Tirsdagsanalyse uge 20

Maj måned giver traditionelt set en masse fine fugle, og uge 20 var ingen undtagelse. Vi har samlet nogle af dem nedenfor.

Ugens eneste Dværgfalk kom mandag den 13. maj. Samme dag hørte Gunnar Knudsen en syngende Hedelærke ved Klakkebjerg, Niels Bomholt hørte en dagen efter ved Ørslev Bjerge. Gemmer dig sig måske nogle ynglepar i det vestfynske?

Der var stadig Silkehejre ved Jersore - kun én - set mandag og tirsdag af Orla Kristensen og Kurt Due Johansen.

Silkehejre, Jersore. Foto: Ella Mikkelsen.

Blåhalsen, som for ti år siden var yderst sjælden på Fyn, er rigtig ved at brede sig. Der er stadig syngende fugl ved Ballen (14. maj) Jens Gert-Hansen og også ved Slambassinet nord for Odense, hvor Kristoffer Hansen hørte 2 syngende fugle den 17. maj og to dage efter så han en fugl med føde i næbbet, så der har vi et ynglepar. Samme sted kunne man se den på Fyn efterhånden ret fåtallige Sivsanger - flere observatører. Det er efterhånden kun en Langelandsk fugl - Esben Eriksen havde 6 i Fredmosen den 14. Endnu mere overraskende end Blåhalsene var en Rørdrum, som Kristoffer hørte pauke i Slambassinet den 17. Det er mange år siden, at den er hørt i Odense Fjord-området.

Rørdrummen er hørt i Slambassinet nord for Odense. Arkivfoto: Keld Skytte Petersen.

Den 14. maj kunne Søren Bøgelund glæde sig over en Sort Stork, der fløj over Gulstav. Samme dage hørte Merry Sunke Larsen to Græshoppesangere i Hjulby Mose, dem har der ikke været mange af.

Vadefuglemæssigt har sæsonen været lidt tynd. Udover 15 Temmincksryler ved Gyldensteen (Kurt Due Johansen) og 92 små kobbersnepper, Fællesstrand (Niels Bomholt) har der kun været ”småtterier” rundt omkring.

Hærfugl i have i Otterup den 15. maj 2019. Foto: Rikke Petersen.

Ugens mest populære fugl blev en Hærfugl, som gæstede Tina Petersens have i Otterup den 15. maj. Den kan man læse om her. Samme dag rastede en Hvid Stork i Sortemosen, set af Søren Bøgelund.

Den 18. maj så Søren Bøgelund fire Pomeransfugle ved Heden syd for Nordenbro. Den er temmelig sjælden på Fyn, især om foråret. Desværre kunne fuglene ikke genfindes af håbefulde langelændere. På Helnæs - samme dag - trak ugens eneste Sorte Glente nordøst over Helnæs (Per Damsgaard-Sørensen).

Året har hidtil givet seks Lærkefalke - de 5 den 9. maj. Uge 20 gav i alt 6 indberetninger af 5 fugle - de fire fra Sydlangeland og den sidste fra Skaboeshuse nord for Nyborg.

Lærkefalk, Holms Mose. Foto: Connie Børgesen.

Også Hvepsevågerne er så småt kommet i gang. Indtil uge 20 har der blot været set 7 fugle, ugen gav indberetninger af 107 Hvepsevåger - renser man for mulige gengangere er der mindst tale om 87 nye fugle. 58 af disse er fra den 19. maj og alle fra Langeland, hvor de trak i tidsrummet 16.00-18.15.

Hvepsevåge, Holms Mose. Foto: Jan Nielsen.

Indtil videre har vi har fornøjelse af Sydlig Nattergal, som stadig sang nær Sønsersø den 15. maj og ugen ud (Ricky Damm Nielsen). Det billede er (naturligvis) ved at ændre sig. Fyns første Nattergal i år er fra den 11. maj i Sortemosen (Hans Rytter), uge 20 var ”ankomstugen”, idet der er meldinger om 20 syngende Nattergale - to steder med 3: Sortemosen (Hans Rytter) og Skånemosen (Mikael Kristiansen).

Også Gulbugen, der er en af de yngletrækfugle, som kommer sent er ved at indfinde sig. Det blev til 25 fugle spredt ud over det meste af området, som det kan ses af kortet til højre. Som for Nattergalens vedkommende er der et ”blankt område” i det vestfynske, men det er formodentligt en afspejling af ornitologisk aktivitet, mon ikke de to arter også kan findes derude?

Gulbug. Foto: Søren Gjaldbæk.

Den fugl, der traditionelt ankommer sidst, er Kærsanger, årets første kom den 19. maj, hvor en sang for Ole Goldschmidt på Siø.

Bramgæssene er ved at forlade Danmark, der blev set over 21000 nordøsttrækkende fugle i løbet af ugen - største flokke var 4200 19. maj Rudkøbing (Ole Goldschmidt), 2800 19. maj Tryggelev Nor (Gregers Johannesen) og 2665 15. maj Nyborg (Eske Frank Morthensen).

Rovterne. Arkivfoto: Keld Skytte Petersen.

I slutningen af ugen blev der set en del Sortterner - den 18. maj 13 Tryggelev Nor, der trak nordøst (Nis Rattenborg), 3 ved Sundet, Faaborg (Kim Bang Jensen) og 1 Lumby Inddæmmede Strand (Kurt Due Johansen). Dagen efter var der én på Siø (Erhardt Ecklon) og op til 14 i Nørreballe Nor (flere observatører). Her kunne man også se en Rovterne (Gregers Johannesen), 3 Dværgmåger (Nis Rattenborg) og en Hedehøg, der trak nordøst (Pierre Bentzen og Jan Nielsen). Søndagen gav også en Aftenfalk, der trak syd ved Rudkøbing (Ole Goldschmidt) og en Gulirisk sang kortvarigt i en have i Svendborg (Jan Stener Jørgensen). Henrik Kingo Andersen og Kristoffer Hansen kiggede forgæves efter Sorthalset Lappedykker ved Firtalsstranden og Ølundgård - der har været over tyve fugle det meste af foråret - trist, hvis de har opgivet at yngle der.

Hedehøg, Nørreballe Nor. Foto: Jan Nielsen.

Ugen bød også på Skovsangere, Rødtoppede Fuglekonger, Nilgæs og Sorthovede Måger. Maj er en spændende tid og slutningen af måneden er næsten altid god for en overraskelse. Af de ”sædvanlige fugle” mangler vi vel kun at se Karmindompap - mon ikke den viser sig i uge 21?

Vi takker fotografer for billeder og skal som sædvanligt opfordre til, at man indsender aktuelle fotos fra uge 21. ”Det har været en spændende uge, den gode nyhed er, at næste uge bliver endnu mere spændende”.

Tekst: Søren Gjaldbæk.