Tirsdagsanalysen - uge 12

Af Anton Markvard

Ugen igennem var præget af generelt flot forårsvejr det meste af tiden, men ikke kun vejret indikerer, at det er forår; mange nye forårsfugle dumpede ned flere steder på Fyn og Langeland. 

260324grans bojdennor flj
Nu tjiffer og tjaffer Gransangeren efterhånden de fleste steder. Denne er fra Bøjden Nor. Foto: Flemming Johansen.

Mandag
En rigtig fin dag vejrmæssigt forårsagede også en fin dag fuglemæssigt.
Rigtig mange gæs blev talt på Fyn og Langeland. 4 steder blev der talt mere end 1000 Bramgæs, højst på Mågeøerne, hvor Jens David Kofoed Mogensen talte 5500 stk. Samme sted så han desuden 24 Knortegæs, 67 Strandskader og 88 Storspover. Blisgæs blev også set i store antal. Nis Rattenborg talte højst med hele 1170 stk. ved Føns Vang. Næstflest talte Jens Bækkelund ved Gyldensteen Engsø, hvor der rastede 450.
Leif Kristensen og Karen Koefod så begge den populære og fotogene Mandarinand i Langesø, og Leif så videre på sin tur en Bjergvipstjert ved Odense Å ved Brobyværk.

Forårstrækket af Traner er kommet godt i gang og med dagens varme vinde blev der set mange fugle flere steder. Karen Koefod ved Langesø noterede 18 trækkende mod nord. Søren Bøgelund talte fra Fakkebjerg og Ørnehøj henholdsvis 92 og 37 trækkende Traner. 25 stk. fløj over Bjernemark og dem så Sanne Lykke Dalgaard. Peder Rasmussen runder dagens Trane-omgang af med 30 stk. ved Kogtved.
Morten Müller kunne høre Rørdrummen pauke i Tryggelev Nor. Den unge Kaspiske Måge sås igen i Skovsøen denne gang af Søren Peter Jensen. I grusgravene i Birkum holdt en ynglefugl af Sorthovedet Måge til og den blev set af Per Rasmussen. Nis Rattenborg noterede en Sortstrubet Bynkefugl og Stor Tornskade ved Gardesø.

260324almryle hesseloje esa
Almindelig Ryle, Hesseløje. Foto: Esben Aagaard.

Tirsdag
En dag med blandet vejr, hovedsageligt gråt, kedeligt og nogle steder med regn, fik ikke lokket mange fuglekiggere i felten, og det bekræftede DOFbasen også - Meget få observationer… Den stationære Mandarinand i Langeland sås igen i dag, og den har efterhånden været på lokaliteten i en måneds tid. Ved Bjørnemosegård i Svendborg fouragerede en Vandrefalk samt to Skægmejser. Disse blev set af Arne Bruun.
Mogens Ribo Peterson talte fugle i Lillestrand ved Hindsholm. Her blev det til 256 Pibeænder, 178 Storspover, 11 Sildemåger og 505 Sølvmåger.

260324bjergaender vejlen pvr
Bjergænder ved Vejlen. Foto: Poul V. Rasmussen.

Onsdag
Igen en dag med flot forårsagtigt vejr, hvor solen tittede frem og Rørdrummerne paukede i Tryggelev Nor og Gulstav Mose. De blev hørt af Henrik Mørup-Petersen og Morten Müller.
Ved Lammesø havde Pierre Bentzen og Tommy Kaae fundet en Tajgasædgås. Det er i den grad en sjældenhed her på Nordfyn. Ikke nok med at det var en ny art for Lammesø, det var tilmed også den første Tajgasædgås på Nordfyn i 10 år!
Ved Firtalsstrand og Mellemstykket så Pierre og Tommy også en Sorthalset Lappedykker.
Pierre tog videre til grusgravene ved Birkum, hvor han fik set den faste Sorthovedet Måge.
Sortstrubet Bynkefugl blev indberettet fra tre forskellige lokaliteter: 1 ved Bøjden Nor set af Gunnar Jørgensen, 1 ved Gulstav Mose set af Morten Müller og 2 ved Tryggelev Nor set af Henrik Mørup-Petersen.

260324tajgasaedgas lammeso tommykaae
Tajgasædgås, Lammesø. Foto: Tommy Kaae.

Torsdag
Årets kun anden Atlingand blev set af Claus Dalskov og Carsten Skou ved Botofte Skovmose. Mandarinanden blev igen set i Langesø, denne gang af Martin Rheinheimer. Over Bispeengen fløj 2 Skestorke som de første observerede på Fyns land i år. Maria Rasmussen var observatøren. Rørdrummen paukede for Søren Bøgelund i Gulstav Mose, og Søren noterede også en Vandrefalk ved Rath.
Leif Rasmussen så en Mosehornugle ved strandengen ved Ristinge Havn. 6 Hedelærker sås trække, raste og hørtes synge i dag. Tommy Kaae hørte én synge på Fyns Hoved, Morten Müller så en trækkende ved Spodsbjerg og ligeledes gjorde Lars Tom-Petersen ved Skjoldnæs Fyr. I Bastemose ved Lohals rastede 3 Hedelærker, og de blev set af Niels Bomholt Jensen. Niels fandt også årets første forårs-Rødtop ved Øster Stigtehave. De Rødtoppede Fuglekonger dukker op i landet i disse dage, så det er bare med at komme ud og lytte - de findes oftest på lyden. Læs fx. her om de rødtoppede i Morud Skov, et af de bedste til arten på Fyn, og hvordan de er ”lettest” af finde.

Fredag
Benjamin og Jens Peter Bech var forbi Langesø og Mandarinanden deri. Jens Peter Bech nuppede desuden en Mosehornugle med i Mesinge. Ole Goldschmidt talte i alt 4 Rørdrummer, 3 i Nørreballe Nor og 1 i Tryggelev Nor.
Ved OUH så Morten Müller en jagende Vandrefalk, Pierre Bentzen talte 50 Silkehaler i Svendborg, og der sås Bjergvipstjerter ved Hagenskov Slotsmølle og Ebberup Skov ved Brenderup af henholdsvis Thomas Kampmann og Lars Maltha Rasmussen.

260324lillelap stjovlgadekaer lk
Lille Lappedykker, Stjovl Gadekær. Foto: Lars Kirk.

Lørdag
Sorthalset Lappedykker er en art, der dukker op i disse dage, og indtil videre er den blevet set ved Firtalsstrand/Ølundgård og grusgravene ved Birkum, som også er de to af bedste steder til arten på Fyn. I dag så Niels Bomholt Jensen 3 stk. i grusgravene. Samme sted var også en Sorthovedet Måge. Niels så også 2 stk. Lille Præstekrave ved vådområdet nord for Nørre Broby. De er de første af arten til at blive indberettet fra Fyn. De er også tidligt ude!
På Horseklint trak 2 Hedelæker mod syd og 2379 Ringduer den modsatte vej. De blev talt af Benjamin og Jens Peter Bech, som også fik opdaget 4 Store Korsnæb over Fyns Hoved Sommerhusområde.
Ole Goldschmidt hørte 2 Rørdrummer i Tryggelev Nor og én i Fredmosen, og Jane Ditzel hørte én i Frellesvig.
Årets første Blåhals, af den sydlige race, blev fundet ved Blanke Fed af Michael Brunhøj Hansen. Samme sted så Michael også 2 Hedelærker, som trak nordvest.
En Slørugle gik lørdag aften til ro i en lade ved Kertinge Nor. Det så Torben Hvass.

260324spaetmejse radstrup thv
Spætmejse, Radstrup. Foto: Torben Hvass.

Søndag
Rødhalset Gås er en art, som vi ser mere og mere til herhjemme. Dog er den stadig sjælden, men den er nok mindre sjælden end vi egentlig går og tror, for arten kan virkelig gemme sig godt i flokke af Bramgæs trods de flotte rustrøde farver på hals og kind.
I dag fandt Søren Bøgelund hele to Rødhalsede Gæs i en flok på 4500 Bramgæs ved Ørnehøj. Søren så også også 42 nordtrækkende Traner, Dværgfalk og Blå Kærhøg ved Ørnehøj. Videre til Keldsnor fandt Søren såmænd en tidlig Blåhals og en Sort Glente. Det må siges at have været en særdeles vellykket fugletur!
Tajgasædgåsen ved Lammesø blev genfundet af Tim Hesseballe Hansen. Samme sted så Tim 4 Sorthalsede Lappedykkere.
Mandarinanden i Langesø blev set af Søren og Karen Marie Leth-Nissen. Ole Goldschmidt og Jan Stener Jørgensen hørte en Rørdrum i Botofte Skovmose og samme sted noterede Ole også en ung Kaspisk Måge. I grusgravene ved Birkum rastede Sorthovedet Måge, som Leif Kristensen så.
Ved Gyldensteen Engsø fouragerede både en Vandrefalk og en Fiskeørn, som blev set af Nis Rattenborg Gunner Munk.

260324sortkrage vemmenaes lk
Sortkrage, Vemmenæs. Foto: Lars Kirk.

Det var alt for Tirsdagsanalysen denne gang, vi vender tilbage i næste uge, hvor vi dertil meget gerne modtager fotos og observationer. God uge i felten og rigtig god påske! Tak for bidragene!