Tårnenes Dag, lørdag den 4. maj, 5.00-13.00

DOF Vestjylland arrangerer hvert år Tårnenes Dag, så hvad er mere nærliggende end at gå ind på deres hjemmeside for at få flere oplysninger om arrangementet:

”Hvad er Tårnenes dag?
Formålet med ”Tårnenes Dag” er at udbrede kendskabet til fugle og invitere interesserede med til en spændende konkurrence, hvor man hjælpes ad med at spotte flest mulige fuglearter fra sit valgte ”tårn”. Der er også god tid og mulighed på dagen for at snakke om trækfuglene, som netop først i maj trækker i stort tal gennem landene for at nå frem til deres ynglepladser.

220424tarnryt

Tårnet ved Gulstav Mose. Der startes tidligt! Foto: Hans Rytter.

Har man ikke deltaget i ”Tårnenes dag” eller tidligere hørt om konkurrencen, så kan det oplyses at det er et fugleevent, hvor en gruppe fugleinteresserede, som ønsker at deltage i konkurrencen, tilmelder et ”fugletårn” eller udkigspunkt og fra dette sted/punkt har man således 8 timer til at observere og nedskrive de forskellige fuglearter, som kommer forbi.
Konkurrencen er opfundet i Finland, hvor første konkurrence afholdtes i 1994. I Danmark er konkurrencen afviklet årligt siden 2006. De første år frem til 2014 afholdtes i august måned, men fra 2015 blev det til en nordisk landskamp mod Finland og Sverige, og derfor afholdes den nu i begyndelsen af maj i stedet.
I Finland er der normalt rigtig mange tårne med – ca. 300 ….. i Sverige er der normalt 80 – 90 tårne med, mens deltagerantallet her i Danmark typisk har ligget omkring cirka 20 tårne.
Hvis du har prøvet at deltage i ”Tårnenes Dag”, vil du vide, at det er en ret spændende konkurrence at deltage i. At konkurrencedagen ligger først i maj, hvilket vil sige midt i træktiden og i den periode hvor alle afrikatrækkerne returnerer, er et bevidst valg, da det på dette tidspunkt er størst mulighed for mange arter og spændende oplevelser.”

220424rorsg

Mon ikke Rørdrum sniger sig ind på listen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Som det ses, kan man "lave sit eget tårn", man skal blot finde et højdepunkt, hvis der ikke lige er et tårn i nærheden og deltage i arrangentet på den måde. Er man mere socialt anlagt, kan man tage til Gulstav i hele eller dele af konkurrenceperioden og bistå tårnbestyrer Søren Bøgelund i tårnet ved Gulstav Mose. Han bliver skuffet, hvis ikke der bliver set mindst 100 arter! Hvis man kan bære mere end optisk udstyr og egen mad, kan det oplyses, at Søren sætter pris på wienerbrød.

220424fiskcld

Med lidt held kommer der Fiskeørn på listen. Foto: Claus Dalskov.