Temadag om Punkttælling 2.0 på Naturskolen Åløkkestedet 17. september 2020.

Henrik Kingo Andersen fra DOF Fyns bestyrelse bød projektansvarlig Thomas Vikstrøm fra Fuglenes Hus velkommen til dagens arrangement. Daniel Palm Eskildsen fra Fuglenes Hus var blevet forhindret i at komme.

Der var 10 tilmeldte, hvoraf de fleste gennem en årrække har været punkttællere.

Thomas Vikstrøm orienterede kort om projektet, som med støtte fra Aage V Jensens Naturfond er gået i gang med punkttællingsprogram 2.0 over en 4-årig periode.

Thomas Vikstrøm fortæller om punkttælling. Foto: Henrik Kingo Andersen.

Nyt er fx spontantællinger – 5 minutter, frit valg af tid og sted.

Efter en kort introduktion gik alle ud i felten i 3 timer for i praksis at afprøve metoden. Øvelsen viste, at det er let tilgængeligt, men også at det er af betydning, hvor man stiller sig. Man skal forholde sig til landskabstypen (habitaten), tid på dagen, solen, kigge, lytte, observere og ikke fristes til notere en observation, man er den mindste smule i tvivl om.

Der blev tid til 3 øvelser på turen rundt i Tarup–Davinde området inden spisning og efterfølgende oplæg ved Thomas Vikstrøm.

Punkttællingsprogrammet har eksisteret i 44 år med faste punkter, tider på døgnet og datoer. Hvert år er er de opsamlede data blevet samlet i en rapport.

Thomas Vikstrøm fortæller - manden i midten ligner vores formand. Foto: Henrik Kingo Andersen.

Med Punkttælling 2.0 er målet over en 4–årig periode

at modernisere og analysere:

  • udvikling af spontantællinger
  • opgradere til nyt analyse-setup
  • udvikling af nye habitatindikatorer baseret på aktuelle observationer og tilhørende indeks
  • afdækning af betydning af aldersrelateret høretab hos punkttællere
  • forsøg med soundscape undersøgelser
  • app til dataindsamling i felten

at konsolidere og forbedre datagrundlag:

  • generelt flere almindelige punkttællingsruter udlagt systematisk på forhånd og i ikke-veldækkede habitater
  • igangsætte punkttællingsruter i det tidlige forår
  • igangsætte punkttællingsruter om natten for at opnå bedre dækning af arter som fx Vandrikse, Natugle, Skovhornugle, Natravn, Skovsneppe, Nattergal, Kærsanger, Rørdrum, Drosselrørsanger, Savisanger og Græshoppesanger.
  • rekruttere, fastholde og uddanne frivillige

Der var stor interesse blandt de fremmødte. Der kom ønske om, at man kunne gå to på nattællingsruter, hvilket skal drøftes i projektgruppen. Der blev også stillet spørgsmål til, hvordan man sikrer sig præcise data ved spontantællinger, mm.

Thomas Vikstrøm oplyste at det ville kræve mange ” tællere ” og mange indberetninger af data og det formodentligt først om nogle år ville vise retvisende resultat. Samtidig kan det dog have den styrke, at man relativt hurtigt kan se ændringer i fuglebestanden i et mindre område. F.eks. opdagede man Usutu–ramte Solsorte i Belgien, da tællingerne pludselig viste et stort fald i Solsorte grundet denne virus.

Afslutningsvis orienterede Thomas Vikstrøm om, at der afholdes konference for Atlastællere 7. november og punkttællere 8. november 2020.

Man har også besluttet at sende informationsbrev ud til ”tællere” fremover.

Alt i alt en meget spændende dag med interessant oplæg, god travetur og praksisøvelser, engagerede deltagere og oplægsholder.

Mere om programmet kan læses på DOF Fyns hjemmeside på Punkttælling 2.0

Med venlig hilsen Jette Gandrup