Tirsdagsanalysen uge 1

Uge 1 startede som bekendt i 2019 og sluttede i 2020. Ugen startede med ret heftig aktivitet - en del var ude mandag og tirsdag for at sondere terrænet i forholdt til at deltage i Operation Nytårskur eller til at lægge godt fra land med hensyn til årsarter i 2020. Andre har sikkert nydt at have fri fra arbejdet, så de kunne komme ud at se på fugle.

Der blev set i alt 257 Silkehaler på 12 lokaliteter i uge 1. Foto: Ole Bo Olsen.

Nytårsdag var der rigtig gang i tælleapparaterne med rekordmange indtastninger i DOFbasen - 917 i alt. Samme dag sidste år var der 589. Ser vi på hele 2019, var den i denne sammenhæng største dag den 30. marts med 864 indtastninger - det var første lørdag efter opdagelsen af Amerikansk Pibeand i Firtalsstranden, og det kaldet mange fra det øvrige land til Fyn. Dage med over 500 indtastninger er der ikke mange af, som man kan se i diagrammet nedenfor. For at gøre en lang sag kort: 2020 blev skudt rigtig godt i gang.

Mandag den 30. december så Jacob Sterup et par Sandløbere ved Barager Nebbe - den er tidligere truffet der om vinteren. Samme sted var der Huldue (Ole Goldschmidt), der er altid nogle stykker, der sparer turen sydpå. Nytårsdag så Ole også en i Klise Nor, hvor der denne dag rastede en Rørdrum (Jacob Sterup) - dem ser vi ikke mange af om vinteren. Ved Bøjden Nor fik vi denne vinters maksimum - indtil videre - for Bjergand, Leif Kristensen, Erik Ehmsen og Gunnar Jørgensen nåede op på 2850.

Lady og Vagabonden? Munkebo, den 1. januar. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Flokken af Silkehaler i Munkebo var vokset til 64 (Peter Lillesø), også denne vinters maksimum. Ved Bøllemosen kan man fortsat være heldig, når man tjekker gæs, Peder Rasmussen så 7 Tundrasædgæs. Endelig gik den Sorte Glente stadig til overnatning med de røde ved Trunderup (33 af dem), og der var stadig Søkonge i Strib.

Hvis man havde glemt at få Hvidklire på årslisten kunne det lige nås, tirsdag den 31. december kunne stadig ses i Lunkebugten (Peder Rasmussen). Denne vinters største antal Sortgrå Ryler blev set ved Knudshoved, hvor Leif Kristensen så 18. Der var stadig Søkonge i Strib, så årsartsfolket øjnede chancen for at få en god art på listen for 2020. Ingen ville ”putte glenterne”, man har nok haft travlt med at nå hjem til dronningens nytårstale!

Uge 1 gav 8 Fjeldvåger - de fem Nytårsdag, denne er fra Tarup. Foto: Sten Wagner.

Nytårsdag gik det løs - der blev som nævnt ovenfor ”birdet igennem”. Ved Odense Ås udløb så Kristoffer Hansen og Aske Kejser Nielsen 3 Bjergpiber i forbindelse med Operation Nytårskur. Samme kur sendte dem til Flyvesandet, hvor en Nordisk Lappedykker trak forbi. Samme sted så Tim Hesselballe Hansen og Sigrid Kistrup Ilsøe en gammel Ride, som er ret fåtallig i det fynske. De havde også seks styk Lille Korsnæb, dem har der ikke været mange af deroppe denne vinter. På Mågeøerne så Tim og Sigrid en del vadefugle: Islandsk Ryle 22, Lille Kobbersneppe 29, Stor Præstekrave 4, Strandhjejle 1 og Rødben 11. Samme sted 35 Lysbugede Knortegæs, Kristoffer og Aske, som også så en Rødstrubet Lom. I den modsatte ende af DOF Fyns område ved Dovnsklint trak en Sortstrubet Lom forbi Jacob Sterup.

Formodet Vikingmåge - Gråmåge x Sølvmåge, Bagenkop havn. Foto: Esben Eriksen.

I Bagenkop Havn kunne han og også Esben Eriksen se den omdiskuterede hybrid mellem Gråmåge og Sølvmåge (en såkaldt vikingmåge), desværre for Jacob talte hybrider ikke med i Operation Nytårskur. I havnen var der også Kaspisk Måge - 2 af slagsen. Ved Flådet (Tranekær) havde Jacob 4 Traner - 2 par, mon ikke de pønser på at yngle der senere på sæsonen?

Traner ved Flådet, Tranekær. Foto: Claus Dalskov.

2019 bød på blot 5 observationer af Tajgasædgås - nytårsdag gav endnu en, da Ole Goldschmidt så 2 overflyvende fugle i Tryggelev Nor. Ved Trunderup var der igen folk parat til at lægge glenterne i seng, Erhardt Ecklon så 29 røde og en sort, som også havde trukket tre københavnere til Fyn! Dagen gav også 8 Hulduer fra fire lokaliteter. På minussiden skal nævnes, at nytårskrudtet tilsyneladende havde skræmt Søkongen ud af havnen. Alligevel gav den store feltaktivitet ud over vikingmågen 125 forskellige arter på Fyn - en fin start på det nye år!

Nytårsdag bød på såvel Rød som Sort Glente. Foto: Leif Sørensen.

Torsdag den 2. januar var grå og diset og ret blæsende, alligevel var der en del folk ude. I Lunkebugten var der nu Hvidklirer - Peder Rasmussen så 2 sammen med 31 Rødben. Fra fænologiafdelingen skal Munk - 2 styk, han og hun - på Pierre Bentzens matrikel nævnes. Der er en del overvintrende i år. Og omkring overvintrende fugle meldte Søren Bøgelund Gulstav på kortet med to overflyvende Traner.

Der blev meldt 229 Hulduer i årets første uge - denne ikke en af dem. Et overraskende stort tal kan man roligt sige! Foto: Søren Gjaldbæk.

Som nævnt tidligere vælger nogle Hulduer at overvintre, men den flok på 125, som Kirsten Halkjær Lund og Mogens Ribo Petersen er ganske usædvanlig. Eneste større flok af rastende fugle i DOF Fyns historie er fra 2015, hvor der blev set 225 ved Hjortholm den 12. august. Ved Knudshoved så Niels Bomholt 10 Sortgrå Ryler sidst på dagen, selv havde jeg 7 ved 10-tiden, hvoraf en var ringmærket (det kan man læse om her). Der kan sagtens være tale om to forskellige flokke - fuglene flyver lidt rundt mellem Knudshoved, Sprogø, Vresen og Hou. Ved Bøjden Nor var der nu 23 Snespurve - set af Søren G. Nielsen og Martin Rheinhammer. Ved Ladby stod en flok med ca. 100 Knop- og 300 Sangsvaner (undertegnede). Der er godt nok ikke mange Sangsvaner i omløb - det lune vejr holder dem måske på deres hjemmebaner?

Uge 1 gav blot 5 Blå Kærhøge, denne fra Tarup-Davinde. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Fredag den 3. januar skulle man godt over middag før det blev tørvejr. Det sendte folk i felten - der skal åbenbart samles årsarter! Ravnholt bød på igen på 3 Traner (Leif Sørensen og Per Rasmussen) og 50 Ravne sørgede for, at lokaliteten levede op til sit navn. Der var fortsat to i Gulstav. Esben Eriksen fandt en Bjergpiber på Bispeengen - en god lokalitet til den art - samme sted 5 Skægmejser. På Ærø ved Urehoved så Arne Bruun en flok på 50 Snespurve.

Der blev set 15 Traner fra 6 lokaliteter i uge 1 - disse fra Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Lørdag den 4. januar var det særdeles blæsende, oven i købet fra nordvest, så undertegnede troppede forventningsfuldt op ved Flyvesandet. Efter et par timer havde jeg set mere hav end havfugle - en gammel Sule, en Havlit, 6 alkefugle (i internationalt farvand) og 27 Fløjlsænder var, hvad det blev til. Da jeg efter et par timer kørte, kom Eske Frank-Morthensen og Erik Danielsen - de brugte 4 timer på at se yderligere to gamle Suler, en Sortgrå Ryle og 9 Alke.

Stenvender og Sortgrå Ryle, Østerø Sø. Foto: Søren G. Nielsen.

De Sortgrå Ryler ved Knudshoved behøver ikke at stå på Molen, Søren G. Nielsen så 3 i selskab med 3 Stenvendere på stranden ud for Østerøsø. På Langeland så Ole Goldschmidt 38 Kortnæbbede Gæs i Nørreballe Nor, mens 4 Pibesvaner trak forbi. Ved Skovsgård en enkelt Tundrasædgås og endnu en stor vinterobservation af Huldue: 95 ved Klæsø.

Uge 1 sluttede med landsdækkende optælling af Rød Glente - denne er fra Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

I forbindelse med den landsdækkende glentetælling så Henrik Mørup-Petersen og Karl Top 32 røde plus den sorte gå til overnatning nord for Trunderup. Yderligere 20 røde blev lagt til ro af Per Rasmussen ved Hanneslund. Endelig blev savnet af Erik Busk for stort for Søkongen - den var tilbage i lystbådehavnen i Strib - måske for at ønske ham godt nytår?

Søndag den 5. januar kunne man stadig se Søkonge i Strib og i Hindsgavl Batteriplantage var der gang i Sortspætte han og hun (undertegnede). Ligeledes kunne man stadig se Bjergpiber på Bispeenge i Odense, nu også en Enkeltbekkasin (Kristoffer Hansen).

Blisgæs, Sydlangeland. Foto: Esben Eriksen.

Ved Magleby så Ole Goldschmidt en pæn flok Blisgæs - 131 styk. Spodsbjerg kom på kortet med hensyn til Snespurv - Søren Bøgelund så 16 (42 i Keldsnor), samme sted 4 Sortgrå Ryler og en Stenvender.

Som det forhåbentligt fremgår af ovenstående startede 2020 fuglemæssigt over middel. Det bliver nok svært for uge 2 at leve op til uge 1 - vi får se. Som i 2019 skal der lyde stor tak til alle, der bidrager med aktuelle fotos til denne klumme, og vi opfordrer alle til at sende os aktuelle fotos fra det fynske i uge 2.

Tekst: Søren Gjaldbæk.