Tirsdagsanalysen - uge 18

Af Anton Markvard

Uge 18 var første uge af maj måned, der notorisk betyder, at der kommer fugle og sjældne derimellem. Det var også tilfældet for Fyn og Langeland i denne uge, hvor den kraftige østenvind flere af dagene dog satte en stopper for de helt store hits. Til gengæld kom der som ventet en del Sortterner og Dværgmåger.

130523syberg

Den kraftige østenvind rev som ventet en del Sortterner med sig. Desværre var der ingen Hvidvinget Terne i mellem. Disse Sortterner er fra Sybergland. Foto: Esben Eriksen

Mandag
Dagens kraftige østenvind gav et ordentligt rykind af Dværgmåger til Fyn og Langeland, hvoraf Langeland var heldige med de helt store tal. På Langeland blev der talt 265 fugle i Nørreballe Nor af Ole Goldschmidt, som også havde 4 stk ud for Tryggelev Nor. Dagens højeste antal, to mere end i Nørreballe Nor, trak forbi Dovns Klint, og Frank Jensen-Hammer talte.
På Fyn havde Jakob Sunesen 67 Dværgmåger i Arreskov Sø, og Jakob Sunesen og Pierre Bentzen havde henholdsvis 7 og 6 Dværgmåger i Brændegård Sø.
Langelands første Savisanger i år sang cikadesang i Tryggelev Nor, hørt af Ole Goldschmidt, og samme sted have Ole også en Blåhals, 2 Sortstrubede Bynkefugle, 5 Rødrummer og en Rovterne.
Stoense Udflyttere havde fået en indflytter, kunne Jane Ditzel konstatere. En Skovhornugle rastede her. I havet ud for Stoense Udflyttere fandt Jane Ditzel også en Sort Svane.
Det er nu, man kan være heldige at se Vendehalse nærmest overalt, så det er bare ud at kigge. I dag så Ole Goldschmidt en rastende Vendehals i Rudkøbing.
En Rødtoppet Fuglekonge sang i Fiskerup Skov, hørt af Lilly Sørensen, og Niels Bomholt Jensen hørte samme art ved Nørresø. Lige nord for Søllinge fandt Per Rasmussen en Sorthovedet Måge. Højst sandsynligt en af fuglene fra Hættemåge-kolonierne i Tarup/Davinde-søerne. På Fyns Hoved så Anton Ræbild Jensen to Sortstrubede Bynkefugle, og ved Nakkebølle Inddæmning fouragerede to Fiskeørne set af Arnbjørn Jens Jørgensen og Erling Sevald.
Ved Sollerup fandt Flemming Johansen en Sortrygget Hvid Vipstjert.

130523sollerup flj

Sortrygget Hvid Vipsjert ved Sollerup. Foto: Flemming Johansen

Tirsdag
Denne dag var der lidt rester af gårsdagens store Dværgmåge-dag. 4 fugle sås i Nørreballe Nor af Gregers Johannesen, og 10 fugle sås ved Dovns Klint af Frank Jensen-Hammer. Fyns første Temmicksryler i år blev set ved vådområdet nor for Nørre Broby af Niels Bomholt Jensen. Der fouragerede 6 stk.
Jim Pedersen havde en Vendehals i haven i Fraugde, og en Rødtoppet Fuglekonge sang i Hesbjerg Skov hørt af Gunnar Jørgensen. 3 Blåhalse var på Bispeengen og det var Leif Kristensen også. Peter Lillesø observerede en Fiskeørn flyve over Hammerdam ved Svanninge Bakker, og Arnbjørn Jens Jørgensen havde en Duehøg ved Vester Aaby.
Skovsangerne synger i løvskoven nu, så tag ud om morgenen og lyt. Man ser den sjældent, men man opdager den på dens karakteristiske sang, der lyder, som når man har snurret en mønt rundt på en glasdisk, hvorefter den vælter og svirrer i stigende tempo mod underlaget. I dag sang to Skovsangere i Sollerup Skov, hørt af Evald Mehlsen.
Dagens bedste fugl(e) blev to Gulirisker som Charlotte Helstrup Larsen så i Vornæs Skov på Tåsinge.

130523norreballenor fmp

Dværgmåge, Nørreballe Nor. Foto: Freya Mørup-Petersen

Onsdag
På Langelands sydspids var der kommet en del gode forårstrækfugle til, og Søren Bøgelund så disse fugle: Gulirisk ved Søgård, Savisanger, Rødtoppet Fuglekonge, Skovsanger og Lærkefalk i Lunden, Rødtoppet Fuglekonge i Gulstav Mose, Hvid Stork i Søgård Mose og Fyns/Langelands første Gulbug i år.
Frank Jensen-Hammer stod på Dovns Klint og så 3 Sorte Glenter, som fløj sammen mod det tyske.
Undertegnede hørte en Rødtoppet Fuglekonge ved Langesø Stjernebjerg under løbeturen i idrætstimen, og senere på dagen så og hørte jeg 8 stk i Morud Skov; Det højeste antal på Fyn/Langeland indtil videre i år.
Du kan læse mere om de Rødtoppede i Morud Skov her.
I Hunderupskoven sang en Skovsanger, hørt af Martin Søgaard Nielsen, en Fiskeørn fløj over Lindved Frugtplantage set af Lars Andersen og en Duehøg fouragerede ved Ballen, set af Niels Andersen.
Sorthovedet Måge-parret i Birkum Sø havde fået selskab af endnu et par, kunne Henrik Kalckar Hansen notere.

Torsdag
En ung Steppehøg trak SV over Bredstens Bjerg ved Søgård og blev fundet af Anders Odd Wulff Nielsen. Anders havde også en nordvest trækkende Fiskeørn ved Gulstav. Skovsangeren sang i Lunden igen, og i dag blev den hørt af Pierre Bentzen. Poul V. Rasmussen havde 11 overflyvende Dværgmåger ved Monnet på Tåsinge, Christian Lundsted noterede en rastende Sorthovedet Måge i Birkum Sø og samme sted så han også 5 Sorthalsede Lappedykkere og hørte 20 syngende Løvsangere. I Skaboeshuse havde Kurt Kaack Hansen for 40. år i træk Ringdrossel i sin have, og i dag havde han fornøjelsen af hele 3 stk. To hanner og en hun. På Fyns Hoved rastede 20 Løvsangere, 8 Rødstjert, 6 Bynkefugle, 5 Stenpikkere og 2 Brogede Fluesnappere. Samme sted trak 3 Skestorke nordvest. Søren Gjaldbæk var på stedet.

100523steppe1

Ugens bedste sjældne fugl. Steppehøg over Bredstens Bjerg ved Søgård. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Fredag
Mandarinand-hannen i Morud raster stadig her, og det har den gjort i ca. 3 uger nu. Undertegnede var forbi.
Til en anden kategori C-fugl: Den Sorte Svane i havet ud for Stoense Udflyttere blev i dag set af Pierre Bentzen. Du kan læse om de forskellige kategoriseringer af de danske fuglearter her.
Morten Müller observerede en fouragerende Vandrefalk ved Vejlen og en Dværgfalk i Keldsnor.

Lørdag
En Hvid Stork dukkede op ved Pederstrup syd for Bredbjerg set af Jesper Leegaard, 2 Sorthalsede Lappedykkere sås af Jens Peter Bech, Benjamin Bech og Esben Eriksen i Sybergland, 2 Enkeltbekkasiner rastede på Siø og blev set af Ole Goldschmidt, og Merry Sunke Larsen så en Ringdrossel hoppe rundt i Skråstrup Strand Sommerhusområde.
Dværgmågerne fouragerede i Nørreballe Nor, hvor Freya Mørup-Petersen så 6 stk. og Ole Goldschmidt så 3. I Tryggelev Nor fouragerede der også Dværgmåger, her 9 stk., og Freya så dem.
Det er altid spændende og skægt at se en hybrid. I dag fandt Ole Goldschmidt en hybrid mellem Troldand og Taffeland i Klæsø Nor.

130523piaknudsen

En Hvid Stork dukkede op ved Blæsbjergvej/Krudtgyden syd for Bredbjerg. Foto: Pia Knudsen

Søndag
Dagens klart bedste fugl, og kun landets tredje indtil videre i år, blev en Natravn som Ole Goldschmidt havde ved Åbjerg ved Søgård på Langeland. Et godt eksempel på, hvordan kraftig østenvind kan skabe nogle syrede observationer. Ved Natravnen havde Ole også en syngende Skovsanger. Ole var også i hybrid-humør igen i dag. Han fandt en hybrid mellem Troldand og Bjergand på Siø. Der var lidt forvirring i forhold til fuglen, om det var den Lille Bjergand fra Sybergland. På Siø så Ole også en Temmincksryle.
Den Hvide Stork ved Pederstrup var på plads set af Kenneth Mikkelsen, og en anden ”stork” rastede på Mågeøerne, set af Jacob Sterup. Skestorken er jo ikke en stork, som navnet ellers antyder, men derimod en ibis.

130523bojden ls2

Kærlighed i luften. Strandskader ved Bøjden Nor. Foto. Leif Sørensen

Østenvinden gav igen et stort influx af Dværgmåger og som ventet kom der i denne omgang også Sortterne til Fyn og Langeland. Dværgmågerne blev registreret på 2 forskellige lokaliteter på både Fyn og Langeland. Ved Dovns Klint talte Frank Jensen-Hammer 245 Dværgmåger, der trak forbi, i Nørreballe Nor havde Ole Goldschmidt 48 stk., i Sundet ved Faaborg så Per Damgaard Poulsen en enkelt, og i Sybergland så Esben Eriksen ligeledes en enkelt.
Sortternerne sås på Langeland fouragerende i Nørreballe Nor, fouragerende i Søgård Mose og på træk ud for Dovns Klint. I Nørreballe Nor blev de set af Karen Kofoed, i Søgård Mose blev de set af Benjamin Bech, Jens Peter Bech, Ole Goldschmidt og Freya Mørup-Petersen, og ved Dovns Klint blev de set af Ole Goldschmidt og Frank Jensen-Hammer. På Fyn blev der set 8 Sortterner i Sybergland af Esben Eriksen, og en enkelt i Svendborgsund af Erhardt Edmund Ecklon.
Ve Dovns Klint trak også en Ride og 7 Tejster, og en Græshoppesanger sang i Gulstav Vesterskov. En Gulirisk fløj øst over Dovns Klint og det gjorde 2 Blå Kærhøge også. Ole Goldschmidt så og hørte alle disse fugle.

130523fynsho

Fjeldvåge, Fyns Hoved. Foto: Esben Eriksen

Dagen bød også på en del rovfugle. Der sås Lærkefalk på Hindsholm, 3 stk. ved Fyns Hoved sommerhusområde set af Esben Eriksen, og 2 stk. sås ved Nordskov Enge af Per Møller Jensen. Nogle af disse fugle er sandsynligvis de samme. Freya Mørup-Petersen så også en Lærkefalk fra Fakkebjerg og herfra også en Hedehøg og en Fiskeørn. Søren Gjaldbæk havde en - vejrudsigten taget i betragtning med sydøsten vind - en skuffende dag på Enebørodde med meget lidt træk. Det blev dog til 2 Fiskeørne, 4 Rørhøge, Vandrefalk og Dværgfalk. Også en Mursejler. 3 Temmnicksryler i Slambassinet var en lille trøst.

130523nordskovenge jj

En af flere Lærkefalke fra Hindsholm. Denne er fra Nordskov Enge. Foto: Jakob Jensen

Vi takker endnu engang for billeder og indtastninger af observationer, der gjorde den analyse mulig. Må I alle have en god næste uge. - Det er maj, som kom ud i felten!