Tirsdagsanalysen - uge 22

Af Søren Gjaldbæk.

Vi gik ind i årets første sommermåned, vejret passede fint til det. Det blev ugen, hvor Canadagæssene trak igennem, og der blev set mange fine fugle, også nogle småsjældenheder som Plettet Rørvagtel, Aftenfalk, Savisanger, Lundsanger og Gulirisk. På Sydlangeland var der Karmindompap og Pirol ugen igennem. Vi har dog en rigtig bombe til gode.

060721guliese

Gulirisk, en af tre på Jøvet. Det er årets 4. fugl fra Fyns Hovedområdet. Foto: Esben Eriksen.

Mandag

Det var årets sidste forårsdag - ved Gulstav blev der set 12 Hvepsevåger og 2 Sorte Glenter på træk - set af Søren Bøgelund, der også var en tur i Fredmosen, hvor to Savisangere sang. I Gulstav også de ”sædvanlige” Karmindompapper - vi må håbe, at de får ro. Skovsnepperne er begyndt at spille - Arne Bruun så en i Østerskov på Thurø - en aftentur til en skov, vil nok give succes mange steder. Som sædvanligt dukker Canadagæssene op på dette tidspunkt, der blev meldt 219 fugle fra 8 lokaliteter, flest i Sundet, Faaborg med 60 fugle (Per Damgaard Poulsen).

060721canada1sg

Canadagæssene dukker altid op på dette tidspunkt, disse er fra Nørreballe Nor, tirsdag. Foto: Søren Gjaldbæk.

Også i Nørreballe Nor var der Canadagæs (28) og en Sortterne for tredje dag. Vores øer gemmer åbenbart en del ynglefugle, som vi først ser senere på året - på Store Egholm var der f.eks. 72 Klyder og 14 Dværgterner. Ø-undersøgelsen vil få kortlagt fuglelivet på vores øer. John Markenvard så en Fiskeørn ved Bispeengen i Odense, og fra universitetet meldte Martin Rheinheimer om Lille Præstekrave 3 og en sen Temmincksryle.

060721karsg

Karmindompap, 2k han, Søgård Pyt. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tirsdag

Dagen var mange steder præget af slørskyer, så der var ikke så mange fugle i luften, som man kunne have håbet på - især for undertegnede, der forsøgte mig med en tur til Sydlangeland, himlen var tom. Jeg blev budt velkommen af en ung, syngende Karmindompap ved Søgård Pyt, men ellers blev dagen en ørkenvandring - på vejen nordpå et par opmuntringer i form af en Rovterne, en Sivsanger og en Rødrygget Tornskade i Tryggelev Nor, sidstnævnte i nordenden. Gulstav bød på et par grønne Piroler (Søren Bøgelund) og de forventelige ”karminer”.

060721rdryg1sg

De Rødryggede er ankommet sent i år. Folk opfordres til at holde øje med ynglende fugle og indberette dem på DOF Basen, se mere her. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ø-undersøgelsen bliver ved med at kaste lidt af sig, denne dag en Skestork fra Drætlingen, Jens Bækkelund m.fl., som også havde et par Stenvendere på Æbelø Holm. Fra Kirkebyskovene meldte Niels Andersen om 3 territoriehævdende Skovsnepper. Dagen gav 209 Canadagæs fra 7 lokaliteter.

060721klydels

Ø-undersøgelsen 2021-22 giver en del Klyder på vores øer - man kan dog nøjes med at tage til f.eks. Bøjden Nor for at få dem at se. Foto: Leif Sørensen.

Onsdag

Igen en stille dag på kontoret - stadig et par grønne Piroler og Karmindompap i Gulstav, hvor også en Lærke/Aftenfalk huserede og tre Sortstrubede Bynkefugle rastede (Søren Bøgelund), har vi et overset ynglepar? Længere nord på øen i Bukkeskov havde Claus Dalskov såvel Skovsanger som Pirol, begge fugle syngende. Ved Engsøen, Gyldensteen var der en Fiskeørn (Lars Jørn Olsen) og også en 2k Dværgmåge (Martin Søgaard Nielsen). Vi måtte nøjes med 159 Canadagæs fra 4 lokaliteter.

060721fiskeljo

Fiskeørn, Engsøen, Gyldensteen. Foto: Lars Jørn Olsen.

Torsdag

Som på de andre af ugens dage kunne man træffe Karmindompap og Pirol i Gulstav-området, denne dag to og tre fugle. Fra Nørreballe Nor meldte Carsten Skou om en Lærkefalk, og også Rørdrum - den har været meldt derfra og fra Tryggelev Nor gennem et stykke tid. Hans Erik Dylmer så en Mosehornugle på Skarø Skanseodde - måske der gemmer sig et ynglepar derude? Vi fik årets første Natravn for DOF Fyn, da Thomas Kampmann så en ved Hagenskov Slotsmølle - det er et fint tidspunkt nu - opsøg skovområder med åbne indslag sent på aftenen. Fordelingen af Lille Præstekrave og Temmincksryle ved universitetet havde forskudt sig til 2 - 2 (Martin Rheinhammer), rylerne forsvinder nok snart. Vi fik ugens største notering af Canadagås med 342 fugle fra 12 lokaliteter.

060721agersgn

Agerhøne, Dømmestrup, en af agerlandets trængte arter. Foto: Søren G. Nielsen.

Fredag

Fra engene ved Lundegård og Nørre Broby hørte Søren G. Nielsen årets anden Plettede Rørvagtel, samme sted to Nattergale. I Gammellung (Stenstrup) havde Palle Bo Larsen 3 spillende Skovsnepper og en ved Snaruphave, der var stadig en i Østerskov (Thurø).  I Hillerslev fandt Morten Pedersen en trafikdræbt Slørugle - det var her, at Jacob Sterup ringmærkede 5 store unger 22. juli sidste år - vi må håbe, at der stadig er basis for et ynglepar. Der er stadig lidt træk tilbage, Ole Goldschmidt så 4 Hvepsevåger gå mod nord ved Hannesbjerg - ellers må vi jo nok klare os med ynglefuglene de næste par måneder. På Thurø Rev så Arne Bruun to Skestorke - dejligt at se, som den art går frem. Vi fik endnu et par Natravne, denne gang fra Hindsholm, hvor Esben Eriksen havde en ved Brockdorff Skov og en ved Nordskov, her også en Skovhornugle. Søren Bøgelund fik en af de dyre boligbirdingarter, da en Sort Stork fløj over Gulstav. Dagen gav kun 159 Canadagæs - halvdelen trak nord ved Middelfart (Michael Brunhøj Hansen).

060721aften1cld

Aftenfalk, lørdag, Gulstav. Foto: Claus Dalskov.

Lørdag

På mange af de traditionelle træksteder har man gennem et stykke tid kunnet se Aftenfalk - nu blev det vores tur, en hun dukkede op i Gulstav (Claus Dalskov m.fl.). I Nørreballe Nor en Rovterne (Morten Müller) - vi får nok ofte besøg af den resten af sæsonen - mon ikke også Vejlen, Tåsinge snart byder ind med en? Der var stadig Karmindompap ved Søgård Pyt og i Klise Nor havde Ole Goldschmidt 7 Svaleklirer - så er efterårstrækket i gang! I Tryggelev Nor talte Ole 4 Rørdrummer - den er åbenbart forsvundet fra Gulstav Mose? Per Rasmussen var på lyttetur i Tarup Grusgrave - det gav 21 Havesangere, 18 Munke og 9 Kærsangere - det er nu, der er gang i sangerne og nu, der er chance for en af de sjove - vi skal vel snart have Fyns første Buskrørsanger? Julie Broge berettede om en mulig kandidat ved Knudshoved. Dagen gav kun 57 Canadagæs.

060721gul2ese

En af tre Gulirisker på Jøvet, søndag. Foto: Esben Eriksen.

Søndag

Esben Eriksen tog atter en tur til sit nye fædreland - Hindsholm. Det var en fin lille nat/morgentur, der startede med Natravn ved Brockdorff - nok samme fugl som torsdagens. Herefter blev det til en Lundsanger ved indkørslen til Korshavn - den sang kortvarigt, men lod sig ikke se. Ved Jøvet hele tre Gulirisker - et stedfast par og en syngende han, som senere trak mod Fyns Hoved - og en Karmindompap. På Fyns Hoved to Rødryggede Tornskader. Ved Firtalsstranden er der en lille stigning i antallet af Sorthalsede Lappedykkere, Jeppe Holm Kristensen havde 10. Sidste år kom der også pludseligt op mod 40 fugle, som dog desværre hurtigt forsvandt igen, det kan man læse om her

060721shdstr

Der er kommet et lille influks af Sorthalset Lappedykker til Mellemstykket ved Ølund. Foto: Susanne Strunk.

I Gulstavområdet blev der meldt 6 Piroler og også Hvepsevåge, Sort Glente og Lærkefalk (Søren Bøgelund m.fl.). Der var igen 7 Svaleklirer - denne gang i Tryggelev Nor, hvor Ole Goldschmidt var på besøg. Det blev også til 2 Rovterner, 2 Aftenfalke (hunner), en Savisanger og mindst 25 Skægmejser. Der blev blot meldt 8 Canadagæs, så de er åbenbart smuttet i denne omgang.

060721fjordlk

Balancekunst - Fjordterne, Nørreballe Nor. Foto: Lars Kirk.

Tak til fotografer for lån af fotos, send os endelig fotos fra uge 23 til næste uges udgave af tirsdagsanalysen.