Storkeflok på rundtur

Da jeg om morgenen den 27. juli kørte til Sydlangeland, stødte jeg på fem rastende Hvide Storke på en mark ved starten af Fakkemosevej. Det var ikke et helt uventet fund, da en tilsvarende flok dagen før var blevet meldt trækkende sydpå over Strynø.

Storke er jo fine fugle, og selv om jeg normalt er glad for at se ringmærkede fugle, så var jeg ikke ked af at konstatere, at fire af de fem fugle var uden ringe. Det er langtfra usædvanligt, at de storke, der dukker op på Langeland er ”burfugle” fra det skånske storkeprojekt, hvor stort set alle er mærket med farveringe. Eksempelvis bar samtlige fugle ringe, da 59 svenske storke besøgte Langeland i august 2017.

Den femte af storkene var så godt nok ringmærket med svensk ring og viste sig at være mærket som unge i 2017 ved Tommarps Kungsgård nordøst for Helsingborg. Men der er jo intet underligt i, at en yngre svensk stork slår følge med vilde storke.

20190727 storkex5

Storkeflokken ved Fakkemosevej

En søgning i DOFbasen afslørede, at storkeflokken havde været noget rundt i landet i dagene forinden. Der er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at alle observationerne drejer sig om samme flok, men det er alligevel begrænset, hvor mange tilsvarende flokke, der optræder i landet på dette tidspunkt.

Flokken sås første gang flyve over Nørrestrand ved Horsens ved middagstid 20. juli, og herefter fulgte iagttagelser øst for Aalborg fem timer senere, og fra Frederikshavn 22.-23. juli. Herefter gik turen sydpå igen, og flokken rastede øst for Randers 26. juli for så at blive set over Strynø samme eftermiddag og ved Humble om aftenen, inden de så stod ved Fakkemosevej om morgenen 27. juli. De trak sydpå sidst på formiddagen. Et foto af flokken fra Aalborg-kanten viser én ringmærket og fire umærkede fugle (kan ses her), hvilket bekræfter, at der er tale om samme flok.

Storkerute

Storkeflokkens rute gennem landet baseret på indtastninger i DOFbasen. Desuden er mærkningsstedet for storken med svenske ringe angivet.

Denne lille historie er endnu et eksempel på, at store vingefang, der er kommet til det nordlige Jylland på forlænget træk, ofte lægger ruten over Sydlangeland, når de atter skal sydpå. Dette fænomen er bl.a. beskrevet af Esben Eriksen her.

Tekst og fotos: Jacob Sterup