Tirsdagsanalysen uge 17

Det blev en forrygende uge i det fynske, hvor Lille Skrigeørn ikke kunne løbe med titlen som ugens fugl. Det blev Blå Glente, som Ella Maria og Leif Bisschop-Larsen så ved Keldsnor, og DOF Fyn fik dermed sin art nummer 348.

Ubestrideligt ugens fugl og seriøs kandidat til årets - Blå Glente, Keldsnor. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

Mandag den 20. april var der gensyn med et par af vores sjældne gæs - Rødhalset Gås ved Gulstav i selskab med Søren Bøgelund og 3000 Bramgæs - også set den 24. april - og Sortbuget Knortegås på Thurø Rev i selskab med 63 mørkbugede og Arne Bruun. Fra gåseafdelingen kunne Lars Andersen melde to Nilgæs flyvende over Lindved Frugtplantage. I fredmosen så Søren Bøgelund en Lærkefalk - også en Nr. Aaby (Karen Hasselbalch Thomsen og Jørgen Hjorth Jensen) og en Nyborg (Kurt Kaack Hansen).

Der blev set 5 Lærkefalke i uge 17. Foto: Søren Gjaldbæk.

Søren Bøgelund så også en Pungmejse i mosen; den er desværre ikke er set siden. I Tryggelev og Salme Nor var der godt gang i aftensangen - 11 Vandrikser, 7 Rørdrummer og 2 Savisangere - hørt af Ole Goldschmidt, der også som Anders Odd Wulff Nielsen havde fornøjelsen af en Skestork i Nørreballe Nor. Årets anden Gulirisk sang i Leby på Ærø (Lars Ole Gjesing) - ugen gav yderligere tre - onsdag en syngende i Faaborg (Per Damgaard Poulsen), torsdag en trækforsøgende Dovnsklint (Tim Hesselballe Hansen) og endnu en fredag på Sydlangeland (Thorbjørn Eriksen og Peter Hahn). I Egebjerggård Storskov rastede to Vendehalse (Aksel Christensen) og yderligere en i Svanninge Bjerge (Evald Mehlsen). Endnu en Slørugle blev registreret på nattræk ved Middelfart af Michael Brunhøj Hansen, der kan være tale om en genganger.

Sort Glente - uge 17 gav 7-8 fugle, denne fra Sydlangeland. Foto: Jan Nielsen.

Tirsdag den 21. april kunne Jakob Sunesen se lidt tranetræk ved Vågebakken - 18 styk røg nordøst, samme sted Blå Kærhøg og Duehøg, og en Sort Glente trak sydvest over sommerhusområdet ved Fynshoved - den fik nok for meget havudsigt. Brændegård Sø havde besøg af Gunnar Jørgensen og en Rovterne, også set onsdag. Ellers er det Tryggelev og Salme Nor, hvor man kan se Rovterne for tiden - der blev set to der onsdag, torsdag og lørdag. Ved Gulstav var der småfuglefald - Søren G. Nielsen talte 15 syngende Munke.

Rovterne, Tryggelev Nor. Foto: Finn Skov.

Onsdag den 22. april besøgte Esben Eriksen Botofte Skovmose, det gav årets første Silkehejre, samme sted en Sorthalset Lappedykker og den første af ugens 11 Sivsangere - alle de andre fra Sydlangeland. På Siø kunne Esben se en Sort Glente trække mod nordøst. I Hindsgavl Batteriplantage er det sorte indslag normalt spætte - det var det også denne dag, men her var der også Sort Glente, set af Kjeld Lund i en skrue med 18 Musvåger.

Rørhøg på yngleplads - de bliver også set på træk, f.eks. 12 ved Vågebakken onsdag. Foto: Jan Nielsen.

Vågebakken havde igen besøg af Jakob Sunesen, der fik 12 Rørhøge, 2 Røde Glenter og 2 Dværgfalke i bogen på godt 3 timer. Ved Husby Strand kunne Mads Syndergaard se 3 af ugens i alt 7 Sølvhejrer. Der var også den første af ugens i alt 9 Brogede Fluesnappere.

Broget Fluesnapper, sommerhusområdet ved Fynshoved den 23. april. Foto: Søren Gjaldbæk.

Torsdag den 23. april vil blive husket for ugens fugl og en længe ventet ny art til DOF Fyn - Blå Glente, som fløj over parkeringspladsen og Ella Maria og Leif Bisschop-Larsen ved Keldsnor, just som de var ved at bryde op. De udsatte så afgangen et par minutter! Man kan læse mere om fundet her. Frank Jensen-Hammer var - som vanligt på Dovnsklint, her trak 56 Dværgmåger. Det var broderparten af ugens 89 der (15 mandag og 18 fredag). Samme sted den gamle Sule, 2 Almindelige Kjover og en Sort Glente. Tim Hesselballe Hansen havde sat sig på Fakkebjerg - det gav 33 Traner, en Fiskeørn, en Lærkefalk, to Blå Kærhøge og 4 Røde Glenter. Ved Dalby Bugt kunne Lars Philip Nielsen se en Hvid Stork.

Der blev set 10 Fiskeørne jævnt fordelt over uge 17, denne fra Påø Enge fredag. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag den 24. april kom endnu en fin fugl til det fynske - Poul Vestergaard Rasmussen havde en Lille Skrigeørn trækkende vest ved Påø - på trods af hurtig udmelding og mange observatører på Sydlangeland, blev den ikke set af andre - den er måske smuttet ud over Ristingehalvøen i dagens halvfriske nordvestenvind?

Lille Skrigeørn, Påø Enge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Ved Humble kredsede tre Hvide Storke, set af Thorbjørn Eriksen og Peter Hahn - samme herrer havde også en Vendehals på Sydlangeland. Der var også Hvide Storke længere nordpå, 2 trak nord ved Ravnholt (Hjalte Kjærby) og 1 fløj over Kerteminde (Niels Aage Madsen og Søren Louis Rasmussen). Claus Dalskov så en Gøg ved Stengade Sø, søndag var der en ved Gulstav.

Der er fortsat mange Ringdrosler i omløb, denne på træk ved Horseklint fredag den 24. april. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ved Nyborg havde Aske Kejser-Nielsen 10 Ringdrosler på træk, ved Hov rastede 11 (Niels Bomholt) - der har været rekordmange dette forår, uge 17 gav 41. Ved Horseklint trak mange drosler og pibere, som det ses i skemaet til højre. Man kunne også se seks Røde Glenter trække nordøst. De 1021 Engpibere er det næststørste nogensinde på lokaliteten.

Uge 17 gav i alt 31 Bynkefugle, denne fra Bispeenge. Foto: David Damgaard Dysager.

Lørdag den 25. april faldt der ro over feltet. Vadefuglene er for alvor begyndt at indfinde sig - i Sortemosen så Carsten Skou 33 Tinksmede - ugen gav i alt knap 90. Ti af ugens i alt 29 Bynkefugle sad i en rapsmark ved Klavsebølle, set af Jane Ditzel. En Sort Glente rastede på Sydlangeland - flere observatører. Ugens femte Lærkefalk trak nord ved Gulstav (Esben Eriksen) og en Dværgfalk trak ved Dovnsklint (Frank Jensen-Hammer).

Der holder 7 Blåhalse til i det nordlige Odense, desuden blev der set to på Ærø, hvor Lars Tom-Petersen er ankommet. Denne er fra Bispeenge, lørdag. Foto: Niels Larsen.

Dagen bød på ankomst af Dværgterne, Thorbjørn Eriksen og Peter Hahn havde 3 nordtrækkende ved Tryggelev Nor, Henrik Mørup-Petersen melder om 2 rastende fugle ved Ristinge Strand - måske gengangere. Thorbjørn og Peter havde også en Savisanger i Fredmosen. Ved Gyldensteen Engsø så Jens Zeeberg et par af Sorthovedet Måge flyve sammen over området - de har før forsøgt at yngle på den store ø midt i søen, vi får se.

Der ses efterhånden mange vadefugle - her lidt torsdagshygge på Siø. Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag den 26. april faldt temperaturen noget og det var overskyet, hvilket også afspejlede sig i observationerne. Dværgternen ankom til Fyns Hoved - 2 styk, set af Kirsten Halkjær Lund - de plejer at holde til der et par måneder. Freddy Hansen fik Skovhornugle som matrikelart i Dyreborg. I Stevneskov ved Svendborg sang en Rødtoppet Fuglekonge (Anders Odd Wullf Nielsen) - det var ugens blot anden - Evald Mehlsen havde den første onsdag i Gærup Skov.

Vi får se, om uge 18 kan matche uge 17 fuglemæssigt - det er jo en tid på året, hvor der er mange spændende fugle i omløb! Tak til de, som har bidraget med fotos - send os endelig aktuelle fotos fra uge 18 til næste uges klumme.

Tekst: Søren Gjaldbæk.