Tirsdagsanalysen - uge 9

Af Freya Mørup-Petersen

I uge 9 gik vi over til årets første forårsmåned, men foråret har allerede kunne mærkes i nogle uger nu på grund af det milde vejr. Dagene bliver lysere og længere, hvilket fuglene reagerer på, og Gærdesmutter, Musvitter, Rødhalse og Jernspurve synger på fuld knald, og Solsorte og Bogfinker er også begyndt at synge de første toner om morgenen.

060324rodgasajaj

Rødhalset Gås, Nørreballe Nor. Mon det er Tåsingefuglen, der har flyttet sig? Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

Mandag
Mandag var en skyet, stille dag, men der har været fugle at se på. Ved Gyldensteen var Nis Rattenborg ude at se en god blanding af diverse svømmeænder, samt 38 Lille Skallesluger, seks Sølvhejrer og mange Bramgæs og Blisgæs. Han tog et kig ud på Mågeøerne, hvor han så 116 Strandskader, 108 Storspover, seks Stenvendere og en Blå Kærhøg. Imens ved Møllemade var Erik Busk ude at se en Mosehornugle og en Blå Kærhøg. Der blev generelt set en del Blå Kærhøge over hele Fynområdet mandag, men der går ikke mange uger, før det er Rørhøgen, der overtaget luftrummet for den Blå Kærhøg, som kun er vinter- og trækgæst. Ved Odense Å så David Damgaard Dysager en Bjergvipstjert, og i Odense V så Martin Søgaard Nielsen 37 Silkehaler. Imens var Arne Christensen på Monnet og så en lille flok på ni Snespurve.

060324storflj

Stor Skallesluger, Faaborg Havn. Foto: Flemming Johansen.

Tirsdag
Tirsdag var endnu en gråvejrsdag. Ved Løkkeby var Niels Bomholt ude at se en Blå Kærhøg og 14 Sandløbere. Ved Nordskov Enge så Esben Eriksen en Sortstrubet Lom og en Vandrefalk, og ved Vestermade blev der set en Mosehornugle af Michael Glentedal. Mosehornugler blev der også set tre af i Odense, ikke ved Stige Ø denne gang men ved Odense Losseplads, der dog ikke er langt derfra. Mosehornugler kan godt lide lossepladser. Ved Tommerup blev der set fire Hulduer af Niels Selck, og ved Brahetrolleborg en Vandstær af Erhardt Edmund Ecklon, som også så tre Traner trække nord over Kogtved.
På Langeland har det også været fint med fugle. Frank Jensen-Hammer var ude ved Dovns Klint og talte blandt andet 109 Alke, 15 Rødstrubede Lommer, 13 Tejster og 12 Ravne. Rødstrubet Lom blev der også set syv af i Marstal Bugt af Henrik Mørup-Petersen, og ud for Snage Strand så Claus Dalskov en Nordisk Lappedykker. På engene ved Nørreballe Nor  havde Arnbjørn Jens Jørgensen gevinst, da han kiggede Bramgæssene igennem og fandt en Rødhalset Gås.

060324tranevarolk

Tranerne er begyndt at trække, her en fra Vårø. Foto: Lars Kirk.

Onsdag
Onsdag var igen en stille dag med skyet vejr. Der blev set en del Blisgæs, herunder over 1000 ved Arreskov Sø af Niels Bomholt Jensen og Jakob Sunesen plus 2200 ved Sortemosen af Hans Rytter. Derudover blev der set en Bjergvipstjert ved Hagenskov Slotsmølle af Thomas Kampmann og en Vandrefalk samt en Blå Kærhøg ved Æbelø af Jens Bækkelund.
På Tåsinge blev der set en endnu tidlig Rørhøg, men de har været set flere gange i Fynsområdet i løbet af februar, og om lidt ses der mange af dem igen i små moser og rørskove. Ved Dovns Klint var Frank Jensen-Hammer på plads og talte 14 Rødstrubede Lommer, en Blå Kærhøg og en Sule. Imens på Ærø ved Eriks Hale så Otto Arenkiel Jensen seks Sortgrå Ryler.

060324blissg

En af ugens mange Blisgæs - der stod en flok på 115 fugle i nærheden af Munkebo. Foto: Søren Gjaldbæk.

Torsdag
Torsdag var årets ekstra februardag og dermed også den sidste vinterdag, selvom foråret har kunne mærkes i nogen tid. Ved Sybergland blev der set en Hvid Stork af Mike Vesterskov Hannibaldsen, sandsynligvis samme fugl, som blev set over Kerteminde af Ivan Sejer Beck og senere over Fogense Enge af Jens David Kofoed Mogensen. Ved Rud så Niels Rattenborg en Vandrefalk og 66 Storspover, og ved Æbelø så Jens Bækkelund desuden en Vandrefalk.

060324havlitfaj

Sydlangeland er vores bedste lokalitet for Havlit. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

På Langeland var der meget gang i fuglene denne dag. Ved Tryggelev Nor så Niels Selck en Rørhøg og en Rørdrum, og ved Vesteregn så Kristina Svendsen en Blå Kærhøg. Blå Kærhøg blev der også set ved Nørreballe Nor af Niels Selck, og på samme lokalitet blev der set over 1000 Bjergænder af Morten Müller. Der blev set 18 Traner over Lismose af Allan Østergaard. Ole Goldsmidt var ude ved Snaremose Sø, hvor han så 130 Engpibere og fem Hulduer. Han var også ude ved Klæsø Nor, hvor der var en Kaspisk Måge, og ved Henninge Nor så han fem Ravne og en Blå Kærhøg. På Dovns Klint stod Frank Jensen-Hammer og talte 13 Rødstrubede Lommer og et imponerende tal af 163 Alke, som observatøren bemærker er et usædvanlig højt antal. Også lidt træk på ved Nordskov Enge, Søren Gjaldbæk havde blandt andet 2 Hede- og 48 Sanglærker, 41 Hul- og 700 Ringduer og Hvide Vipstjerter. På Fyns Hoved rastede 16 Misteldrosler og en flok på 50 Hulduer.

060324rodsg

Rød Glente på trækforsøg ved Nordskov Enge. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fredag
Fredag var forårets første dag og startede ud med solskin, der dog gik over til skyet senere. Der blev set 1550 Blisgæs i Arreskov Sø af Jacob Sunesen, der også Vandstæren ved Brahetrolleborg, og ved Birkende blev der set to Pibesvaner af Michael Christian Linde ud af øjenkrogen fra intercitytoget. Imens ved Brændegård Sø blev der set 14 Traner af Lars Mogensen og en Vandrefalk af Karen Kofoed ved Firtalsstrand. Michael Brunhøj Jensen så en Hedelærke ved Kongebrosskoven og ved Langesø Gods så Erik Raagaard og Pierre Bentzen en Mandarinand han, den har været der siden den 10. februar - mindst.

060324mosesus

Mosehornugle. Der blev kun meldt 7 fugle fra 5 lokaliteter, alle fra Odense eller Nordfyn. Foto: Susanne Strunk.

Hvor der blev set mange Alke ved Dovns Klint torsdag, blev der set 92 ved Hindsgavl denne dag af Klaus Homøe. Der raster tit mange der på denne årstid. Ved Nordskov Enge så Ella Mikkelsen otte Hulduer og en Sule. Søren Gjaldbæk så yderligere 23 Hulduer, 4 Hede- og 76 Sanglærker, 8 Hvide Vipstjerter og 15 Rørspurve. Blåmejserne var også i trækhumør, det blev til 54 styk. Også Musvågerne rørte på sig, mindst 60 fugle var ude at vende eller kom ind fra havet. Desuden 3 Røde Glenter. Imens ved Vinding Å blev der set en Vandrefalk af Jens Gregersen, og ved Jersore så Henrik Kingo Andersen en Mosehornugle.
På Langeland blev der set 14 Sandløbere ved Strandagergård af Ole Goldschmidt og hørt to Rørdrummer synge i Tryggelev Nor af Morten Müller.

060324lillepvr

Lille Lappedykker, Vejlen - Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Lørdag
Lørdag viste ikke det store forårsvejr fra sig, men der var til gengæld masser af fugle. Ved Bispeenge fandt Kristoffer Hansen en Enkeltbekkasin, og ved Fynsværket sås en Vandrefalk af Leif Sørensen. Imens ved Helnæs var Michael Mosebo Jensen ude og så i alt 250 Bjergirisker og en Sortstrubet Lom. Ved Sollerup så Karen Kofoed ni Sølvhejrer og seks Traner, og i Bøjden Nor så Jakob Sunesen 1350 Hjejler.
Imens på øerne blev der set 120 Knortegæs og en Sortstrubet Lom på Drejet, Ærø af Martin Søgaard Thomsen. På Langeland blev der set fire Sandløbere ved Strandagergård af Jan Stener Jørgensen. Desuden var Ole Goldschmidt i Nørreballe Nor, hvor han så 2505 Bjergænder og hørte tre syngende Rørdrummer. Han var også ved Tryggelev Nor, hvor han så to Kaspiske Måger og en tidlig Splitterne.

060324mandarin1mar

Mandarinand. Foto: Maria Rasmussen.

Søndag
Søndag var også en gråvejrsdag. Ved Bøjden Nor blev der set en Splitterne af Børge Langkilde Rasmussen, imens der ved Fyns Hoved blev set ni Skærpibere af Peter Lillesø. Ved Langesø kunne synet af den smukke Mandarinand han forsat nydes, og i Odense blev der set 82 Silkehaler af Rasmus Würgler Hansen. Der går næppe lang tid, før de finder op til koldere egne, men indtil da kan man stadig nyde synet af de smukke bærædere. Ved Stige Ø blev der set en Mosehornugle af Jonas Fahrendorff. Lokaliteten har været berømt den seneste tid på grund af fire overvintrende Mosehornugler, men i denne uge har det været noget stille med dem, så det er forfriskende, at der stadig holder nogen til derude.
Imens på Langeland er der for alvor ved at komme gang i Rørdrummerne. Både i Tryggelev Nor og Gulstav Mose er arten blevet set af Børge Langkilde Rasmussen. Derudover kan der forsat ses fire Sandløbere ved Strandagergård.

060324fisklk

Hejreparade på Siø. Foto: Lars Kirk.

Det var alt for denne uge. Tak for lån af billeder og vi ses igen i næste uge, som forhåbentlig giver endnu mere forårsstemning fra sig.