Tirsdagsanalysen - uge 45

Af Claus Dalskov

Efteråret vil ikke rigtigt give slip, der bliver stadig registreret trækbevægelser, især på Sydlangeland. Nøddekrigen ved Vesteregn har endnu ikke fået spist op, og der ses og høres pæne flokkke af Silkehaler - især i Odense og Munkebo og omkring Middelfart og Nyborg - de må være mange andre steder - kig efter bærbuske/-træer - de er især glade for rønnebær. De første Vandstære indfandt sig. Mest spektakulære observation blev en trækkende Kohejre søndag ved Keldsnor! Måske den fugl, der blev set på Korsørkanten fra den 25. oktober og frem. Den forsvandt derfra lørdag.

171123vandet

Vandstær, Erik Bøghs Sti, Fruens Bøge. Foto: Erik Thomsen.

Mandag
Mandag var Lars Tom-Petersen taget en tur til Vejsnæs Nakke på Ærø for at tjekke, om der var gang i noget træk. Ringdue 1150, Dværgmåge 2, Blå Kærhøg 1 og Kortnæbbet Gås 2 kom i bogen. Ved Bro på Ærø fik Lars set 120 Blisgæs drage SV.
På Sydlangeland var der stadig Tyndnæbbet Nøddekrige ved Stenbæk sommerhusområdet og en meget sen Rødstjert han blev set af Søren Bøgelund på ganske tæt hold, og ved Bromade ved Sandager traf Mads Syndergaard en Enkeltbekkasin.
Så fik vi den første fællesovernatningsplads på Langeland i denne sæson, idet Mogens Lind Jørgensen fik set 6 Røde Glenter flyve til overnatning ved Skovsgaard. Ved Aldi på Nyborgvej i Svendborg fik Pierre Bentzen set en overflyvende Duehøg. Udover Lars’ Blå Kærhøg på Ærø, blev yderligere 8 Blå Kærhøge – alle brune fugle - set denne dag. Langt de fleste fra Langeland.

171123blafaj

Blå Kærhøg, Sandholt. Der har været flere Blå Kærhøge der ugen igennem. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

Tirsdag
Så dukkede denne vintersæsons første Vandstære op: En set af Steen Winkel ved Caroline Amalielund i Svendborg og en set af Michael Eg ved Dalum Papirfabrik. På Storebælt udfor Skaboeshuse fik Kurt Kaack Hansen set en fouragerende Sule og på landjorden 72 fouragerende Silkehaler.
Ny overnatningsplads for Rød Glente ved Brandsby på Langeland. 16 fløj til overnatning set af Mogens Lind Jørgensen. Duered mellem Håstrup og Faldsled havde denne dag 34 Røde Glenter, der fløj til nattesøvn set af Stoffer Jaeger. Søren Bøgelund og Niels Bomholt noterede hver 1 Sort Glente på det sydligste Langeland – antagelig samme fugl. Niels fandt også en Kaspisk Måge i Bagenkop Havn, der ellers på grund af manglende fiskeri ikke huser mange måger mere.

171123silkelk

En af ugens mange Silkehaler, en af en flok på 25 ved Bjørnemosegård. Foto: Lars Kirk.

Onsdag
Arne Christensen gik antagelig onsdag efter Vandstæren ved Caroline Amalielund, men fik i stedet en Isfugl i bogen. Ved vaderne mellem Lindø og Jersore så Jens Bækkelund 55 Storspover, og ved Nærå Strand blev 4000 Hjejler noteret af Ella Mikkelsen, der også fik 250 Bjergirisker i notesbogen, set ved Flyvesandet. Samme sted var Søren Gjaldbæk heldig med at se og høre en Lapværling, også en gammel Sule.
Arne Bruun fandt 5 Snespurve på en af artens faste vinterpladser - nemlig Thurø Rev. Johan Poll fik set en Vandrefalk trække vest lige nord for Vestbroens fæste.
4 flokke af Silkehaler set ved henholdsvis Stavids Å, Sanderum, Båring Strand og Munkebo. Denne dag 9 Blå Kærhøge spredt i det fynske område.

171123sortbynksusanneflarupandersen

Sortstrubet Bynkefugl, Gyldensteen Strand. Foto: Susanne Flarup Andersen.

Torsdag
Arne Christensen havde bedre held torsdag i jagten på Vandstær ved Caroline Amalielund. Et styk kom i kameraet. Ved Knudshoved fik Anders Myrtue set en overflyvende Vandrefalk og 12 Sortgrå Ryler – største antal af arten i denne vintersæson. Ved Sandholt så Leif Kristensen en pæn flok Stillits fouragere, 123 i alt blev talt.
Henholdsvis 21 og 19 Røde Glenter blev talt ved 2 af de faste overnatningspladser i det fynske, nemlig Rundeskov og Gultved set af Leif Bisschop-Larsen og Gunnar Jørgensen.

171123nodflj

Nøddekrige, Vesteregn. Foto: Flemming Johansen.

Fredag
Fredag var Nøddekrigen ved Stenbæk, den Sortstrubede Bynkefugl ved Bøjden Nor og Vandstæren ved Caroline Amalielund alle på plads. Det gjaldt i rimelig grad også Silkehalerne forskellige tidligere nævnte steder i det fynske, blandt andet 79 ved Skaboeshuse, som Kurt Kaack Hansen noterede sammen med 820 fouragerende Sjaggere samme sted.
Erik Ehmsen fik set 3 Dværgmåger ved Arreskov Sø, og Freya Mørup-Petersen havde en enkelt ved Nørreballe Nor. På Dovns Klint fik Frank Jensen-Hammer bla. noteret en Vandrefalk, 3 Blå Kærhøge og 26 Spurvehøge – alle trækkende. En Vandstær dukkede op i Fruens Bøge ved Erik Bøghs Sti, det kan man læse om her. Måske det er fuglen fra Dalum Papirfabrik, der er blevet træt af larmen fra byggeriet.

171123spidscld

Spidsand. Carsten Skou havde 190 på Monnet, lørdag. Det er trods alt en slat. Foto: Claus Dalskov.

Lørdag
Lørdag med lidt obs. fra lokaliteter, der ikke nævnes så tit: 14 Agerhøns set ved Kustrup i det nordvestfynske af Michael Mosebo, 40 Lille Lappedykker i Marstal Havn og 9 Sortgrå Ryler ved Erikshale set af Jan Sørensen, 6 Bomlærker blev noteret ved Kalvehave på Ærø af Bo Levesen og fra jordbassinerne ved Assens Sukkerfabrik: 1 Mosehornugle og 1 Bjergvipstjert meldt af Claus Lindskov Møller.
Ved Rath på Sydlangeland kunne Søren Bøgelund notere 14 Snespurve og 4 Bjerglærker. Sidstnævnte ikke en art vi træffer så ofte i det fynske. Leif Bisschop-Larsen fik også set Snespurve – 12 stykker ved Ristinge Hale.
Endnu engang var Frank Jensen-Hammer på Dovns Klint, og der er stadig gang i trækket. Udvalgte træktal ses i skemaet til højre.

171123sneknudshach

Snespurv. Foto: Arne Christensen.

Søndag
Søndag kastede et par fine obs af sig. Ved Keldsnor fik Ole Goldschmidt set en Kohejre trække syd sammen med 3 Sølvhejrer. Også 21 Pibesvaner trækkende vest blev noteret af Ole samme sted. Nordisk Lappedykker set 2 steder: udfor Ristinge Strand så Freya Mørup-Petersen en raste, og det samme så undertegnede udfor Snage Strand.

Nøddekrigen ved Vesteregn og Vandstærene i Svendborg og i Odense var på plads.

Pænt træk ved Dovns Klint af blandt andet småfugle og rovfugle. Nævnes kan: Sort Glente 1, Musvåge 31, Vandrefalk 2, Halemejse 27 og Grønsisken 265. Frank Jensen-Hammer var på plads.

171123storspcld

Storspove. Ugens største observation blev på sølle 55 fugle ved Lindø Vade. Næråstranden plejer for eksempel at have flere hundreder vinteren igennem, hvis det ikke bliver alt for koldt. Foto: Claus Dalskov.

Mange observationer af rastende gæs, ænder og skalleslugere i det fynske i ugens løb. Største tal og lokaliteter nævnes her: Grågås 550 mellem Ollerup og Hvidkilde Sø, Blisgås 70 Vesteregn/Tryggelev Nor, Bramgås 9700 Vesteregn, Knortegås 490 hav ved Monnet, Ederfugl 1080 Flyvesandet, Bjergand 150 Bøjden Nor, Troldand 435 Bøjden Nor, Hvinand 320 Nærå Strand, Gråand 300 Engsøen Gyldensteen, Knarand 430 Nørresø, Spidsand 190 Monnet, Pibeand 450 Thurø Rev, Skeand  180 Sundet Faaborg, Krikand 310 Østerø Sø, Toppet Skallesluger 450 havet udfor Monnet, Stor Skallesluger 11 Brændegård Sø og denne sæsons første Lille Skallesluger - nemlig 2 i Keldsnor.

171123sangls

Sangsvane. Snart vil vi se store flokke foruagere på markerne. Foto: Leif Sørensen.

 Tak til observatører og fotografer - vi håber at få tilsendt fotos fra uge 46 til næste tirsdag.