Tirsdagsanalysen - uge 10

Af Claus Dalskov

Det blev en uge med stabil østenvind, ganske vist i varierende styrke og for det meste dis det første af dagen på dagene med svag vind. Desuden koldt med nattefrost - ikke vejrforhold, som får trækentusiaster til at juble. Meget tydede på, at der kunne komme Traner. Det blev også tilfældet sidst på ugen, dog har vi en stor dag til gode.

120324tranebj

Tranetræk over Vitsø. Foto: Bjarne Jørgensen.

Mandag
Kurt Due Johansen var mandag på tælletur ved Gyldensteen og måtte lige have Jens Bækkelunds Blisgåsetal (JB) med i skemaet. I øvrigt mange pæne store flokke af Blisgæs i det fynske, hvoraf Engsø-tallet er det største.

120324skema

Tranetrækket mod nord er i gang og de østlige vinde kastede mandag 28 trækkende over Tommerup og 10 ved Over Kærby meldt af henholdsvis Niels Erik Simonsen og Esben Eriksen. Også Musvågerne bevæger sig nordover: 202 fik Peter Pelle Clausen noteret ved Knudshoved Nordstrand. Jørn Knudsen havde en dagstotal på 467 fra området og også 11 Røde Glenter.
1 tidlig Rørhøg hun set ved Føns Vang af Göran Jakobsen. 1 Sorthovedet Måge i grusgravene ved Birkum er jo nok en af sidste års ynglefugle, der er tilbage. Set af Henrik Kalckar Hansen.
1 Bjergvipstjert ved Rudkøbing Havn er ikke et normalt syn her, men ikke desto mindre fik Søren Sørensen en i kikkertfeltet. 400 Hjejler på Siø og 275 ved Bøjden Nor meldt af henholdsvis Lars Kirk og Leif Kristensen og sluttelig fra ugens første dag: 34 Lille Korsnæb noteret af Michael Brunhøj Hansen fra Øxenrade Skov. I haven på Hunderupvej 141 i Odense rastede en flok på 150 Silkehaler på Mistelten - efterfølgende måtte de slukke tørsten med vand fra tagrenden - Søren Gjaldbæk plus nabo-nabo.

120324blacld

Blå Kærhøg, Botofte Skovmose. Foto: Claus Dalskov.

Tirsdag
Grå tirsdag med kold ind fra øst fik ikke mange kikkerter i funktion i det fynske. Dog fik Flemming Hansen set og hørt 18 Kortnæbbede Gæs trække nord over Christiansminde. En art som tidligere kun kunne ses langs den jyske vestkyst, men som de senere år er dukket op på mere østlige destinationer.
Klaus Homøe var rundt på Sydlangeland og fik bla. noteret 35 Gråsisken af den nordlige race tæt ved Kelds Nor Fyr. Ved Vestegnen på den braklagte mark lige syd for Salme Nor var der stadig 4 Hulduer tilbage fra den tidligere noget større flok plus 60 Tornirisker, som rastede her.

120324storspoveskovballeach

Storspover ved Skovballe. Foto: Arne Christensen.

Onsdag
Antallet af Blisgæs i det fynske topper normalt her i midten af marts. Så måske er onsdagens 1800 fra Sortemosen et forvarsel herom. Hans Rytter talte gæssene og meldte også 32 Fiske- og 6 Sølvhejrer herfra.
I Snaremose Sø så Jan Sørensen 4 Pibesvaner, og længere syd på Langeland ved Ørnehøj fik Søren Bøgelund 1 overflyvende Hvid Stork og 1 rastende Mosehornugle i kikkertfeltet.
2 meget tidlige Mudderklirer blev obs’et af Holger Daugaard på Slipshavn Enge, og på stranden udfor Strandagergård syd for Tranekær Fyr noterede Jan Stener Jørgenen 14 Sandløbere. Endelig skal nævnes 59 Storspover fouragerende ved Skovballe på Tåsinge set af Arne Christensen.

120324blissg

Blisgæs, grusgrav ved Birkum. En flok på 2000 fugle trak ind og rastede en halv times tid, før de fløj ud for at fouragere. Foto: Søren Gjaldbæk.

Torsdag
Så steg Blisgåsetallet torsdag til 2000. Henrik Kalckar Hansen noterede dem ved grusgravene ved Birkum, hvor også 1 enkelt Kortnæbbet Gås blev set.
Et stort Tranetræk over det østlige Sjælland torsdag kastede – på trods af østlig vind – kun få observationer af de store fugle i det fynske. 29 blev meldt fra henholdsvis Holckenhavn og Slipshavn Enge af henholdsvis Christian Lundsted, Jørn Knudsen og Viktor Bendiksen. Givetvis samme flok. Og fra Langeland har Lena Vedel Flindt meldt om 2 flokke på ca. 50 og ca. 20 ved Roløkke lige nord for Spodsbjerg.

120324kaprwu

Kaspisk Måge, Skovsøen. Foto: Rasmus Würgler.

Den Kaspiske Måge fra Skovsøen i Fruens Bøge var på plads set af Rasmus Würgler Hansen, og Hjejlerne på Siø ligeledes. I dag dog 1000 meldt af Peder Rasmussen. Ole Goldschmidt var forbi Snaremose Sø med 60 Spidsænder og 1 Vandrefalk i det nærliggende Henninge Nor i bogen.
2 Mosehornugler ved Over Kærby set af Esben Eriksen og 1 i Møllemade/Ellemose meldt af Michael Brunhøj Hansen. Fra Nordskov Enge trak 16 Musvåger og 5 Røde Glenter, og i sommerhusområdet ved Korshavn rastede Stor Korsnæb - Søren Gjaldbæk var på stedet.

120324havmaltheflj

Den GPS-mærkede Havørn Malthe-Ludvig har fanget en godbid til sin mage. Læs om Malthe her. Foto: Flemming Johansen.

Fredag
Fredag med sol i en del af det fynske område. Langelænderne slap dog, så Morten kunne se 1200 Bjergænder i Nørreballe Nor uden brug af solbriller. Også 1 Rørdrum fik han noteret herfra.
Henrik Kalckar Hansen talte ca. 800 Hættemåger ved grusgravsøerne i Birkum, så nu nærmer yngletiden sig for disse kolonirugere.
Heller ikke denne dag med østlig vind gav et godt Tranetræk i det fynske, kun Henrik Mørup-Petersen fik meldt en flok på 22 Traner over Søparken Sø ved Odense Å. Lidt mere gang var der i Musvågetrækket ved Storbæltsbroen ved Nyborg. Jørn Knudsen talte i løbet af godt 4 timer 119. Da det klarede op ved middagstid, kom der lidt gang i trækket ved Nordskov Enge, blandt andet 15 Musvåger, 3 Røde Glenter, 21 Hulduer, Hedelærke og Bjergvipstjert (Søren Gjaldbæk).

120324bjergsg

Bjergvipstjert, Nordskov Enge - det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det.....Foto: Søren Gjaldbæk.

2 tidlige Rørhøgehunner på kvindernes internationale kampdag lod sig dog fredeligt se af Flemming Johansen og Michael Mosebo ved henholdsvis Ravnholt og Røjle By – sidstnævnte endda som Boligbirdingart i byen, hvor der er hilsepligt!

120324tranefaj

Trane - en fugl, der blev lagt mærke til i uge 10. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

Lørdag
Så kom Tranerne. Sol og lidt kraftigere østlig vind fik minimum 307 Traner (renset for formodede gengangere) over Ærø. Langeland og Fyn. Også rovfuglene var på vej. Ved Nyborg så Jørn Knudsen 312 Musvåger og 7 Røde Glenter trække. Han havde i øvrigt også 40 ( 38 + 2) af de tidligere nævnte Traner.
Dagens fugl: 1 Rødhalset Gås i Ristinge Nor opdaget af Morten Müller i en Bramgåseflok på ca. 3700, sikkert samme fugl, som blev set ived Nørreballe Nor i uge 9. Ved Gulstav melder Søren Bøgelund om 3 Skovsnepper, hvoraf en blev forsynet med en ring, Også i Egsmarken ved Bøjden sås 1 Skovsneppe - af Lisbeth Mikkelsen. Leif Sørensen fik 1 Bjergvipstjert noteret ved Odense Å i Brobyværk, og fra Tangmosen meldte Erik Busk om 30 Nordlige Gråsiskener.

120324rodgasmmu

Rødhalset Gås, Ristinge Nor. Foto: Morten Müller.

Søndag
Søndag med stiv østlig kuling/hård vind fik Michael Bo Rasmussen ud på en gåtur ad Øhavsstien fra Ærøskøbing til Marstal. Ikke noget dårligt valg, da han fik øje på dagens fugle: 2 stk. Rødhovet And – et par. Ella Mikkelsen fik meldt en pæn portion Viber fra Brockdorff Skov: 500 rastede her. Stadig lidt Silkehaler i omløb. Erik Overlund talte 46 i Hunderup Kvarteret. 1 Duehøg blev set af Jørgen Scheel ved Brændegård Sø, og på engene ved Nr. Broby fandt Søren G. Nielsen 66 Spidsænder, og ved Brobyværk fik han et gensyn med 1 Bjergvipstjert. Også Leif Sørensen fik genkig med 1 Bjergvip. Denne dog ved Silkeåen. Mange Blå Kærhøge set – flest af Ole Goldschmidt, der fandt 5 fouragerende på Påø Enge ved Skovsgaard, hvor han også så 16 Ravne. I Nørreballe Nor talte Ole pæne 2865 Bjergænder.

120324bjergsgn

Bjergvipstjert, Brobyværk. Foto: Søren G. Nielsen.

Tak til observatører og fotografer. Meteorologerne har lovet varmefremstød sidst på uge 11 - men også med noget vand. Vi får se, om det får sat gang i trækket.