Svendborgs Råger

Af Niels Andersen

Niels Andersen har nu utrætteligt fulgt udviklingen i bestanden af de svendborgensiske Råger gennem næsten 20 år. Vi har hørt om det gennem talrige årlige opdateringer og artikler, først i det hedengangne lokalblad for DOF-Fyn, Havrevimpen, og i de sidste mange år her på hjemmesiden.
I 2022-udgaven har Niels været rundt til 59 Rågekolonier i Svendborg Kommune, selvom dog kun de 19 var beboet. Rågerne flytter nemlig rundt, kolonier forlades, nye opstår og gamle genbosættes.
Årets optællinger viser det laveste antal Råger i perioden med 902 par. Til sammenligning var der i 2009 over 1500 par. Siden da har det altså gået ned ad bakke. Flere af de store kolonier i skovene er blevet forladt, og selvom nye er kommet til, så kan disse altså ikke måle sig med tidligere tiders storhedstid for Svendborgs signaturfugl, Rågen.
I den vedhæftede rapport beskrives også, hvordan nedgangen har haft væsentlig indflydelse på valget af redetræer.
Nedgangen er måske ikke tydelig i hele Danmark, men har i Rågens europæiske udbredelse som helhed haft den betydning, at Europakommissionen, IUCN og BirdLife fra 2021 har placeret Rågen på ”European Red List of Birds” som sårbar.

060422rageet

Rågen råber sit navn ud. Det giver den problemer. Foto: Erik Thomsen.

Alligevel er Rågen vores eneste fugleart, der trods fredning må bekæmpes i ynglesæsonen. Det sker under overskriften regulering. Rågen er nemlig en såkaldt konfliktart, som deler vandene. I byen lægges den for had på grund af dens støjende adfærd tæt ved beboelse, dens fourageringsadfærd på golfbaner og græsplæner samt dens massive optræden som social kolonifugl. På landet udviser landbruget stor opfindsomhed for at begrænse dens tilstedeværelse, og erhvervet klager sin nød højlydt hos politikere og i medierne og vinder gehør.
Der er sket en afkobling mellem bestandsniveauet og antallet af klager. Kun de sidste er eksploderet, selvom det var påstanden om det første, der i sin tid fik Niels Andersen til at gå i gang med dokumentationen og Svendborgs Råger.
Alt dette kan du læse om i årets rapport: Rågerne i Svendborg – og lidt fra andre steder.