Tilskud til formidling fra Friluftsrådet

Formanden for DOF Fyns formidlingsudvalg. Foto: Viktor Kandsberg.

En af DOF Fyns vigtigste opgaver er formidling om fugle i forbindelse med arrangementer rundt omkring, alene eller i samarbejde med andre - vi har på det seneste været til stede ved f.eks.

 • Fjordens Dag
 • Dyrskuet med Elsemindes produktionshøjskole
 • Skovsgård med Danmarks Naturfredningsforening
 • Diverse arrangementer på Fugleværnsfondens områder
 • Fuglenes Dag
 • Skovens Dag
 • Kaleko Mølle med Øhavsmusset
 • Havne/kulturfestival
 • Den Romantiske Have, Sanderumgård
 • Tarup-Davinde
 • Formidling af ringmærkning, Keldsnor Fuglestation
 • Fuglekurser

Nogle af ovenstående arrangementer har man kunnet læse om her på siden.

Formidling af ringmærkning - set ovenfra - Michael Bjerregård fremviser, Gulstav Mose. Foto: Børge Langkilde Rasmussen.

Hovedlæsset trækkes af Børge Langkilde Rasmussen, der er formand for DOF Fyns Formidlingsudvalg og bestyrelsens repræsentant i dette, Jette Gandrup plus en lille fast kerne. Udvalget har ikke flere faste medlemmer, men en lang række af DOF Fyn’ere indkaldes efter behov til assistance med at afvikle de forskellige arrangementer, som i omfang kan være ret forskellige.

Fjordens Dag - bl.a. en lille flok vadefugle, så folk kan øve sig på, hvad der er i sigte udenfor. Foto: Børge Langkilde Rasmussen.

Formidling kræver udstyr - og det er dyrt for en forening med så beskedne midler som DOF Fyn. Vi søgte derfor Friluftsrådet om et tilskud på 50,000 kr., så vi sammen med et eget bidrag på 10,000 kr. kan anskaffe os nyt udstyr til brug ved fremtidens arrangementer. Mandag den 15. juni kom den glædelige nyhed - Friluftsrådet har tildelt os 50,000 kr. fra lokalfordelingspuljen til udstyr til formidling om fugle og natur - en meget kærkommen håndsrækning og en stor hjælp til formidlingsarbejdet, stor tak til Friluftsrådet.

Arrangement i Den romantiske Have, Sanderumgård. Foto: Børge Langkilde Rasmussen.

Årets program er selvfølgelig som alt andet præget af coronanedlukningen, men i uge 27 afholder formidlingsgruppen et arrangement på Kaleko Mølle og mandag i uge 42 et på Skovsgård. Fjordens Dag er desværre aflyst. Det er ligeledes tanken, at Keldsnor Fuglestation vil lave nogle arrangementer med formidling af ringmærkning ved Keldsnor i efteråret.

Børge går i gang med at indkøbe udstyret og håber, at det er klar til brug til efterårets arrangementer. Stort til lykke til Børge og DOF Fyn for anerkendelsen af værdien af det store formidlingsarbejde.

Tekst: Søren Gjaldbæk.