Tæl gulnæbbede svaner

Af Esben Eriksen

Det er igen blevet tid til at tælle overvintrende gulnæbbede svaner. I det fynske omhandler det altovervejende optælling af Sangsvaner, da Pibesvaner er sjældne gæster i det fynske om vinteren. 

264083338 4651272041657167 7869871033090484859 n

Flemming Johansen har allerede indtastet denne flok i DOFBasen fra Horne den 6. december 2021. Foto: Flemming Johansen

DCE/Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet er kommet med denne opfordring til blandt andre de fynske fuglekiggere: "DCE/Institut for Ecoscience på Aarhus Universitetbidrager til den årlige opdatering af ynglesucces og bestandsstatus for de gulnæbbede svaner i Nordvesteuropa. I den forbindelse vil vi i december 2021 og januar 2022 opfordre alle DOFbasens bidragydere til at være omhyggelige med at registrere forekomster af de to arter, gerne med præcise positioner.

Både i december (særligt omkring weekenden 12.-13. december 2020) og januar (særligt omkring midvintertællingen 15.-16 januar 2022) vil vi opfordre alle, der ser Pibe- og Sangsvaner, til at indrapportere ynglesucces. Altså optælle antal adulte og unger, samt hvor muligt, angive kuldstørrelser på familier der går adskilte så man kan opgøre dem. Kuld kan angives i artsnotefeltet, enten som en talstreng 1,1,1,2,2,3,4,5,5 eller som 3x1,2x2, 1x3, 1x4, 2x5.

Vi er meget interesserede i detaljer om habitatvalg, der også kan indskrives under artsnotefeltet. Sondring mellem fouragerende/rastende flokke på agerjorde osv. samt overnattende flokke er også vigtigt, så brug de rigtige adfærdskoder.

For habitatvalg sondres i mellem: Majs stubmark, Korn stubmark, Korn uhøstet, Vintersæd (det er svært at se forskel på vinterhvede, -rug, -byg), Frøgræs (markafgrøde), Vedvarende græs (mark, typisk hegnet), Eng (tør), Oversvømmet eng, Kartofler – stub, Kartofler – uhøstet, Gulerødder, Roer, Raps, Sø, Fjord, Å, Andet (skriv hvad).

På forhånd tak. Preben Clausen, Tony Fox og Bjarke Laubek.
Evt. spørgsmål kan rettes til Preben på mail pc@ecos.au.dk eller mobil 2334 4767."