Gråsejler på Fyns Hoved

Af Søren Gjaldbæk

De fleste har måske bemærket, at der har blæst usædvanligt milde vinde ind over landet den seneste tid, hvilket diverse tv-metrologer ikke har lagt skjul på. De har dog alle glemt at nævne, at lunt vejr i månedsskiftet oktober-november tit giver et influks af Gråsejlere, det lavede Esben Eriksen et opslag om her på siden sidste år - læs her - hvor han opfordrede folk til at kigge efter Alpe- og Gråsejler.

100222gra1ese

Gråsejler, Fyns Hoved. Foto: Esben Eriksen.

Fra den 27. til den29. oktober har der været 6-7 Gråsejlere i Skagen, hvor de også har haft besøg af et par Rødryggede Svaler, 1-2 Gråsejlere på Nordsjælland og 1 på Stevns. Også et par Rødryggede Svaler har gæstet Skagen. Poul V. Rasmussen meldte en Mursejler fra Fyns Hoved den 27. oktober.

100222graromese

Gråsejler - Rom. Fyns Hoved fuglen var ikke så samarbejdsvillig. Foto: Esben Eriksen.

Esben Eriksen fulgte sit eget gode forslag fra sidste år og kørte til Fyns Hoved i dag, den 29. oktober. Første gerning var at tjekke om der skulle hænge en sejler i ly af klinterne ved Jøvet - det var negativt, så Esben fortsatte mod Fyns Hoved. Fra dæmningen på vej mod hovedet så han en sejler, der fløj over Fællesstranden. Så gik det stærkt - hurtig parkering og frem med kameraet. Nu hører sejlere jo ikke til blandt de langsommeste fugle, vi har, så det blev ikke verdens bedste fotos. Sejleren fortsatte mod nord. ”Jeg løb efter den hele vejen ud til spidsen af Fyns Hoved, men den kom ikke tættere på, den fortsatte bare ud over Kattegat”, fortæller Esben. Til Lykke til Esben med vores anden Gråsejler, den første er fra Flyvesandet i november 2018. - det kan man læse om her og her.

Fuglen var, som man kan se, lys med et tydeligt øje i et lyst hoved og med stor udflydende strubeplet, ikke smal som hos Mursejler. De næste par dage får vi stadig varm luft fra syd, så kig op - nordvendte kyster er et godt bud på en sejler.