Tirsdagsanalysen - uge 43

Af Claus Dalskov

Det blev en uge, der vil blive husket for et for årstiden usædvanligt varmt vejr, der bragte mange Gråsejlere til danmark - en enkelt af dem lagde vejen forbi Fyns Hoved. Også Rødhalset Gås og Amerikansk Skarveand katede glans over denne sidste uge i oktober.

311022rodgas1lk

Rødhalset Gås, Stjovl - en af ugens populære fugle. Foto: Lars Kirk.

Mandag
Mandag var var tågen forsvundet fra Langeland, så der igen kom lidt gang i trækket. Søren Bøgelund så 5 Rødstrubede Lommer og 63 Blisgæs på Dovns Klint og Frank Jensen-Hammer 27 Hedelærker, ellers ikke bemærkelsesværdige trækobs her fra sydspidsen.
Blå Kærhøg blev set 5 forskellige steder på Fyn: Arreskov Sø, Ommels Hoved på Ærø, Stavidsåen, Gardersø og Engsøen ved Gyldensteen. Søren Bøgelund så en Stor Tornskade ved Gulstav og Nis Rattenborg en ved Gardersø, hvor han også fik noteret Sortstrubet Bynkefugl. Ole Henrik Scharff havde også Sortstrubet Bynkefugl – denne dog ved Stavidsåen. Endelig havde Søren Gjaldbæk en Rødtoppet Fuglekonge på Fyns Hoved.

311022rodtopsg

Rødtoppet Fuglekonge, Fyns Hoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tirsdag
Tirsdagen bød på det første efterårsfund af Rødhalset Gås siden 2019, hvor en fugl blev set ved Bøllemosen. Lars Kirk fandt den lille gås i en flok Bramgæs ved Stjovl på det sydlige Tåsinge. En enkelt Blisgås havde også sneget sig ind i flokken. Man kan læse om fundet her.
Ellers bød denne solformørkelsesdag ikke på andre bemærkelsesværdige fugleiagttagelser. Skal der hentes lidt fra notesbøgerne, så kunne der nævnes et par pæne tal fra andefuglenes verden: 285 Pibeænder ved Bøjden Nor set af Leif Kristensen og 400 Krikænder meldt af Gunnar Jørgensen fra Brændegård Sø. 1000 Hjejler og 13 Sølvhejrer ved Engsøen i Gyldensteen set af Anders Myrtue.
Frank Jensen-Hammer havde 2 trækkende Blå Kærhøge fra Dovns Klint. Den ene af disse – en flot AD han – er sikkert den, jeg så trække syd over Gulstav Mose. Stadig gang i Spurvehøgene – Frank havde 59 trækkende denne dag.

311022amskarvhenrikfrier

Amerikansk Skarveand, Føns Vang. Foto: Henrik Frier.

Onsdag
Onsdag bød også på en af de sjældne arter: En Amerikansk Skarveand hun fundet af Nis Rattenborg i Føns Vang. Denne uønskede amerikaner ses efterhånden af og til herhjemme og er nok i fare for at få en kugle fra en jæger. Arten må reguleres – som det hedder i jagtsproget – dvs. skydes hele året rundt. Grunden er, at den via hybridisering truer den fåtallige Hvidhovede And. I februar rastede en hun af Amerikansk Skarveand i Sundet ved Faaborg, indtil den blev skudt af en af Naturstyrelsens ansatte. Nis havde også to rastende Isfugle ved Føns Vang.
Den Rødhalsede Gås blev genfundet af Leif Sørensen på samme mark som tirsdag og set af en hel del folk i løbet af dagen. Arne Bruun var igen på Thurø Rev og fandt nu 3 Nordisk Lappedykker i vinterdragt og Anders Myrtue fik noteret 10000 Hjejler ved Nærå Strand/Agernæs Flak.

311022blis1cld

Blisgæs på træk ved Dovns Klint. Foto: Claus Dalskov.

Morten Müller så en overflyvende Sort Glente ved Rudkøbing Havn og en pæn flok Bjergirisk på 120 fugle blev meldt af Lars Peter Hansen og Peter Schwartz Jensen ved Bøjden Nor.
Frank Jensen-Hammer var på plads på Dovns Klint med – skal vi sige – en pæn dag: Huldue 22, Rødstrubet Lom 9, Spurvehøg 60, Rød Glente 5, Blå Kærhøg 1 og Musvåge 109 alle trækkende. 2 Store Tornskader forsøgte træk, men vendte om og gik ned i Gulstav Mose-området.

311022blacld

Blå Kærhøg, Gulstav. Uge 43 gav 21 fugle. Foto: Claus Dalskov.

Torsdag
Torsdag bød på gensyn med den Amerikanske Skarveand. Flere var forbi med kikkerten ved Føns Vang. Den Rødhalsede gås var også på plads ved Stjoul, meldt af Erik Overlund. En sen Mursejler røg ind i Poul Rasmussens kikkertfelt ved Fyns Hoved. Sejlere på denne årstid kan være ’giftige’. En Gråsejler blev set denne dag ved Skovshoved på Sjælland. Disse sjældne sejlere ses meget ofte ved klinter langs kysten, så en god ide de kommende dage er at besøg sådanne lokaliteter.

311022solvbraendesj

Sølvhejrer, Brændegård Sø. Foto: Stoffer Jaeger.

Anne Veber Døssing fik noterede Lille Gråsisken som Boligbirdingart i Dømmestrup. 40 stk. blev det til. Frank Jensen-Hammer fik set 208 trækkende Stillits fra Dovns Klint, 1220 Alliker og 45 Spurvehøge, der også skulle sydpå.
En Vandrefalk på Monnet set af Carsten Skou - samme sted 350 Bjergirisk (Søren Gjaldbæk) - og 32 Små Lappedykkere ved Gamborg Fjord noteret af Nis Rattenborg får lov at afslutte denne dag.

311022stortorncld

Stor Tornskade. Foto: Claus Dalskov.

Fredag
Fredag med lidt morgendis, svag vind og en del sol op på dagen. Den Amerikanske Skarveand stadig på plads i Føns Vang, meldt af adskillige ornitter. Søen huser også Isfugl, som jævnligt indberettes herfra, denne dag af Nis Rattenborg og Erik Busk. Nis var også forbi Gardersø og fik noteret Blå Kærhøg, Stor Tornskade og Enkeltbekkasin fra området.
Så dukkede de første Silkehaler op. Ole Henrik Scharff noterede 30 overflyvende ved Stavidsåen, og i Rudkøbing så Søren Bøgelund 35 rastende ved Ørstedsparken. Syv blev det til ved Nørre Søby af Jens Bjerg og Sandra Døssing. Måske er det frontløberne af en større invasion. I hvert fald er der set rigtig mange trækkende på Nordsjælland. Ved Flyvesandet så Søren Gjaldbæk 240 Bjergirisk, i flokken også en Bomlærke.

311022tranejd

Traner på træk ved Frellesvig. Foto: Jane Ditzel.

Vandrefalk set fire steder: En ved Brændegård Sø blev set af flere, en ved Thurø blev meldt af Arne Bruun, en ved Ryslinge, set af Preben Bach og en på Monnet, set af Peder Rasmussen.
På trækfronten melder Frank Jensen -Hammer om en god dag på sydspidsen af Langeland. Ringduer og Alliker udgør de store træktal her ved månedsskiftet: 27370 Ringduer og 2060 Alliker fløj sydpå. Også 19 Sædgæs, 113 Musvåger, 18 Kernebidere og 39 Hulduer er værd at bemærke. Blandt småfuglene: 154 Gråsisken, 275 Grønsisken og 190 Stillits trak syd.

311022sandls

Sandøbere, Spodsbjerg. Foto: Leif Sørensen.

Lørdag
Så indfandt den tidligere efterlyste Gråsejler sig! Lørdag fandt Esben Eriksen en nordtrækkende Gråsejler ved Fællesstrand og kunne se sejleren trække videre ud over Fyns Hoved. Det er blot andet fund for DOF Fyn. Læs om fundet her.
Sandløberne er tilbage ved stranden syd for Spodsbjerg. Leif Sørensen fandt en noget større flok, end der plejer at være her. 27 stk. rastede. Vinterbestanden af Bramgæs er nok ved at indfinde sig på Sydlangeland. Carsten Skou fandt cirka 3000 rastende ved det nyrenoverede Søgård Mose. Endelig er gravemaskinerne blevet færdige, og fuglene kan indfinde sig!

311022sortgrafaj

De Sortgrå Ryler er tilbage ved Knudshoved. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

Skovhornuglerne er også tilbage ved Flyvesandet: Tre blev set af Søren G. Nielsen. Frank Jensen-Hammer og Søren Bøgelund var ude med kikkerterne ved Dovns Klint og Gulstav for at tjekke trækket. Nævneværdige obs herfra: 24050 Ringduer, 3240 Alliker, 47 Hedelærker og 375 Hjejler. Og en art vi sjældent set på træk: 4 Skægmejser drog sydpå. Desuden mindst 161 Musvåger (Søren og Frank overlappede tidsmæssigt, så antagelig nogen flere).

311022bjergelm

Bjerglærke og Snespurv, Flyvesandet - et fint par! Foto: ella Mikkelsen.

Søndag
Ugens sidste dag havde noget dis fra morgenstunden, men med en del sol op ad dagen. Anton Markvad var taget til Fyns Hoved, formentlig for at finde en mulig sejler. Det blev det dog ikke til, men derimod 18 Bjerglærker trækkende vest. Den lidt usædvanlige art her i det fynske blev også fundet af Ella Mikkelsen, der så 6 ved Nærå Strand/Agernæs Flak og også havde 6 Snespurve på lokaliteten. Sammen sted kan man stadig se imponerende 3000 Almindelige Ryler. Ella fik også dem tastet ind i DOF Basen. Fra Flyvesandet også 10 Silkehaler og 5 Store Korsnæb, set af Søren Gjaldbæk. Fra Enebærodde en sen Stenpikker og en Splitterne - Anders Myrtue var på stedet.

311022sten1sg

Stenpikker, Enebærodde. Foto: Søren Gjaldbæk.

1300 Krikænder i Brændegård Sø er mange! De blev talt af Leif Bisschop-Larsen, der også noterede 14 Sølvhejrer ved søen. Arreskov Sø havde dog 25 Sølvhejrer denne søndag, set af Erik Ehmsen. Fra Firtalsstrand og Mellemstykket har Viktor Bendiksen indtastet 50 Storspover.
Fra Dovns Klint har Ole Goldschmidt blandt andet indberettet følgende: 14 Pibesvaner trak vest, Ringdue 28100, Musvåge 44, Skærpiber 11 og Blå Kærhøg 4 (3 brune og 1 ad han). Sjaggerne er for alvor kommet på trækbanen de sidste 4 dage i uge 43. Fra Dovns Klint disse træktal: 470, 1050, 650 og søndag 2875.

Tak til fotograferne - send os meget gerne fotos til næste uges analyse.