Tårnenes dag - coronaudgave

”Tårnenes dag 2020” – bliver anderledes – alle kan deltage!

Hvert år siden 2006 er arrangementet ”Tårnenes dag” blevet afholdt i Danmark, og i de seneste 5 år har det været en nordisk landskamp mod Finland og Sverige, men sådan bliver det ikke i 2020 pga. corona-pandemien, som har fået arrangørerne til at aflyse og udskyde det normale event til 2021.
. og det er jo ærgerligt, men man kan godt kigge fugle den dag alligevel, idet vi har besluttet at lave en alternativ konkurrence i år!

Måske du kan spotte en Hvid Vipstjert hjemmefra?

”Tårnenes dag – hjemmefra - lørdag den 9. maj 5.00-13.00”

men i stedet for i et fugletårn, skal man tilmelde sin ”adresse” og spotte og registrere de forskellige fuglearter, som kommer forbi ens matrikel i det angivne tidsrum. Konkurrencen er således lidt ala´ ”boligbirding” i 8 timer.
”Tårnenes dag” bliver som tidligere år en konkurrence hvor deltagerne mest ”kæmper” om æren, men det vigtigste er at være med
I år vil der dog blive udtrukket 2 bogpræmier sponsoreret af DOF-Vestjylland, blandt de deltagere, som indsender deres resultat senest kl. 17.00 på konkurrencedagen 9. maj.
 

Regler:

  • Enkeltpersoner eller husstandens medlemmer kan deltage.
  • Der må observeres fra ens matrikel/have!
  • Man bestemmer selv hvor lang tid, man vil bruge af de 8 timer, men kun de fuglearter, som er registreret i tidsrummet må tælles med.
  • Det er kun vilde fugle fra "Fugle i DK" listen, som tæller med, ikke diverse tamfugle.
  • Rapportering af fuglearterne/antal som man har set sendes hurtigst muligt efter afslutningen kl. 13.00 på E-mail adressen: mailto:taarnenesdag@gmail.com
  • Gerne forlods tilmelding på mailto:taarnenesdag@gmail.com, men alle som ønsker at få sit resultat registreret i konkurrencen, skal fremsende dette senest 9. maj kl. 17.00, og samtidig deltager man i lodtrækningen om de 2 bogpræmier sponsoreret af DOF-Vestjylland.
    Ved tilmelding til "Tårnenes dag – hjemmefra" fremsendes afkrydsningsskemaet  "Fugle i DK", som kan bruges og gerne returneres udfyldt, når man indsender sit resultat. (Ved at udfylde med et 1 tal ud for fuglearten, tæller den selv sammen).
  • Resultatet offentliggøres på Facebooksiden "Tårnenes dag" og DOF-Vestjyllands hjemmeside, snarest muligt efter fremsendelsesfristen.

Pas på, at naboen ikke føler sig overvåget!

Vi håber, at mange har lyst at deltage I dette fælles DOF-arrangement d. 9. maj, som jo kan lade sig gøre i disse corona-tider, fordi vi alle deltager hjemmefra. Specielt er konkurrencen lige til højrebenet, for de omkring 190 "boligbirdere", som kan deltage her og samtidig kan have ekstra fokus denne dag på at finde nye arter til Boligbirding. Og ja, hvis man ikke har deltaget i "Boligbirding" før, så kunne "Tårnenes dag – hjemmefra" være startskuddet til at komme i gang her også.

Opdateringer og information med mere forgår fra Tårnenes dags facebookside og eventuelle spørgsmål på konkurrencens E-mail adresse


"Tårnenes dag" bliver således noget anderledes i 2020, men foråret er den bedste årstid, og fuglene synger det bedste, de har lært netop nu, så vi er sikre på, at vi får en god dag alligevel – Meld dig til "Tårnenes dag 2020 – hjemmefra".

God fornøjelse og god kamp - Tårnenes dag