Tid til Skovsanger

Det er sikkert individuelt hvilke fugle, som man er særlig glad for, men for undertegnede er Skovsanger en rigtig fin fugl. Som barn lærte jeg, at den hed ”Tokronefuglen”, fordi afslutningen på dens sang kan lede tankerne hen mod den accelererende lyd, som en ”daler” (datidens slang for en tokrone) gav, når man satte den i rotation på en bordplade og den efterhånden faldt til ro. Skulle der være yngre læsere kan jeg oplyse, at fem- og tikroner dengang var sedler, og at tyvere ikke fandtes! Man kan i dag forsøge sig med disse mønter.

Skovsanger, Hunderup Skov.

Tidligere var Skovsangeren mere almindelig og ynglede rundt omkring, i firserne f.eks. i Hunderup Skov. Det største forårsrasttal for arten er fra Fynshoved den 10. maj 1993, hvor Lars Hansen havde 25 - i dag ser man sjældent mere end et par stykker - på en god dag! Faktisk er der kun 30 forårsfund af mere end to fugle siden 2000. Arten ses kun sjældent i andet halvår. Som ynglefugle er den fåtallig, måske ikke årlig - der er kun 30 meldinger på DOF basen om syngende junifugle fra 2015 til 2018.

Skovsanger, Hunderup Skov.

Fuglene ankommer normalt den sidste uge af april og ses frem til udgangen af maj. De trækker bredt, så hvis man vil finde sin egen Skovsanger, skal man blot tjekke den lokale skov hver dag i bemeldte periode. Personligt har jeg ikke haft et ordentlig forår uden at have hørt arten i Hunderup Skov, som ligger i mit nærområde.

Skovsanger, Hunderup Skov.

Her havde jeg for godt og vel ti år siden fornøjelsen af at fremvise Skovsanger for OB’s førstehold. Jeg stod ved engen ved Campingpladsen og havde lige ”scoret” - der sad den fineste Skovsanger og trillede løs. Pludselig mærkede jeg jorden ryste, kiggede op og her kom OB’s daværende træner Troels Bech løbende foran hele førsteholdstruppen. Han standsede op og spurgte, hvad jeg kiggede efter - det fortalte jeg - jeg er en relativt høflig mand, hvis det stikker mig. Troels virkede ret interesseret - i sandhedens interesse skal et siges, at der var nogle stykker i truppen, der tilsyneladende bare tænkte på at komme tilbage til klubhuset - de blev vist aldrig til noget.

Skovsanger, Blåvand. Fingrene er Henrik Knudsens.

De første fynske fugl i år er meldt, så sent som i dag, den 26. april, var der syngende Skovsanger i Åløkkeskoven.Vi kan kun opfordre til, at man bruger de næste par måneder til at lytte efter Skovsanger. Særligt gode chancer er der i maj, og det fører ofte andet godt med sig at komme ud i naturen i maj. Personligt har jeg i forbindelse med Skovsangerture i Hunderup Skov set både Ringdrossel, Vendehals og Rødtoppet Fuglekonge - jeg har Pirol til gode. Husk, at i maj kan alt (næsten) ske.

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk.

 Skovsangere, Keldsnor. Foto: Hans Rytter.