Tirsdagsanalysen - uge 11

Af Søren Gjaldbæk

Det skulle vise sig at blive fuglemæssigt en fantastisk uge, den startede lidt sløvt, men i ugens slutning kom der varme og med den også fugle. Arter som Hvid Vipstjert, Sangdrossel og Gransanger ankom massivt, der var store træktal fra Horseklint og Nordskov, rekordmange Sortstrubede Bynkefugle, Kongeederfugl og ikke mindst en ny art for Fyn, da Benjamin og Jens Peter Bech fandt en Lille Bjergand i Sybergland.

240323lillebjergjpb

Lørdagens store overraskelse. Foto: Jens Peter Bech.

Mandag
Regn frem til først på eftermiddagen og en stiv kuling gjorde det meget lidt attraktivt at komme i felten. Odense Å ved Brobyværk viste sig endnu en gang som en god vinterlokalitet for Bjergvipstjert, David Damgaard Dysager meldte to fugle - og så var vi færdig’ med den dag!

Tirsdag
Mogens Ribo Petersen blev første boligbirder, som noterede Hedelærke, da en sådan fløj over sommerhusområdet i Korshavn. Senere på Horseklint blev det til 15 Misteldrosler på trækforsøg og 5 Hulduer på en ret blæsende dag. Den Sorte Glente var stadig ved Kalovnshuse, hvor den gik til overnatning med 10 røde, Leif Sørensen puttede. Ved Skaboeshuse havde Kurt Kaack Hansen hele 3 Grønspætter og 22 Sangdrosler! I Øksnerade Skov 2 Sortspætter meldt af Michael Brunhøj Hansen. I Gardersø kunne Nis Rattenborg se vores anden Skestork i år - det skal blive interessant at se om den for alvor bider sig fast i det fynske. Samme sted også Isfugl. Niels Bomholt var en tur i Kirkebyskovene, her var der Stor Tornskade, den var der også torsdag.

240323silke1sj

Silkehale. Foto: Stoffer Jaeger.

Onsdag
Der var stadig en mere end frisk vind fra vest, klart vejr og koldt. Det afholdt ikke undertegnede fra en tur til Horseklint, hvor trækket - årstid, vindstyrke og temperatur taget i betragtning var overraskende godt, man kan se nogle af træktallene til højre. I bunden af Dalbybugten også en Tundrasædgås. Søkongen i Knudshoved Færgehavn blev igen meldt efter et par dages pause - det skyldes nok mere fravær af observatører end fravær af fuglen, man kunne også se 5 Sortgrå Ryler og 9 Hvide Vipstjerte, det gjorde Jørn Knudsen.

240323tundrasg

Tundrasædgås, Dalby Bugt. Foto: Søren Gjaldbæk.

Dagens anden Møllemade/Ellemose trak dagens anden Rørhøg, samme sted Blå Kærhøg, 12 Musvåger, Havørn og 3 Traner, Michael Brunhøj Hansen var på stedet. Dagens tredje Rørhøg så Søren Bøgelund ved Gulstav. Jacob Sunesen fik sat fynsk rekord i disciplinen ”rastende Blisgås” med 3200 i Arreskov Sø. Ved Mågeøerne vinterrekord for Lysbuget Knortegås med 38 eksemplarer, og 35 Snespurve blev denne vinters næststørste notering. Nis Rattenborg talte. Endelig havde Stoffer Jaeger fornøjelsen af 16 Silkehaler i sin have i Ølsted.

240323tranecld

Traner på træk ved Pæregård. Foto: Claus Dalskov.

Torsdag
I Nærå Strand/Agernæs Flak havde Aksel Christensen 64 Klyder - det er Fyns bedste sted for den art. Også Sildemågerne er ved at indfinde sig, Pierre Bentzen meldte 5 fra Siø - ugen gav 10 fugle fra 6 lokaliteter. I Mesinge så Benjamin Bech 16 Traner, Carsten Skou måtte nøjes med det halve antal i Vester Åby, mon ikke det er fugle på træk? Også ved Frellesvig trak 16 Traner, dem så Jane Ditzel. Fra Sortemosen kunne Niels Andersen berette om 765 Blisgæs, måske havde de overnattet i Arreskov Sø. Ved Dovns Klint var der gang i Sortænderne, 808 trak forbi Frank Jensen-Hammer, som også havde Ederfugl 872, Blisgås 347 og Rødstrubet Lom 13 i bogen.

240323rodtoptorsdagtommypostjensen

Rødtoppet Fuglekonge, en overraskende gæst i fotografens have på Langeland, torsdag. Foto: Tommy Post Jensen.

Fredag
Det klarede op, der var varmefremstød, men temmelig meget vind fra vest. Det blev starten på en forrygende weekend. Frank Jensen-Hammer lagde for med en Kongeederfugl, der trak forbi Dovns Klint med fire Ederfugle tæt på klinten på en ellers stille dag der. Anderledes så det ud på Hindsholm, hvor Esben Eriksen havde 405 indtrækkende Musvåger ved Nordskov i perioden 9.00 til 12.00 - fuglene kom ind fra Flyvesandet og fortsatte sydøst mod Romsø. Samme sted Havørn 3 - 1 trak - Rød Glente 5, Ringdue 1700, Huldue 98, Hedelærke 18 og Misteldrossel 232 - de 158 trak. Senere blev det til 3 Sortstrubet Bynkefugl - yderligere to på Fyns Hoved - og Mosehornugle ved Vågebakken, hvor også 4 Traner trak. Andre steder var der gang i Tranerne - der blev meldt i alt 113 Traner på træk, flest ved Fjellerup, hvor Palle Nielsen havde 50. Ole Goldschmidt meldte Stor Tornskade fra Tryggelev Nor, den kunne ses ugen ud.

240323sortbynkese

Sortstrubet Bynkefugl, der var rekordmange fredag til søndag, mindst 20, de 15 fra Hindsholm. Foto: Esben Eriksen.

Christina Pankratz stod op til en Hvid Stork, som spankulerede på engen foran hjemmet i Måle. Den var heftigt ringmærket - mon ikke det er en af de svenske projektfugle? Ringene er aflæst, så vi må se, hvad svaret bliver. Den trak hurtigt videre.

240323hvidmalekreistianronne

Hvid Stork, Måle. Foto: Kristian Rønne.

Man kan stadig nå at se Vandstæren ved Dalum Papirfabrik, det gjorde Claus Dalskov, den var der også søndag. Ved Sybergland meldte Mogens Ribo Petersen om mindst 100 rastende Rørspurve - det skulle vise sig, at der senere rastede en anden fugl. Endelig kunne undertegnede bogføre landets vistnok første Sorthalsede Lappedykker i år, der lå to i Mellemstykket ved Ølundgård.

240323vandcld

Vandstær, Dalum Papirfabrik. Foto: Claus Dalskov.

Lørdag
Stille vejr, varmt om natten, overskyet, men meget lidt regn. Fuglefolket kom i felten, hvilket 1093 indberetninger til DOF Basen vidner om. Dagens, ugens og måske årets fund blev gjort af Benjamin og Jens Peter Bech, som fandt en Lille Bjergand i Sybergland - det kan man læse om her. Samme sted også Skovhornugle.

240323lillebjergsg

Lille Bjergand, Sybergland. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der var observatører ved Nordskov (Esben Eriksen) og Horseklint (Kristoffer Hansen og undertegnede). Der var et for årstiden ret godt træk, træktal for udvalgte arter fra Horseklint kan ses til højre, mange af fuglene blev også set ved Nordskov. Esben meldte 313 Sanglærker - de kom ikke alle ud til os. Desuden havde Esben en Rørdrum i vandhullet lige før Korshavn - den er ret sjælden på Hindsholm, sikkert en trækfugl, der er dumpet ned og fortsat næste nat.På Fynshoved og Horseklint blev der set mindst 10 Sortstrubede Bynkefugle, og Bo K. Stephensen havde 2 ved Dalby. Hertil en ved Aulby Å (Michael Mosebo Jensen og Brunhøj Hansen), hvor der også trak en Hedelærke. Også ved Dovns Klint lidt træk, blandt andet 494 Blisgæs, 144 Toppede Skalleslugere, 41 Spidsænder, 7 Hedelærker og en Bjergvipstjert - Frank Jensen-Hammer og Anders Odd Wulff Nielsen var på stedet.

240323storpvtr

Arne Bruun var i Sortemosen, hvor den Indiske Gås fra tidligere på året dukkede op mellem 550 Blisgæs. Samme sted 2200 Hættemåger, måske de starter en lille koloni der? Ved Krogsbølle en ringmærket Hvid Stork, rød orange ring w304, set af Kent Madsen - måske vi får nyt senere om denne stork. Fra Slipshavns Enge meldte Helle Andersen en Mosehornugle - den var der også søndag. Også 16 Sølvhejrer i Engsøen ved Gyldensteen skal nævnes, dem så Palle Bo Larsen.

Søndag
Denne dag 1152 indberetninger til DOF Basen, de mange tilrejsende, som skulle se den lille and, som stadig lå i Sybergland, bidrog med de 279 derfra. Søkongen i Knudshoved Færgehavn, som sikkert har følt sig overset fik igen publikum - nu man alligevel var taget til Fyn - indberettet af 16 denne dag. Vi fik endnu en observation af Silkehale - Dennis Pedersen havde 4 i Bullerup.

240323skels

Skestork. Foto: Leif Sørensen.

I Bøjden Nor dukkede vores 3. Skestork i år op - Stoffer Jager, Freddy Hansen m.fl. Fra samme lokalitet årets første fynske Lille Præstekrave (to styk), meldt af Leif Sørensen, der må dele æren med Niels Bomholt, som havde en ved Broby Enge. Landets første melding kom lørdag. Det blev også til vores første Atlingænder - 1 på Slipshavns Enge, Søren G. Nielsen og 2 i Gulstav, Søren Bøgelund, hvor der også trak en Dværgfalk og et par Hedelærker. Der var stadig Indisk Gås i Sortemosen, måske samme fugl, som Arne Christensen meldte fra Lakkendrup. Det blev til 3 observationer af Sortstrubet Bynkefugl, en ved Løkkeby Enge (Steen Winkel), en Ristinge Klint (Bo Gregersen) og to Flyvesandet (Jens Kristian Holm). Endnu en Mosehornugle dukkede op, den fandt Bo K. Stephensen på Langø Hoved.

240323mosehornslipshavnsgn

Mosehornugle, Slipshavns Enge, en af ugens 3 fugle. Foto: Søren Grubbe Nielsen.

Tak til fotografer og observatører efter en travl uge, send os endelig fotos fra denne uge til bruge for næste klumme.