Tirsdagsanalysen - Uge 14

Hele uge 14 var generelt solrig, men også kortere perioder med regn særligt først på ugen. Temperaturen fik et nøk opad, og vinden drejede slutteligt i øst, hvilket ofte er en fuglemæssig spændende vindretning. De første Havørneunger er set i rederne, Grågæs er set med gæslinger og de første Natuglekuld kalder om natten - det er forår.

Sorthalsetlappedykker 2019 04 Tina Kirkegaard Hansen

De Sorthalsede Lappedykkere er ved at indfinde sig på ynglepladserne. Her et par ved Firtalsstrand. Foto: Tina Kirkegaard Hansen ©

Ugen igennem måtte en del danske birdere en tur forbi Otterup. Der var ikke særligt gode tilbud i brugsen eller på tankstationen, men lige uden for byen ligger Firtalsstranden, og ugen igennem var Ella Mikkelsens Amerikanske Pibeand på plads. Det giver altid lidt mere aktivitet og flere meldinger fra det fynske, når der et særligt trækplaster. Sjældent er de Sorthalset Lappedykkere ved Firtalsstranden vel blevet fintalt så mange gange, og den 2. april talte Leif Sørensen flest med 20 stk.

Sølvhejre havde en næremst halvdårlig uge med kun 5 fugle . Den 1. april så Palle Bo Larsen en ved Brahetrolleborg. Den 2. april havde Gregeres Johansen en i Tryggelev Nor. og den 7. april  så Jacob Sterup 2 i Karlsmosen. Kristoffer Hansen havde samme dag en ved Gyldensteen.

To Hvide Storke blev begge set den 7. april. En rastede ved Dalby, og blev set og fotograferet af Lars Philip Nielsen,  og 1 trak NØ over Ronæs på Ærø set Bjarne Jørgensen. 

Nilgæs kan stadig ses nær Rudkøbing – nu på begge sider af sundet. 2 rastede den 4. april på Siø og samme dag 2 ved Rudkøbing Vejle set af Peder Rasmussen. Lars Kirk genfandt fuglene på Siø den 5. april. Kortnæbbet Gås er ikke talrig i det fynske, og en flok på 12 rastende fugle den 4. april ved Møllemade er en pæn flok på disse kanter – set af Kurt Due Johansen

Atlingand Hans Henrik Wienbjerg 2019 04 01

Atlingand-hannen fra det par der rastede i den nye Holms Mose på Langeland. Foto: Hans-Henrik Wienberg ©

Atlingænderne dukkede for alvor op i denne uge og som altid i moderate antal: 2 ved Noret på Tåsinge den 1. april set Peder Rasmussen. 2 den 2. april ved Holms Mose set af Hans-Henrik Wienbjerg og 1 i Sortemosen samme dag set af Arne Bruun.  1 enkelt lå den 3. april ved Engene ved Nr. Broby set af Søren G. Nielsen og samme dag så Jens Bækkelund 2 ved Gyldensteen og endelig så Kristoffer Hansen 2 rastende på Helnæs Made den 5. april.

Sortglente 2019 04 01 Jan Nielsen

Langeland er stedet, hvis man vil i nærkontakt med Sorte Glenter i det fynske. Foto: Jan Nielsen ©

Sort Glente er blevet mere almindelig de senere år, og går vinden i øst i foråret, så er Langeland et suverænt sted at lede efter arten. Jan Nielsen og Gregers Johansen behøvede slet ikke vinden om i øst før de fandt den første. Sort Glente er meldt flere dage på Sydlangeland. Om det er samme fugl, der har spøgt hele ugen er svært at gennemskue.

Fiskeørne er begyndt at drysse igennem. Ugen bød på 15 fugle. Siden den 3. april er der dagligt  tastet Fiskeørne ind i DOF Basen. 3 fugle den 3. april. 3 den 4. april.  3 den 5. april.  2 den 6. april og 4 den 7. april. Der kan være set flere, som ikke er blevet tastet ind i DOFBasen,

Gråmågen holder stand i Bagenkop. Den 5. april troede Michael Mosebo Jensen og Søren Gjaldbæk, at de så den trække væk ved Dovns Klint, men søndag den 7. april var den tilbage og med selskab af endnu en Gråmåge – begge fugle blev de set af Henrik Knudsen. Beskedne 4 Sorthovedet Måger blev det til i uge 14.  2 fugle den 3. april Kohave ved Tornbjerg set af Kristoffer Hansen og 2 den 4. april ved Nørreballe Nor set af Peder Rasmussen.

Arne Bruun fik en ny Thurø Rev art i Enkelt Bekkasin den 1. april. Andre vadefuglearter som Lille Præstekrave, Brushane og Svaleklire er begyndt at dukke op rundt omkring i landskabet. 650 hjejler rastede den 6. april i Bøjden Nor talt af Mikael Kristensen. Det leder tankerne hen på sidste års Amerikanske Hjejle, som måske kunne dukke op samme sted igen.

Mosehornuglerne trækker igennem i øjeblikket, men det blev alligevel kun blevet til en enkelt fugl den 7. april på Fyns Hoved set af Poul V Rasmussen.

Sortspaette 2019 04 01 MMJ

Sortspætterne holder stand ved Hindsgavl og er set på flere dage dage. Foto: Michael Mosebo Jensen ©

Alle de almindelige svalearter blev noteret i uge 14. Der er stadig tale om små antal, og den kommende kuldeperiode gør næppe noget godt for store tal. I alt er der meldt om 14 Landsvaler, 13 Digesvaler og 10 Bysvale. Landsvalerne ankom i uge 13, mens Digesvalerne først ankom i uge 14. Digesvale 8 Ø den 5. april ved Dovns Klint set Michael Mosebo Jensen og Søren Gjaldbæk, og samme dag så Kristoffer Hansen 5 på Helnæs. Hele 10 Bysvaler blev set den 6. april ved Tryggelev Nor af Bente Larsen og er landets højeste tal i år. Horsens kunne melde 6 fugle dagen efter.

En engelsk gæst gæstede Langeland den 5. april, hvor en Sortrygget Hvid Vipstjert han rastede ved Holms Mose på Langeland set af Niels Bomholt.

Blaahals2 2019 04 jane ditzel

Blåhals er meldt syngende fra fem lokaliteter i denne uge. Mon ikke den dukker op på nye lokaliteter i år. Her fuglen fra Balle ved Syltemade Å. Foto: Jane Ditzel ©

Og så kom de Sydlige Blåhalse. De ankom den 4. april til det fynske, hvor en sang ved Ballen ved Syltemade Å - hørt af blandt andre Leif Sørensen og siden af mange andre ugen igennem. Allerede dagen efter sang 4 ved Flægen ved Tybrind hørt af Mads Syndergaard, og siden er den også meldt fra Bispeengen, Nakkebølle Inddæmning og Engene ved Nr. Broby. Måske er arten ved at få rigtig fat i det fynske?

Rødstjerter er meldt overraskende tidligt. Landets første blev en han ved Flyvesandet den 1. april set af Per Rasmussen. Fuglen er velbeskrevet på DOFBasen. En anden fugl blev hørt synge den 4. april af Søren Bøgelund ved Gulstav, og endelig rastede 2 den 7. april Fyns Hoved set af Poul V Rasmussen. Der er set enkelte andre tidlige Rødstjerter i landet. Blandt andet på Fanø.

En Sortstrubet Bynkefugl han rastede den 7. april ved Bjergkammer, Falsled set Mikael Kristensen og blev denne uges eneste. Endnu ikke tegn på ynglepar i det fynke, men det kan stadig komme. Årets kun anden Stenpikker blev set den 2. april Lindø, Jersor af Tommy Kaa.

20190408pvr3

En af to Ringdrosler på Fyns Hovedden 7. april. Foto: Poul V. Rasmussen ©

Endeligt er Ringdroslerne dukket op. De begynder først for alvor nu, og de næste tre-fire uger må der komme mange obs. Uge 14 nøjes med beskedne 2 rastende den 6. april Flyvesandet set af Axel Christensen samt 2 rastende den 7. april, Fyns Hoved set af Poul V Rasmussen.

Vi takker for bidrag og lån af foto til denne uges Tirsdagsanalyse, og modtager gerne foto fra den kommende uge.

Tekst: Esben Eriksen