Tirsdagsanalysen - uge 11

Af Jens Peter Bech

Den østlige vind fra uge 10 fortsatte lidt ind i denne uge, indtil vinden vendte onsdag, som gav et positivt udfald i forhold til trækket af Traner og Musvåger.

 180324jpb5Ugens måske mest fotograferede fugl på Fyn. Mandarinand han. Langesø. Foto Stoffer Jaeger

Mandag

Vi starter ugen ud med en gammel kending, i form af Vandstæren ved Silkeå, som Ella Mikkelsen var forbi. Hans Rytter så en Enkeltbekkasin i Sortemosen, hvor han også så 2.400 Blisgæs. Søren G. Nielsen så en Duehøg på engene ved Nr. Broby, og 100 Bjergænder som rastede i Bøjden Nor.

 180324jpb13  En gammel kending i form af Vandstæren fra Silke Å. Foto Lars Rasmussen

Som en lille tyvstart på ugens tranetræk så Jane Ditzel en flok på 70 Traner, der fouragerede ved Frellesvig. Morten Müller så en af årets mange Mosehornugler på Ristingehalvøen, og en Blå Kærhøg ved Fårevejle kunne det også blive til. Det er stadig muligt at se de smukke Silkehaler, der endnu ikke er taget nordpå. Det kunne Martin Søgaard Nielsen bevidne, da han så 43 ved Bilka i Odense.

 180324jpb3Den Hvide Vipstjert er ankommet og ses oftere og oftere som dagene går. Thurø Rev. Foto Lars Kirk.

Tirsdag

Ved skovsøen i Odense kan man stadig se den samme Kaspiske Måge, som har holdt til der ude siden januar. Rasmus Würgler Hansen lagde vejen forbi. Samme sted så han også fire Natugleunger, som må siges at være meget tidligt på ynglesæsonen. Dette kan man læse mere om her.

180324jpb10Sumpmejse ved Bispeenge. Foto Lars Rasmussen.

Rørdrummen er begyndt at pauke og kunne denne tirsdag høres i Tryggelev Nor af Peder Rasmussen, hvor en Sortstrubet Bynkefugl hun også kunne ses. Peder så også fire Mosehornugler ved Ristinge Havn. Jens Bækkelund talte gæs på Østereng ved Bogense. Det blev til 1200 Bramgæs og en enkelt Tundrasædgås. 

 180324jpb1Rastende Bjergirisk på Monnet. Foto Lars Kirk.

Onsdag

Så vendte vinden endeligt og bragte både varme og fugle med sig. Der blev rapporteret trækkende Traner fra 24 lokationer, hvor det største træktal blev 750 Traner ved Ørnehøj på Langeland. 14 Røde Glenter trak også forbi. Alt sammen talt af Søren Bøgelund. Næsten samme antal Musvåger kunne ses trække ved Nyborg, hvor Jørn Knudsen talte 759 på trækket. Det blev også dagen, hvor Gransangeren for alvor stemplede ind med den karakteristiske tjif-tjaf sang. Af årets 27 observationer på Fyn, har de 25 været i denne uge.

180324jpb12Trækkende Traner over Åsø Strand. Poul V. Rasmussen.

Ved Blanke Fed trak otte Hedelærker over Michael Brunhøj Hansen, sammen med 75 Sanglærker. I Botofte Skovmose så Claus Dalskov en Enkeltbekkasin. I Langesø kan der igen ses Mandarinand han, til glæde for mange fotografer. Viktor Bendiksen og Christian Lundsted var forbi.

 180324jpb11Sølvhejren med et ordentligt vingefang. Lammesø. Foto Johnny Vølund.

Torsdag

Torsdag blev den dag i løbet af ugen, der gav flest sjældne fugle. Ved Nyborg så Jørn Knudsen en Sort Glente trække ud mod øst kl. 8.35. Kl. 11.03 så Kurt Kaack Hansen ligeledes en Sort Glente komme retur for derefter at følge kysten mod syd. Der blev fundet en Rødhovedet And i Vejlen på Tåsinge, som mange observatører nåede forbi. Det var dog ikke dagens eneste Rødhovedet And, da der også blev fundet et par ved Orte, af Jørgen Lund Bjerregaard. Anders Myrtue fandt en Sortrygget Hvid Vipstjert ved Gersø, hvor den sås sammen med to almindelige.

180324jpb7Rødhovedet And i Vejlen på Tåsinge. Foto Poul V. Rasmussen.

På Fyns Hoved så Karen Koefoed 18 nordtrækkende Pibesvaner og 11 Hulduer. På Horseklint trak otte Bjergvipstjerter også mod nord. Set af Kristoffer Hansen. Ved Blanke Fed så Michael Brunhøj Hansen en Dværgfalk.

På Sydlangeland var der også lidt træk til Frank Jensen-Hammer. 2.877 Sortænder, 1.277 Ederfugle og fem Rødstrubede Lommer.

180324jpb8Sangsvane over Lammesø. Foto Johnny Vølund.

Fredag 

På Thurø Rev tankede en Stor Kobbersneppe depoterne op, inden den trak videre. Set af Arne Bruun. Den Rødhovedede And i Vejen var igen på plads. Dette gav også nogle af dagens observatører mulighed for at få talt nogle af de andre ænder i området. 2.800 Troldænder og 125 Bjergænder blev talt af Niels Andersen.

180324jpb2Grågæssene er gået i gang med at ruge. Krarup. Foto Lars Kirk.

Ved Ørnehøj var der stadig gang i Tranerne. Søren Bøgelund talte 205, der gik mod Nordøst. 37 blev talt ved Nyborg af Jørn Knudsen. Dette var de to eneste observationer af Traner denne dag. Søren Bøgelund så også fire Hedelærker ved Ørnehøj. Ved Bøjden Nor så Flemming Johansen en Sortstrubet Bynkefugl. Erik Overlund så 16 rastende Sandløbere ved Barager Nebbe.

 

Lørdag 

Esben Eriksen havde fra morgenstunden taget plads på Over Kærby Bakke ved Kerteminde. Her kunne han via Zello kanalen Birding Hindsholm, berette om både Pibesvane og Vandrefalk, der trak mod nord. Begge beskeder som jeg hørte for sent, selvom jeg var i området. Så hermed en opfordring til at have Zello kørende, når man er i felten. Lidt længere mod nord ved Nordskov Enge havde Kristoffer Hansen taget plads. Her kunne han se otte trækforsøgende Røde Glenter. Årets første Sorthalsede Lapperdykker blev fundet af Jørn Knudsen ved Ølundgårds og Lammesø Inddæmning. Der var Sorthovedet Måge på to lokaliteter: De faste ynglefugle ved Birkum, set af Viktor Bendiksen, og to i Nørreballe Nor, set af Nis Rattenborg. På havet ud for Flyvesandet så Sten Pedersen tre Suler. I Engsøen ved Gyldensteen rastede 20 Lille Skallesluger. Set af Tom Tjørnum.

180324jpb4 LIlle Skallesluger. To hanner og en hun. Gyldensteen Engsø. Foto John Andreas Omøer.

 

Søndag

Ugens sidste dag gav endnu en forårsankomst i form af en tidlig Mudderklire i Gulstav Mose, set af Søren Bøgelund. Gårsdagens Sorthalsede Lappedykker var nu blevet til to og var flyttet over på den anden side af vejen til Firtalsstrand, hvor Anton Markvard så dem.

180324jpb14Vibe. Bispeenge. Foto Lars Rasmussen.

Dagens højeste antal Traner blev 300, som trak nord over Bellinge. Set af Poul Bjerager. Old Goldschmidt så en Dværgmåge i Snarremose Sø. Frank Jensen-Hammer så ligeledes en på trækket ved Dovns Klint. I Gulstav Mose sås 12 rastende Pibesvaner, inden Søren Bøgelund kunne se dem trække væk.

Tak til alle observatører og fotografer for bidrag til tirsdagsanalysen. Vi håber, at I fortsat vil bidrage fremover.