Svendborgs Råger. Nedturen fortsætter.

Af Niels Andersen

Jeg har nu utrætteligt fulgt udviklingen i bestanden af de svendborgensiske Råger gennem 20 år
Vi ornitologer kan godt lide lange tidsserier, hvor udviklingen kan følges over længere tid. I 2023-udgaven har jeg været rundt til 59 Rågekolonier i Svendborg Kommune, selvom dog kun de 19 var beboet. Rågerne flytter nemlig rundt, kolonier forlades, nye opstår og gamle genbosættes.

090823rage2et

Råge. Foto: Erik Thomsen.

Årets optællinger viser det laveste antal Råger i perioden med 861 par. Til sammenligning var der i 2009 over 1500 par. Siden da har det altså gået ned ad bakke. Flere af de store kolonier i skovene er blevet forladt, og selvom nye er kommet til, så kan disse altså ikke måle sig med tidligere tiders storhedstid. Rågen er ikke længere Svendborgs signaturfugl.
I den vedhæftede rapport beskrives også, hvordan nedgangen har haft indflydelse på valget af redetræer.
Nedgangen er måske ikke tydelig i hele Danmark, men har i Rågens europæiske udbredelse som helhed haft den betydning, at Europakommissionen, IUCN og BirdLife fra 2021 har placeret Rågen på ”European Red List of Birds” som sårbar.

090823rage1pbr

Råge. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Alligevel er Rågen vores eneste fugleart, der trods fredning må bekæmpes i ynglesæsonen. Det sker under overskriften regulering. Rågen er nemlig en såkaldt konfliktart, som deler vandene. I byen lægges den for had på grund af dens støjende adfærd tæt ved beboelse, dens fourageringsadfærd på golfbaner og græsplæner samt dens massive optræden som social kolonifugl. På landet udviser landbruget stor opfindsomhed for at begrænse dens tilstedeværelse og erhvervet klager sin nød højlydt hos politikere og i medierne.
Der er sket en afkobling mellem bestandsniveauet og antallet af klager. Kun de sidste er eksploderet, selvom det var påstanden om det første, der i sin tid fik mig til at gå i gang med dokumentationen og Svendborgs Råger.
Jeg bryder mig ikke om, at en fugl i tilbagegang beskydes. Det kan aldrig være bæredygtigt.
Alt dette kan du læse om i årets rapport: Rågerne i Svendborg – nedturen fortsætter.