Fyn. Det kan have mange årsager milde vintre holder måske mere på fuglene i Sverige, hvor søerne i mindre grad fryser til. Men selv i den seneste hårde vinter i 2012, hvor den laveste temperatur blev målt den 5. februar i Odense til -23,1 grader celcius, der væltede Fyn sig ikke i Store Skalleslugere. Her var 345 det højeste tal ved Siø og kun tre andre observationer nåede over 100 fugle i 2012.

I månederne januar, februar og marts følger Tirsdagsanalysen forekomsten af Stor Skallesluger i det fynske. En række søer glimrer ved deres fravær i DOF Basen. Således er der ingen større tal fra fx Dallund Sø, Søholm Sø, Fønsvang eller Nørreballe Nor.

Tekst: Esben Eriksen.