Tirsdagsanalysen - uge 21

Af Jens Peter Bech

Efter sidste uges overflod af gode fugle, er det lige ved, at man som efterfølgende skribent mister modet. De fynske fuglekiggere havde derimod ikke mistet modet, og havde fundet masser af gode fugle i denne uge også. Ugen har budt på masser af varme med et par enkelte indslag med regn.

 

270524 JPB 1 Stor Skrigeørn havde alligevel ikke forladt Langeland. Bredstens Bjerge. Foto: Arne Christensen

Mandag

Søndagens fund af skrigeørne havde sendt mange fuglefolk til Langeland på denne helligdag. En gruppe havde taget opstilling ved Gulstav Mose, hvor de blev belønnet med både Sort Glente og en Aftenfalk. Der kunne også høres både Rørdrum og Græshoppesanger fra mosen. Søren Bøgelund så en enkelt Lærkefalk, der trak over Gulstav. Søren var også forbi Eget Mose, hvor der også var Aftenfalk og en syngende Pirol. Frank Jensen-Hammer hørte ligeledes en Pirol ved Gulstav. Ved Nørreballe fik Pungmejsen besøg af flere. Husk at holde afstand til reden. En Stor Kobbersneppe rastede i Klise Nor, set af Ole Goldschmidt.

270524 JPB 2Bomlærkerne fra sin sangpost. Gulstav. Foto: Poul V. Rasmussen

Ved Hagenskov Slotsmølle hørte Thomas Kampmann tre Natugleunger og så en Slørugle. Esben Eriksen fulgte forårstrækket fra Over Kærby, hvilket gav 62 Hvepsevåger, en Fiskeørn og en Dværgfalk. I Slambassinet ved Odense Kanal så Maria Rasmussen en Temmincksryle og en Atlingand. Samme sted så Asger Sværke to Dværgmåger. Under en løbetur fandt Martin Strømkjær en Sydlig Nattergal ved Glisholm Sø. Anton Markvard fandt igen en Rødtoppet Fuglekonge ved Langesø.

270524 JPB 3

Fem Atlingænder på en gang er ikke hverdagskost. Rudkøbing Vejle. Foto: Leif Christensen

Tirsdag

Arne Christensen var en tur forbi Vejlen på Tåsinge. Her så han en Temmincksryle, tre Lille Præstekrave, og ikke mindst en Silkehejre. Silkehejren blev tidligere på dagen fundet af Pierre Bentzen. På Dovns Klint var der ikke det helt store gang i trækket, men fire Almindelige Kjover kom alligevel i bogen hos Frank Jensen-Hammer. Trækket så bedre ud i den anden ende af Fyn, hvor Esben Eriksen så en Aftenfalk og 49 Hvepsevåger Over Ærøskøbing så Lars Tom-Petersen to Skestorke. Poul Vestergård Rasmussen hørte en Pirol i Gulstav Østerskov.

 270524 JPB 4                                                                Silkehejre. Vejlen Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen

Onsdag

Selvom de fleste Blå Kærhøge er trukket af sted til ynglepladserne, kan man stadig støde på enkelte individer. Lars Tom-Petersen så en hun trække ind ved Vejsnæs Nakke. Han så også tre indtrækkende Traner samme sted, og tre Sortkrager ved Ærøskøbing. Det blev ikke den store Hvepsevågedag for Esben Eriksen, der måtte tage til takke med syv af slagsen ved Over Kærby. Pungmejsen ved Nørreballe var stadig i gang ved reden. Set af Pierre Bentzen.

270524 JPB 5Klyderne nyder deres spejlbillede. Bøjden. Foto: Lars Rasmussen

Torsdag

Frank Jensen-Hammer tog opstilling ved Dovns Klint, efter at det værste af formiddagens regn havde lagt sig. Det skulle vise sig at være en god ide, da der kom mange fine fugle forbi. Her kan nævnes en Hedehøg hun, en Sort Glente, fem Sortstrubede Lommer, 25.380 Knortegæs, 1416 Lille Kobbersneppe og 1.230 Almindelige Ryler. Niels Bomholt Jensen så en Rovterne i Vejlen på Tåsinge. Derudover også en Atlingand og 16 Skeænder. Niels tog videre og fandt en Rødhovedet And i Sundet ved Faaborg. En fin han. 

 270524 JPB 6Skeand. Vejlen på Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen

I Odense kunne Anders Myrtue berette om 36 nordtrækkende Hvepsevåger over Tarup. I Gudbjerg Skov sang en Skovsanger. Hørt af Leif Bisschop-Larsen. Der blev også lyttet godt efter ved Arreskov Sø, hvor Erik Ehmsen hørte 16 Nattergale. Ved Broby Sø sås en af denne vinters mange Mosehornugler, som endnu ikke havde forladt os. Karen Kofoed stod for denne observation.

270524 JPB 7Gulbug, der tager sig en pause fra sin sang. Stjovl. Foto: Lars Kirk

Fredag

Arne Bruun er en erfaren punkttæller med omkring 20 års erfaring. Denne fredag gav optællingen lidt ud over den vigtige data, der bliver indsamlet, da han fandt en Drosselrørsanger i Bjørnemosegård ved Svendborg. Fuglen har haft besøg af mange hen over weekenden. Hvis dette skulle have vagt interessen for punkttælling, kan man stadig nå at være med i punktoptællingen for sen yngletid. Man kan læse mere om dette her.

270524 JPB 8Drosselrørsanger. Bjørnemosegård. Foto: Lars Kirk

Tre Agerhøns ved Egense havde ikke fulgt ordentligt med i trafikskolen og passerede vejen uden at kigge sig for, da Christian Lundsted passerede. Heldigvis nåede Christian at undvige, og både bil, fører og fugle meldes i god behold.

Esben Eriksen var igen i Over Kærby, hvor både han og en syngende Vagtel har fundet sig godt til rette. Derudover sås der 13 trækkende Traner og en Blå Kærhøg. I Bøjden Nor så Søren G. Nielsen og Gunnar Knudsen en Sortrygget Hvid Vipstjert. En Sort Glente trak over Siø, set af Anton Markvard. Ved Holckenhavn Fjord fouragerede tre Skestorke, imens Hans Rytter kiggede på. Michael Mosebo Jensen hørte Savisangeren i Gulstav Mose, som altså stadig er på plads.

270524 JPB 9Fiskehejre i fangstøjeblikket. Vejlen. Foto: Poul V. Rasmussen

Lørdag

Lars Peter Hansen ville ikke stå tilbage for Drosselrørsangeren ved Svendborg, og fandt derfor sin egen i Sybergland. Denne var dog ikke så stationær som Svendborgfuglen, som blev ugen ud. Jeg eftersøgte selv fuglen i Sybergland uden held. Det blev dog til fire Stor Kobbersneppe i stedet, som Lars Peter også fik at se. Ved Lammesø så Ella Mikkelsen en Skestork. På Sydlangeland fandt Ole Goldschmidt to syngende Karmindompapper, til glæde for andre. Ole så også Sort Glente ved Dovns Klint, som nok var samme fugl som Karen Kofoed og Claus Dalskov så ved Gulstav. Søren G. Nielsen så en Lærkefalk ved Nørreballe Nor. Savisanger var på plads i Gulstav mose, og det samme med Sortrygget Hvid Vipstjert i Bøjden Nor. Palle Bo Larsen så en Fiskeørn, der kredsede over Nyborg Havn, inden den fløj i retning af Holckenhavn Fjord.

270524 JPB 10
De første unger er begyndt at dukke op. Her er det Knopsvanen, der har produceret små dunbolde. Sanderum. Foto: Lars Rasmussen

Søndag

De fleste havde vidst afskrevet et gensyn med sidste uges Store Skrigeørn. Men det var alligevel for tidligt, da Arne Christensen søndag så fuglen over Bredstens Bjerg. Arnes billeder viser, at det igen er den samme fugl med hak i halen. Spændende om den kan genfindes i løbet af denne uge også. Arne kunne ikke få ørne nok, og så også en Fiskeørn ved Valdemars Slot. Peter Lillesø så en Blå Kærhøg ved Mesinge. Det samme gjorde Tom Tjørnum ved Gundestrup. Morten Kristiansen så hele ni Hvide Storke flyve over Spodsbjerg. Der var også gang i lidt moseterner denne søndag. Niels Bomholt Jensen så seks Sortterner ved Arreskov Sø. Sortterner var der også i Klæsø Nor, hvor Ole Goldschmidt så fem. Carsten Skou kunne berette om to Sortterner i Nørreballe Nor.

 270524 JPB 11Stor Skrigeørn Bredstens Bjerg. Foto: Arne Christensen

Klokken syv kunne gårsdagens fire Stor Kobbersneppe stadig ses i Sybergland. Klokken ni, havde de forladt engen igen. I Mændenes Lykke ved Svendborg sang en Skovsanger. Hørt af Jens-Gert Hansen. Søren Bøgelund så en flot han Karmindompap ved Gulstav, hvor Savisangeren også stadig var på plads i mosen.

270524 JPB 12Stæren har travlt med at finde føde til ungerne. Frellesvig. Foto: Jane Ditzel

 

Vi takker for alle ugens observationer og billeder til brug i analysen. Det er nu sidste uge af maj, og der er stadig masser af spændende fugle derude, der bare venter på at blive fundet.