Tirsdagsanalysen – uge 19

Af Jens Peter Bech

Anden uge af maj måned gav et lille ryk op af i varmen, hvor temperaturen nogle dage lokalt nærmede sig tyve grader. Lidt skiftende vejr som både har budt på sol, regn og skyer, men som også har budt på en masse gode fugle.

051322sortkko

Ugens fugl blev en Sort Ibis, der kunne ses i Sybergland lørdag og søndag - fundet profetisk forudset af Esben Eriksen. Foto: Karen Koefoed.

Mandag
Vi starter ugen lidt stille ud med at genbesøge en gammel kending. Der har været syngende Savisanger i Gulstav Mose siden 27. april. Som så mange gange før var det Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer, der slog vejen forbi.
Frank så også en Sort Glente over Gulstav. Dagens træk ved Dovns klint var af den tynde slags og gav en Sule og 6 Tejster som det bedste.
Nord for Lundeborg sås en Sortsvane af Carsten Skou.
Nattergalen er for alvor ved at finde vej til Fyn. Ved Vejle Lung talte Poul Bjerager fem af slagsen.
En genganger mere er Drosselrørsangeren i Botofte Skovmose. I dag hørte Karen Kusk og Pierre Bentzen fuglen synge.

051322gulfaj

Gulbugen kan i denne tid høres syngende fra krat og busk. Sybergland. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

Tirsdag
Gunnar Knudsen havde endnu engang lyttelapperne ude,og hørte kortvarigt en Vagtel ved Dronningeudsigten i Håstrup Bjerge.
På Siø fandt Arne Bruun en Rødhovedet And hun, som muligvis kan være Siøs første. Senere fotos viser dog, at den bærer en ring som kunne tyde på at det sandsynligvis kan være en undsluppet fangeskabsfugl.
Esben Eriksen tog en tur til Hindsholm. I Sybergland blev der igen talt vadefugle. I dag gav det 214 Tinksmede, 46 Brushøns og 15 Temmincksryler. I Nordskov Enge sås en Ringdrossel han.
På Enebærodde fandt Lars Witting en hun Sortrygget Hvid Vipstjert. En underart af vores almindelige Hvid Vipstjert, som er hjemmehørende på De Britiske Øer. Nævnes skal også 3 Silkehejrer, som Søren Gjaldbæk så ved Jersore.
I Nørreballe Nor blev der talt 19 Dværgmåger. De fleste i 2. kalenderår (2K). En Rovterne var også at finde på lokationen, set af Henrik Mørup-Petersen
Det blev dagen hvor Mursejlerne ankom til Fyn. Frank Jensen-Hammer talte to på trækket ved Dovns Klint. Lars Witting talte fem ved Føns Vang.
Savisanger var på plads på 14. dagen. Frank Jensen-Hammer og Søren Bøgelund.

051322landslbp

Mursejlerne har meldt deres ankomst, så det ikke længere kun er svalerne, der dominerer luftrummet. Landsvaler fra Helnæs. Foto: Lars Brixtofte Petersen.

Onsdag
En tur rundt på Langeland for Niels Bomholt Jensen gav flere gode fugle. Ved Hou Nordstrand sang en Skovsanger. I Vester Stigtehave fandt Niels en Rødtoppet Fuglekonge. Ved Strandagergård ved Tranekær sås endnu en Sortrygget Hvid Vipstjert. Niels aflagde også Drosselrørsangeren i Botofte Mose et besøg. Den sang stadig lystigt. Jan Stener Jørgensen var også forbi fuglen.
Ved Hjelmshoved fløj en Vandrefalk over Poul Vestergård Rasmussen.
Over Egebjerggårds Gods på Nordfyn sås en af forårets og ugens mange Sorte Glenter. Denne set af Aksel Christensen. En Fiskeørn trak mod syd over Faaborg, observeret af Poul Vestergård Rasmussen
Rødhovedet And var stadig på plads på Siø, og besøgt af flere observatører. Pierre Bentzen fik gode dokumentationsbilleder af fuglen, som viser hvad der ligner en hjemmelavet ring, hvorved det derfor må betragtes som en undsluppet fangeskabsfugl. Desværre. Billederne kan ses på DOFbasen.
Savisanger gik ind i sin tredje uge i Gulstav. Frank Jensen-Hammer og Søren Bøgelund.

051322hvidvipflj

Hvid Vipstjert. Den almindelige version, og ikke den Sortryggede. Bøjden. Foto Flemming Johansen.

Torsdag
Østerø Sø ved Nyborg har været en god lokation for Stenvender i dette forår. Torsdag blev der talt 43 af Mette Bechmann og Johnny Jensen. Det er rekord for lokaliteten.
Torsdag bragte også flere Sorte Glenter ind over Fyn. Ved Middelfart fotograferede Michael Brunhøj Hansen en 2K fugl på sit træk mod vest. På træk posten ved Dovns Klint sad Frank Jensen-Hammer klar, og kunne notere tre Sorte Glenter der trak syd. Frank så også to Lærkefalke, fire Røde Glenter, otte Hvepsevåger og en Fiskeørn på træktællingen. Over Vesteregn trak tre Hvide Storke mod nordvest. Claus Dalskov var den heldige observatør. Erik Busk så to overflyvende Skestorke over Husby Strand.

051322strandflj

Ulige kamp! Bøjden Nor. Foto: Flemming Johansen.

To Nattergale mere havde sluttet sig til de fem, der blev talt mandag, så der i alt var 7 på lokaliteten. Igen var det Poul Bjerager der talte dem. Poul hørte også tre kaldende Skovsnepper. Alt sammen i Vejle Lung.
Savisanger. Gulstav. Dag 16. Frank Jensen-Hammer. Drosselrørsanger. Botofte Skovmose. Dag 7. Claus Dalskov.
Kurt Due Johansen hørte en ny syngende Drosselrørsanger ved Ølundgård og Lammesø Inddæmningen.
Torsdag udsendte Esben Eriksen et varsel om, hvad vi kunne forvente os af observationer i bededagsferien. Et varsel der ikke ramte helt ved siden af.

051322storesa

Stor Præstekrave i fuldt firspring. Hesseløje. Foto Esben Aagaard.

Fredag
Martin Søgaard Nielsen tog en tidlig tur til Fyns Hoved. På Nordskov Enge var der et stort indryk af Gule Vipstjerter, som er på træk nu. Her blev det til 583, fordelt på 56 rastende og 527 trækkende mod nord. 46 Skovpibere trak ligeledes mod nord. Martin så også en Sort Glente, der trak mod nord. En time senere kom der en, som trak mod syd. Det kan derfor ikke udelukkes at det er den samme fugl, der har været ude og vende.
Ved Urup Dam hørtes en Græshoppesanger af Kirsten Halkjær Lund. Årets første (forhåbentligt ikke sidste) Aftenfalk på Fyn trak nord over Damsbo Skove. Registreret af Aske Keiser-Nielsen.

051322hvepsfmp

Hvepsevågerne ses endnu ret fåtalligt. Denne trak ind ved Keldsnor. Foto: Freya Mørup-Petersen.

Esben Eriksens forudsigelse gik i dag i opfyldelse, da Helge Larsen kontaktede Esben med beskeden om, at der rastede en Sort Ibis i Sybergland. Der kan læses mere om fundet her.
Esben tog selv i Sybergland for at se den Sorte Ibis, og bladrede samtidigt de mange vadefugle på lokaliteten igennem. Her i blandt fandt Esben to Kærløbere, og imponerende 71 Temmincksryler som antalsmæssigt er en tangering af det næststørste tal for Fyn. Esben og Sybergland har dermed markeret sig med meget store tal for både Tinksmed (Fynsrekord) og Temmnincksryle inden for bare to uger.
Savisanger. Gulstav. Må snart være hæs. Dag 17. Frank Jensen-Hammer.
Drosselrørsanger var også på plads både ved Botofte (Erhardt Edmund Ecklon) og ved Ølund (Peder Rasmussen).

051322sort1faj

Sort Ibis er i virkeligheden ikke ret sort, men lever i solen bedre op til sit engelske navn Glossy Ibis. Foto Flemming Agner Jørgensen. Sybergland.

Lørdag
Ole Goldschmidt så fire Skestorke trække mod vest over Rudkøbing og genfandt dem senere på Siø, hvor de var gået til rast, hvor de ifølge Pierre Bentzen tog sig en lur.
Jeg selv blev første mand i vest tårnet i Sybergland hvor Sort Ibis stadig rastede. Jeg fik dog hurtigt selskab af Karen Koefoed. Vi havde fornøjelse af fuglen indtil 7.20 hvor den lettede, gik højt og trak ud mod vest, til den ikke længere var i syne. På vej tilbage fra tårnet måtte jeg skuffe flere andre fuglekiggere med informationen om, at fuglen var fløjet, men kunne lette stemningen lidt, da jeg genfandt de to Kærløbere, som Esben fandt fredag. Heldigvis vendte den Sorte Ibis tilbage senere på dagen til glæde for mange observatører. Valdemar Juul var sidste observatør med øjne på fuglen som trak nord kl. 14.55 og ikke er set siden.

051322stenlillelk

Der var vadefugle andre steder end i Sybergland - her en Stenvender og en Lille Præstekrave ved Bøsøre. Foto: Lars Kirk.

I Sybergland talte Kurt Kaack Hansen også vadefugle. Stor Præstekrave 56, Temmincksryle 14, Tinksmed 112 og de to Kærløbere blev det til.

Ved Søgård på Langeland hørte Søren Bøgelund en syngende Pirol. Skovene på Sydlangeland er Fyns bedste område, hvis man gerne vil se Pirol.
Ved Dovns Klint trak hele fem Sorte Glenter ud mod syd. Et imponerende antal. Der er kun registreret fem eller flere fugle fem gange tidligere på Fyn. Det kommer ikke som en overraskelse, at det var Frank Jensen-Hammer ,som var på plads på klinten.
Savisanger. Gulstav. Dag 18. Frank Jensen-Hammer

051322tinksiojd

Der ses stadig mange vadefugle i Sybergland. Denne Tinksmed er fra Siø. Foto: Jane Ditzel.

Søndag
Søndag blev en dag som kastede flere gode fugle af sig. I Gulstav Vesterskov meldte årets første Karmindompap sin ankomst. Det er nogle dage senere end sidste års ankomst, hvor årsankomsten var i Gedser, men ca. halvanden uge tidligere end sidste års ankomst til Fyn og Gulstav. Fuglen blev i løbet af dagen budt velkommen af Steen Søgaard, Carsten Skou, Hans Henning Christensen, Freya Mørup-Petersen og Søren Bøgelund.
Søren Bøgelund fandt også en Rødrygget Svale i Ørnehøj området. Den kun 19. fugl der er registreret på Fyn igennem årene.
Ved Nordskov Enge registrerede Kristoffer Hansen og Martin Søgaard Nielsen 1444 trækkende Gule Vipstjerter. Det giver en plads lige uden for top ti af højeste antal registrerede Gul Vip. Fra gul til grøn. Samme sted så de to herrer også en grøn Pirol, som kortvarigt rastede. En gul Pirol sås i Mølleskov ved Hverringe af Kurt Kaack Hansen. I Gulstav Vesterskov sås også Pirol af Frank Jensen-Hammer og Søren Bøgelund. Ved Ølundgård rastede 4 Skestorke og samme sted stadig Rørdrum, Michael Køie Poulsen var på stedet.

051322gullk

Der trak mange Gule Vipstjerter søndag - denne rastede ved Bøsøre. Foto: Lars Kirk.

I løbet af søndagen lagde Jørgen Lund Bjerregaard et videoklip med syngende Nattergal på Feltornitologen på Facebook. Her efterspurgte Jørgen hjælp til at bestemme en Nattergal, der lød anderledes end de andre i området. Hjælpen var nær og fuglen blev via lyden bestemt til en Sydlig Nattergal. Årets fjerde fund i Danmark i år og første på Fyn.
Søndagen var langt fra overstået, og via Zello meldte Ole Goldschmidt en Lille Skrigeørn ud, som kredsede over Nørreballe Nor. Fuglen blev i området og blev set af flere observatører ved Gulstav og Fakkebjerg.
Senere på dagen fandt Michael Brunhøj Hansen også en Lille Skrigeørn ved Møllemade ved Middelfart. Den kredsede med to Musvåger inden den gled mod syd. Om det er samme fugl der tidligere blev set på Langeland skal være uvist. Lige i nærheden trak 2 Skestorke SV over Røjle, set af Michael Mosebo Jensen.
En hæsblæsende uge med mange gode fugle slutter samme sted, som vi startede:
Savisanger. Gulstav. Dag 19. Frank Jensen-Hammer, Søren Bøgelund og Jakob Sunesen.

051322lilleskrigobo

Lille Skrigeørn over Fakkebjerg. Foto: Ole Bo Olsen.

Vi takker alle observatører for indtastninger i DOFbasen, samt fotografer for billederne til brug i analysen. Vi modtager som sædvanligt meget gerne friske fotos til næste uges analyse.