Tirsdagsanalyse - uge 40

Af Jens Peter Bech

Efteråret er ved at få fat. Det betyder faldende temperaturer, mere regn, mere blæst og flere trækfugle. Ugen er derfor også præget af træktællinger. Ugens træk højdepunkter har været duer og finker ved Dovns Klint, Suler på Nordfyn og Musvåger langs Storebæltsbroen.

Mandag

Fra morgenstunden havde Kristoffer Hansen taget plads ved Knudshoved Færgehavn for at følge trækket derfra. Det gav en god start på finketrækket med 4920 Bogfinker trækkende mod vest. Derudover så Kristoffer otte Bjergvipstjerter, 211 Grønsisken, en Blå Kærhøg, seks Suler og en Alexanderparakit som højst sandsynligt er stukket af fra sin voliere.

På sydspidsen sat Frank Jensen-Hammer klar ved Dovns Klint for at registrere trækket her. Her var der også trækkende finker i form af 4600 Bog- og Kvækerfinker i blandede flokke. Det blev også til blandt andet 14 trækkende Misteldrosler, 17 Hedelærker, fem Dværgfalke, 11 Røde Glenter, en Sort Glente, to Fiskeørne, fem Dværgmåger, 35 Hulduer, 996 Mørkbugede Knortegæs og 634 Blåmejser.

09102023 1 Mandag Blmejse Frellesvig Jane Ditzel

Der trak mange Blåmejser denne dag. Denne tager et hvil på en solsikke. Frellesvig. Foto Jane Ditzel

I søen ved Valdemars Slot fandt Arne Christensen en hybridgås som blev bestemt til en hybrid imellem Snegås og Indiskgås. I Tryggelev nor rastede 14 Sølvhejre og to sene Rovterner. Set af Henrik Mørup-Petersen

09102023 2 Mandag Hybridgs Arne Christensen Valdemarsslot

Denne hybridgås er efterkommer af en Snegås og en Indisk Gås. Valdermars Slot. Foto Arne Christensen. 

Tirsdag

Ved Grusgravene i Davinde så Henrik Kalckar Hansen en ubestemt Steppe- eller Hedehøg. Hvis ikke man får et godt kig på Kærhøgene kan især ungfugle give udfordringer med bestemmelsen. Der ud over så Henrik også en Isfugl. Ved Keldsnor så Jens Kristian Holm tre Bjergvipstjerter der fløj over lokationen. Han besøgte også Tryggelev Nor, hvor de to Rovterner stadig holdt til.

09102023 3 Tirsdag Isfugl Henning Steen Hansen Stjoul Havn

Den smukke Isfugl i smukt lys. Stjoul Havn. Foto Henning Steen Hansen.

Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer stod for træktællingen ved Dovns Klint. De mest spændende observationer herfra blev: 1.264 Pibeænder, 1.070 Knortegæs, fire Dværgmåger, en Ride, 35 Splitterner, en Blå Kærhøg, fem Dværgfalke, 100 Engpibere, 360 Grønsisken og 71.200 blandede Bog- og Kvækerfinker.

Pelle Peter Clausen hørte muligvis en Dværgværling ved Lindholm. Fuglen blev desværre ikke set, og blev derfor ikke endelig bestemt til Fyns første Dværgværling.

09102023 4 Tirsdag Dvrgfalk Lars Brixtofte Petersen Helns

Der blev set mange trækkende Dværgfalke i løbet af ugen. Denne rastede på Helnæs. Foto Lars Brixtofte Petersen.

Onsdag

De første tegn på at det blev en god uge for Suler kom onsdag hvor Ella Mikkelsen talte 47 der trak forbi ved Flyvesandet. Ella var også forbi Nærå Strand hvor 8.000 Hjejler og 3.000 Almindelige Ryler rastede. Der blev også set suler andre steder langs nordkysten, men Flyvesandet gav altså flest denne onsdag.

09102023 5 Onsdag Alm Ryle Karen Koefoed Flyvesandet

Almindelig ryle fouragerer i vandkaten. Flyvesandet. Foto Karen Koefoed.

Ved Knudshoved Færgehavn så Henrik Mørup-Petersen en Almindelig Kjove. I Tryggelev Nor rastede 20 Sølvhejre som blev det højeste registrerede antal i denne uge. Set af Jens Kristian Holm, som også rapporterede en Rørdrum og at de to Rovterner stadig var på plads. En Enkelt Sort Glente trak ud fra Dovns Klint, set af Frank Jensen-Hammer. I Monnet på Tåsinge så Leif Bisschop-Larsen en Sandløber.

09102023 06 Onsdag Slvhejre Torben Hvass Brndegrd S

Sølvhejre og Hættemåger. Brændegård Sø. Foto Torben Hvass.

Torsdag

Torsdag stod for alvor i Sulernes tegn, da Søren Gjaldbæk og Leif Sørensen talte Suler ved Flyvesandet og endte med en total på 203 styks. Man kan læse mere om deres dag her. Det blev også til en Bjergvipstjert, en Sortstrubet lom og 16 trækkende Tejster ved Flyvesandet. Michael Brunhøj så også en Bjergvipstjert ved Møllemade. Ud for Hasmark Strand sås fire Suler, og to Almindelige Kjover af Henrik Mørup-Petersen.

09102023 7 Torsdag Alk Jakob Jensen Fyns Hoved

En rastedende Alk ved Fyns hoved. Foto Jakob Jensen.

Ved Dovns Klint indrapporterede Frank Jensen-Hammer to Steppehøge, 13 Hedelærker, to Sortstrubede Lommer 3154 Knortegæs, en Vandrefalk og 56 Canadagæs.

Jens Kristian Holm var igen forbi Tryggelev Nor, hvor der nu kun rastede en Rovterne. Carsten Skou så også en Rovterne ved Brændegård Sø. Det var sidste dag i denne uge, der blev indrapporteret Rovterner. Så måske det var årets sidste syn af disse.

09102023 8 Torsdag Rge Flemming Johansen Horne

Rågerne nyder godt af at det er valdnøddesæson. Horne. Foto Flemming Johansen.

Fredag

Fredag blev en stille dag på kontoret. Søren Bøgelund tog tjansen med trækobs på Dovns Klint. Det blev til: fire Ringdrosler, en Bjergvipstjert, 16 Misteldrosler, en Lærkefalk, 12 Dværgfalke, en Vandrefalk og 150 Vin-/Sangdrosler.

09102023 9 Fredag Dvrgfalk Leif Christensen Salme Nor

Endnu en rastende Dværgfalk. Salme Nor. Leif Christensen.

Efterårets første Sortgrå Ryle på Fyn blev set af Mads Syndergaard ved Sønder Åby, og Jens Bækkelund så fem Suler ved Æbelø Holm.

09102023 10 Fredag Strandskade Johnny Vlund Flyvesandet

Strandskade ved Flyvesandet. Foto Johnny Vølund.

Lørdag

I forbindelse med NOVANA optælling var Mogens Ribo Petersen forbi Sybergland for han blandet andet talte 201 Taffelænder, 3.700 Hættemåger, 1.700 Stormmåger og en Blå Kærhøg. På Ristinge Halvøen kunne Ole Goldschmidt melde om en adult han Steppehøg som trak mod vest. Derudover også en Stor Korsnæb, 200 Engpibere og en Vandrefalk.

09102023 11 Lrdag jpbhttebjerrebylk

Der ses massere Hættermåger på markerne i denne tid. Disse fra Bjerreby. Foto Lars Kirk.

Jesper Brinkmann Nielsen fulgte trækket fra Gulstav hvor der både var en Steppehøg, fire Bjergvipstjerter og en rastede Rødtoppet Fuglekonge.

Jeg selv var taget til Fyns Hoved sammen med Benjamin Bech for at se hvad den hårde vestenvind kunne bringe med sig. Håbet var en Sodfarvet Skråpe, som desværre ikke blev indfriet. Ved ankomsten fandt vi Søren Gjaldbæk bag en busk, som vi slog os ned ved siden af. Det blev endnu en god dag for Suler, som endte med en total på 157 som trak mod vest. Der ud over to Almindelige Kjover, tre Dværgmåger, en indtrækkende Dværgfalk og 53 Rødstrubede Lommer.

I den anden ende ved Dovns Klint var Frank Jensen-Hammer på plads. Han registrerede: 4.268 Knortegæs, 224 Canadagæs, to Indiske gæs, 1.080 Pibeænder, 1.020 Landsvaler og 9.000 finker.

09102023 12 Lrdag jpbtejst1flyve041023

 Der sås også Tejster på træk ved Fyns Hoved. Denne rastende Tejst er set ved Flyvesandet. Foto Søren Gjaldbæk.

Søndag

Efterårets første og anden Hvidbrynet Løvsanger på Langeland blev fundet af Jesper Brinkmann Nielsen, ved Gulstav og ved Ringmærkningskrattet ved Keldsnor. Et andet efterårs hit blev en Sodfarvet Skråpe som passerede Fyns Hoved en dag for sent (efter min mening). Det var Esben Eriksen der havde overtaget obsposten på Fyns Hoved. Her blev det også til to Bjergvipstjert, en Stor Tornskade og en Bjerglærke.  Der var også to Bjerglærker ved Mågeøerne. Set af Jens David Kofoed Mogensen.

09102023 13 Sndag Stenpikker Leif Christensen Keldsnor

Steenpikker med matchende sten. Keldsnor. Foto Leif Christensen.

Det blev også efterårets første store træk dag for Musvåger. Flere observatører havde taget plads i Nyborg, hvor musvågerne følger Storebæltsbroen på trækket. Per Rasmussen havde den største dagstotalt med 2.660 Musvåger.

Ved Dovns Klint så Claus Dalskov og Frank Jensen-Hammer en Steppehøg trække ud. Frank så også 3.700 Ringduer, 38.010 Bramgæs og en Sortstrubet Lom.

09102023 14 Sndag Traner Steen Offersen Flyvesandet

Tranetræk ved Flyvesandet. Foto Steen Offersen.

Tak til alle fotografer og observatører for jeres bidrag til analysen. Vi håber i fortsat vil dele både fotos og observationer med os.

09102023 15 Ekstra Solsort Lars Rasmussen Bispeenge

Solsorten nyder godt af efteråres bær. Bispeenge. Foto Lars Rasmussen.

09102023 16 Ekstra Storspove Esben Aagaard jersore

Storspove i flotte efterårsfarver. Jersore. Foto Esben Aagaard.

09102023 17 Ekstra Str Jane Ditzel Frllesvig

Stærene samlkes i flokke om efteråret. Denne har det dog for godt i Frellesvig. Foto Jane Ditzel.

 

09102023 18 Ekstra Mosehornsugle Karen Kofoed Knudshoved

Der blev set Mosehornsugle på trækket ved Dovns Klint, og denne fra Knudshoved. Foto Karen Koefoed.