Tirsdagsanalysen - uge 1

Af Jens Peter Bech

Så er Tirsdagsanalysen tilbage efter en kort juleferie. Årets første uge startede ud med gråt og vådt vejr, inden det i midten af ugen slog over i decideret snestorm flere steder i landet. Stormen har lagt sig, men kulden, der fulgte med, hænger stadig fast.

080124 Troldand munke mose lars rasmussen

En Troldand ønsker Godt Nytår i Munke Mose. Foto Lars Rasmussen.

Mandag
På årets første dag arrangerer DOFs Feltudvalg Nytårsbirdrace. Det betød stor aktivitet i felten, og Fyn endte med at have en stor rolle i dette års konkurrence, da både vinderne af det almindelige birdrace, og af klimaklassen tog deres ture rundt på Fyn. Tim Hesselballe Hansen tog en tur rundt ved Odense, Nordfyn, og Fredericia, og nåede på dagen op på 101 forskellige fuglearter, som blev en ny rekord, da det er første gang nogle når over 100 arter i Nytårsbirdrace. Tims bedste fynske fugle blev to Mosehornugler på Stige Ø, to Skovhornugler ved Flyvesandet, en Vandrefalk ved Gyldensteen og en Rødtoppet Fuglekonge i Egebjerggård Storskov. I Klimaklassen vandt Kristoffer Hansen, som så alle sine fugle på Fyn, med en tur fra Odense op langs Odense Fjord. Kristoffers bedste arter blev en Bjergpiber i Bispeenge, en Stenvender på Enebærodde, en Bjergvipstjert og 20 Stor Gråsisken i Snapind Skov. Man kan læse mere om dette års birdrace her.

080124 Hvinand Holckenhavn Lars Rasmussen

Hvinand, der får vinket til fotografen. Holckenhavn. Foto Lars Rasmussen.

Ole Goldschmidt var en tur rundt på Langeland, hvor han bl.a. så fire Tajgasædgæs ved Fårevejle, 11 Hulduer ved Henninge Nor og 3.200 Bjergænder ved Rudkøbing Løb. Bjerganden ses i store flokke her om vinteren, hvor de ofte kan ses i vores kystlaguner, som f.eks. Bøjden Nor, Nakkebølle Inddæmning eller Nørreballe Nor. Der blev set i alt 11 Blå Kærhøge på dagen, fordelt på ni forskellige lokaliteteter. Langt størstedelen af de fugle, der blevet indberettet, er brune fugle, som enten er ungfugle eller hunner. Claus Dalskov så 21 overflyvende Tajgasædgæs ved Botofte Skovmose. Forårssæsonen for BoligBirding er i fuld gang, og Jane Ditzel kunne tilføje tre Traner ved Frellesvig som art nummer 17 på listen. 

080124 Lille Lappedykker John Andreas Omer Fruens Bge

Lille Lappedykker. Fruens Bøge. Foto John Andreas Omøer.

Tirsdag
Esben Aagaard luftede kameraet ved Sandholt Gods, og her lykkedes det at forevige hele tre Blå Kærhøge sammen. Alle brune fugle, men stadig et smukt syn. De mangle fugle på samme billede gjorde lokaliteten eftertragtet i den resterende del af ugen.

080124 Bl Krhg Sandholdt Esben Aagaard

Flot fanget med tre Blå Kærhøge i flok. Sandholt. Foto Esben Aagaard.

Der kan stadig ses flokke af Silkehaler, selvom det virker til, at flokkene ikke er helt så store som i starten af vinteren, hvor de endnu ikke have fortæret så mange af træernes bær. Arne Christensen så en flok på 126 ved Bjerreby. Otto Dyrehave så to rastende Grønspætter ved Klintebjerg i nærheden af Otterup. Sne og frost gør det sværere for Skovsnepperne at foragere, hvilket betyder at der er flere fugle, der er aktive om dagen og derfor bliver nemmere at se i det vejr, vi har nu. I dag sås en Skovsneppe ved Trente Mølle af Leif Kristensen. Erik Ehmsen og Morten Kristiansen så fire Traner hver, ved henholdsvist Arreskov Sø og Lindkær. Ved Lumby Middelgrund så Peter Lillesø 250 Sangsvaner på deres overnatningsplads. Samme sted sås 91 Blisgæs. Man kunne stadig se Vandstær ved Harritslevgård, det gjorde Søren Gjaldbæk, som også havde to Sortbugede Knortegæs blandt 200 Knortegæs ved Nørreby Strand.

080124 jpblilleskalvejlen5janpvr

Lille Skallesluger skal nydes vinteren over. Vejlen. Foto Poul V. Rasmussen.

Onsdag
Snestormen ramte Danmark onsdag, hvilket betød at mange fornuftigt nok blev inde i varmen. En 2k Kaspisk Måge ved Teglværksgraven, set af Kristoffer Hansen, og 25 Stor Gråsisken set af David Damsgaard Dysager, blev dagens mest spændende observationer.

080124 PVR sortbynk

Rødhalsen og den Sortstrubede Bynkefugl er tydeligvis blevet uvenner. Foto Poul V. Rasmussen.

080124 Trnfalk Kerteminde Benjamin Bech

Tårnfalk hviler sig i kulden. Lundsgård Skov ved Kerteminde. Foto Benjamin Bech.

Torsdag
Efter et par fridage fik Vandstæren ved Brahetrolleborg igen besøg, da Kristina Svendsen og Erik Ehmsen begge lagde vejen forbi. Ved Tryggelev Nor så Allan Østegaard en Mosehornugle, og Søren Gjaldbæk så en på Stige Ø nord, den kom fra Slambassinet. Der har i alt været indberettet otte forskellige Mosehornugler i den første uge af 2024, i modsætning til en enkelt fugl i sidste års uge et, hvilket kune tyde på et godt år for de fynske overvintrende Mosehornugler. Anders Myrtue så Skovsneppe ved Stavids Å. 100 Vindrosler blev set ved Faaborg af Per Damgaard Poulsen.

080124 Rdhals John Andreas Omer Fruens Bge

Rødhals på en bund af efeu. Fruens Bøge. Foto John Andreas Omøer.

Fredag
Lars Kirk så årets første fynske Kortnæbbede Gås i Søby Monnet på Tåsinge. Det er ikke mange af disse, der bliver set på Fyn, og her var det også kun en enlig fugl. Ved Sundet i Faaborg så Per Damgaard Poulsen en Bjergpiber. Piberne kan i denne tid ofte ses lidt bedre, når sne og is gør det lidt sværere for dem at falde i et med det høje græs. Det er derfor en god mulighed for at komme ud og finde sin egen Bjergpiber.

080124 Gulspurv Sdr Hjrup Leif Srensen

Gulspurv. Sdr. Højrup. Foto Lars Sørensen.

Arne Bruun var ved Thurø Rev, hvor han både så en Sortgrå Ryle i en flok Almindelige Ryler, og en Dværgmåge der fløj ind over engen. Lars Andersen fik besøg af 25 Halemejser, som kunne tilføjes boligbirdinglisten, sammen med fem Korttåede Træløbere. Ved Nyborg Havn rastede fem Snespurve i ly af molen. Set af Jørn Knudsen. På Flyvesandet rastede en gammel Vandrefalk, set af Søren Gjaldbæk.

080124 almindelige ryle Per Mller Jensen Flyvesandet

Almindelig Ryle i en stille stund. Flyvesandet. Foto Per Møller Jensen.

Lørdag
Weekenden bød på optælling af Røde Glenter på overnatningspladsen. Per Rasmussen og Freddy Hansen talte ved Haastrup, hvor 25 Røde Glenter gik til overnatning. Ved Tårup så Benjamin Bech otte rastende Agerhøns. Det er også en art, der er nemmere at finde, nu når sneen har lagt sig. Der er stadig mange Blå Kærhøge. 11 fugle fordelt på ni lokationer bød dagen på. Ved Bøjden Nor så Esben Aagaard en overflyvende Mosehornugle. Erik Ehmsen måtte ligeledes kigge op, da 23 Sølvhejrer var i luften over Arreskov Sø. Det er ikke alle Sanglærkerne, der har givet op på det danske vejr endnu, så Peder Rasmussen kunne notere 75 fouragerende fugle ved Søby på Tåsinge.

080124 knarand assens Lars Brixtofte Petersen

Knarandepar. Assens. Foto Lars Brixtofte Petersen.

Søndag
Kaspisk Måge ses oftest i havnene på Langeland, men søndag så Jacob Sterup en ved Skovsøen i midten af Odense. En 2k fugl, med en hvid plamage på den ene vinge, som kan hjælpe med bestemmelsen, hvis man skulle have lyst til at komme ud og kigge efter den. Det blev endnu en dag med Glenteoptælling. Per Rasmussen talte igen ved Haastrup, hvor der denne gang kun blev talt 12 på overnatningspladsen. Morten Kristensen tog sig af at tælle ved Gultved, hvor seks fugle gik til overnatning. Claus Dalskov så to Sortstrubede Bynkefugle ved Gulstav. En han og en hun. En enkelt fugl sås af flere andre observatører på samme lokation. Arne Christensen så også en Sort Bynk ved Tryggelev Nor.

080124 Sortbynk Gulstav Claus Dalskov

Sortstrubet Bynkefugl ved Gulstav. Foto Claus Dalskov.

I Havet ud for Tryggelev Nor talte Ole Goldschmidt 70 Havlitter. Ole talte også 190 Sanglærker ved Rath og 220 ved Magleby Nor på sin tur rundt på Langeland. Ved Odense Ås udløb så Kristoffer Hansen en Vandrefalk. Nok en af fuglene fra Fynsværket. To Mosehornugler blev set ved Hessum af Jonas Fahrendorff. Til slut tilføjede Leif Rasmussen Skovsneppe til BoligBirding som forårets art nummer 25.

080124 Sanglrke Claus Dalskov Fakkebjerg

En Sanglærke med kolde tæer. Fakkebjerg. Foto Claus Dalskov.

 

Tak til alle fotografer og bidragsydere for billeder og observationer. Vi håber, at I stadig vil være med til at bidrage her i 2024.