Stormmåge

Som nogle måske kan huske, var det rigtig koldt for en måned siden, hvor Hans Rytter skrev dette indlæg. Hans havde håbet på svar fra Finland, som kunne komme med i indlægget, men det lader vente på sig - vi vender tilbage med nyt om Stormmågen, så snart vi får noget at vide (Red.).

Endelig kom der sne og kulde! Det indebærer for os ringmærkere andre muligheder for at fange og ringmærke vinterfugle.

For mit eget vedkommende sker fangsterne mest hjemme i haven! Det giver mulighed for at sidde i sidde i ro og mag ved køkkenbordet og holde øje med fælderne. Alternativt kan fælderne monteres med et alarmsystem, der giver besked når fælden smækker. Ifølge jagtloven skal fangsredskaber til ringmærkning holdes under opsyn mindst hver ½ time.

Jeg fanger sølvmåger, stormmåger og hættemåger. Umiddelbart er stormmågerne de mest interessante, da mange af de fugle der er her i landet om vinteren, yngler fra Finland og over mod Uralbjergene. Det giver mulighed for nogle interessante aflæsninger og genmeldinger!

Stormmage Helsinki CT 141.588

Stormmåge. Ringmærket med finsk ring, Helsinki CT141588. Det bliver spændende at se tilbagemeldingen om hvor og hvornår, den er ringmærket.

Stormmage i snevejr 2021 02 07

Stormmåge venter på chancen ved foderpladsen!

Stormmage helt maet 2021 02 07

En stopmæt Stormmåge

Læs meget mere om stormmågernes trækbevægelser i Dansk Trækfugleatlas.

Tekst og foto: Hans Rytter