Tirsdagsanalysen - uge 14

Af Søren Gjaldbæk

Påsketravlhed blandt vores skribenter gav plads til at en tidligere - nogle vil sige gammel - tirsdagsanalytiker kunne få banket rusten af. Ugen var ikke analysemæssigt udfordrende, vejret var set med en fuglekiggers øjne ikke videre produktivt i forhold til tidspunktet. Der var regn - til tider sne - og blæst de første dage og blæst i den hårde ende det meste af ugen. Temperaturerne var encifrede, og chillfaktoren hjalp ikke til at forbedre oplevelsen. Der kom ikke mange nye fugle til og trækket var beskedent.

041522islanddsksgn

Islandske Ryler, Tryggelev Nor. De trækker ikke til ynglepladserne før sidst i maj - der er koldt i arktis. Foto: Søren G. Nielsen.

Mandag
Det meste druknede, og der var ikke mange observatører ude. Kurt Due Johansen talte op i Gyldensteen-området, her lå 651 Pibeænder i Engsøen, samme sted 10 Små Skalleslugere og 2600 Bramgæs fløj forbi. Reservatet bød på 44 Klyder - vi får se, om de giver sig til at yngle derude. Sidste års forsøg med at rævesikre øerne i Engsøen var vist ingen stor succes. Vi har ikke haft mange gråsisken denne vinter, Niels Bomholt meldte 18 nordlige fra Fiskerup Skov, hvor der også var en Blå Kærhøg.

041522blaewi

Der blev meldt Blåhals fra fire lokaliteter ved Odense Fjord og en enkelt fra Tåsinge. Den mest sete var denne fra Bispeenge. Foto: Erk Wills.

Tirsdag
Ugens første Blåhals blev meldt af Jens Kristian Holm ved Odense Ås udløb. Jens Kristian kunne også melde, at Vandrefalkeparret ved Fynsværket stadig er på plads. Oliver Christian Gram besøgte Slambassinet, sikker for at lede efter Blåhals, men han blev belønnet med en Kortnæbbet Gås, den ene af ugens to. Søndag havde Oliver heldet med sig med hensyn til Blåhals på lokaliteten, de senere år har der været mindst to par i området. Længere oppe i fjorden ved Firtalsstranden meldte Sten Pedersen om 6 Småspover, det er tidligt og også vores første i år. Linda Sørensen havde gang i kliktælleren ved Grusgravsøen i Birkum - det blev til 3726 Hættemåger i kolonien på øen, som ved division med to giver 1823 par. Samme sted et par Sorthovedet måge og 5 Sorthalsede Lappedykkere - de vil helst have Hættemåger om sig (Henrik Kalckar Hansen).

041522klydevejllk

Klyder, Vejlen, Tåsinge. Ugens største notering blev på 44 fra Gyldensteen. Foto: Lars Kirk.

Der var stadig lidt tranetræk, Benjamin Bech havde 10 ved Tårup på Hindsholm. Nævnes skal også to af ugens tre Rødtoppede Fuglekonger, de sang i Møsteskov/Hanneslund, hørt af Per Rasmussen.

041522solvnoretlk

Ugen gav 24 Sølvhejrer fra 14 lokaliteter, flest i Engsøen, Gyldensteen, hvor der blev set op til 5. Denne fra Noret, Tåsinge. Foto: Lars Kirk.

Onsdag
Det blev en stille dag på kontoret - en Blåhals sang for Laila Neermann ved Noret, Tåsinge, og der var stadig 3 Enkeltbekkasiner ved Spodsbjerg, meldt af Niels Bomholt og i Åmosen talte Peder Rasmussen 21 Dobbeltbekkasiner, hvor der også var en af ugens i alt 24 Sølvhejrer. Torsdag havde Peder 37 af de dobbelte.

041522sortbaejdflj

Sortklire, Bøjden Nor. Den kan åbenbart lide stedet, den har været der siden 1. april. Foto: Flemming Johansen.

Torsdag
Ugens eneste Nilgås blev set af Peter Pelle Clausen ved Broholm. Ud for Hindsgavl kan man altid se mange rastende alkefugle på denne årstid, Nis Rattenborg talte 26 Lomvier og 96 Alke. I den nærliggende Øksnerade Skov havde Michael Brunhøj Hansen to syngende Grønspætter og den første af ugens kun fem Fiskeørne. I Bøjden Nor stod der ugen igennem et varierende antal vadefugle, men mange arter repræsenteret. Denne dag talte så Gitte Holm neden stående.

041522vadeskema

Der ses ikke meget rovfugletræk, men Rørhøgene har indfundet sig på ynglepladserne, som det ses af kortet til højre - sjovt nok ikke nogle langelandske nord for Gulstav. Denne dag blev der meldt Rørhøg fra 8 lokaliteter, blandt andet Sandholt Gods. På Siø så Søren Bøgelund 2 Havterner, ikke set hos os siden den 29. marts, hvor Søren havde årets første ved Bagenkop.

041522rorsandholtls

Rørhøg, Sandholt. Foto: Leif Sørensen.

Fredag
Vi er ikke forvænte med Rørdrum på Nordfyn, men fredag blev der hørt en paukende fugl i Ølundgårds Inddæmning (Oliver Christian Gram og Jan W. Badura). Fuglen blev også hørt lørdag. Det er ellers en art, der mest meldes fra Langeland.

041522rodnordskovpvr

Rød Glente på træk ved Nordskov. Foto: Poul V. Rasmussen.

Lørdag
Det var blæst op, men vejret var klart. Anton Markvard var ved Fyns Hoved og Horseklint, hvem ved - måske inspireret af Karen Koefoeds opslag om området her på dette site. På havet var der 10 Suler, 8 Tejster og 3 Havterner. Ved Horseklint trak der lidt rovfugle - Rørhøg, Musvåge, 4 Spurvehøge, 4 Røde Glenter, 17 Hulduer og 8000 Bogfinker. Det smagte da lidt af forårstræk. Også ved Mågeøerne var der Suler, Nis Rattenborg meldte 2. Samme sted 46 Islandske Ryler, 9 Lysbugede Knortegæs, 56 Splitterner og en Dværgfalk. Der var også Dværgfalk på Helnæs Made (Annette Friis og Morten Pedersen). Det tynder ud i Spidsænderne, der er dog stadig 47 tilbage ved Ølundgård. Her var der også 74 Skeænder, 3 Atlingænder, 24 Dobbeltbekkasiner og 466 Storspover, Tim Hesselballe Hansen var på stedet. Tim var også ved Gyldensteen, hvor der stadig kan ses Kortnæbbet Gås.

 041522spidsbojdflj

Spidsand, Bøjden Nor. Foto: Flemming Johansen.

Søndag
Sommerhusområdet ved Korshavn er ofte godt til Rødtoppet Fuglekonge om foråret - for enden af Hulvej havde Ole Kjuel Nielsen en syngende fugl. På havet var der 3 Suler, der var stadig godt gang i vinden. I den modsatte ende af vores område havde Søren Bøgelund 3 Nordiske Lappedykkere mellem 140 havlitter på havet mellem Bagenkop og Gulstav, ved Dovns Klint yderligere 185 Havlitter, april måned giver normalt mange Havlitter der.

Metrologerne har lovet vejromslag i næste uge - lad os håbe, at vi snart kan komme ud i tocifrede temperaturer og encifrede vindhastigheder! Den første lune nat i uge 15 skal nok give lidt ketchupeffekt, der må være mange fugle, der venter på en chance for at komme nordpå. Tak til fotografer, som har stillet deres billeder til rådighed for denne uges analyse. Vi modtager meget gerne fotos til næste uges klumme.

041522granskorsesa

Gransanger, Korshavn, der synges flittigt de fleste steder. Foto: Esben Aagaard.

DOF Fyns web vil køre på vågeblus i påsken - vi er, som mange andre, på ferie. God påske til alle.