Tirsdagsanalysen - uge 22

Af Claus Dalskov

Ugen bød på ræsonabelt vejr, om end nordvestenvinden gav kolde morgener. Der er mange Vagtler rundt omkring. Også to Flodsangere er værd at bemærke. Ellers vil ugen nok mest blive husket for Bjergløvsanger på Jøvet lørdag den 3. juni, der blev en ny art til den fynske liste.

010623bjergsg

Bjergløvsanger, Jøvet. Foto: søren Gjaldbæk.

Mandag
Søren Gjaldbæk fik sin Bolig Birdingart nr. 63 2. Pinsedag, da 75 Canadagæs trak nord over Hunderupkvarteret. Canadagæssene er som sædvanlig for alvor dukket op i løbet af maj måned i forbindelse med fældningstræk. I Rudkøbing fik Morten Müller 43 noteret.
Flodsangeren fra Skovhuse ved Sallinge hørt synge af Jan Svejgaard Jensen lige efter midnat.
Ole Goldschmidt var en tur i Fredmosen på Sydlangeland og fandt 2 syngende Savisangere og 5 ynglepar af Rørhøg! Andre sangere kom også i bogen, bla. 6 Syngende Kærsangere og 4 ditto Sivsangere. Også 6 Kærsangere fik Per Rasmussen hørt- disse ved Tarup Grusgrave.

010623canadasg

Canadagæs over Hunderupkvarteret. Træktotalen for uge 22 blev på knap 1800. Ret imponerende. Foto: Søren Gjaldbæk.

På Ærø fik Lars Tom-Petersen ørerne i sangmaskinen i Gråsten Nor. Imponerende 17 Kærsangere, 6 Gulbuge og 41 Tornsangere fyldte luften med sang, mens Kim Mogensen i Lunge Bjerge måtte nøjes med en enkelt Hedelærke. På Sydlangeland var Søren Bøgelund ude at natlytte. Det gav 1 Vagtel og 1 Skovhornugle i Magleby Nor. Søren hørte også 1 syngende Pirol i Gulstav. Dog i formiddagstimerne.

010623skovlk

Skovhornugle. Der er ikke mørke timer nok til dem på denne årstid. Foto: Lars Kirk.

Tirsdag
Solen brændte hurtigt gennem morgenskyerne tirsdag. Dagens tidligste obs. kom fra Søren G. Nielsen, der kort efter midnat hørte 1 Vagtel ved engene langs Odense Å nord for Nr. Broby.

Ved Fjællebro Gods hørte hørte Palle Bo Larsen 2 syngende Vagtler og på Ærø så Lars Tom-Petersen 9 Sortstrubede Lommer. 5 NØ trækkende ved Vejsnæs Nakke og 4 rastende ved Sjoen.
Mest bemærkelsesværdige fund blev Michael Brunhøj Hansens Lundsanger hørt syngende i skovene på Hindsgavl, hvor han også noterede 1 Sortspætte.
80 ynglefugle af Havterne ved Kystlagunen og Gyldensteen talt af Jens Bækkelund. Inger Christensens syngende Gulirisk ved Brydesvang stadig på plads. 8 ( 6+2) Traner trak nord over Gulstav. Meldt af Frank Jensen-Hammer, der også fik noteret 1381 trækkende Knortegæs ved Dovns Klint.

010623guliriskocg

Gulirisk, Brydevang, Svendborg. Foto: Oliver Christian Gram.

Onsdag
Frank Jensen-Hammer var på plads ved Dovns Klint og fik bla. set 1 Sort Glente trække syd og 3 Skestorke trække vest. I 2 obs.perioder i løbet af dagen noterede han i alt 5270 trækkende Mørkbugede Knortegæs. I nabolaget ved Gulstav fik Søren Bøgelund noteret en syngende Pirol. Vejlen på Tåsinge rummede bla. 4 Lille Præstekrave, 3 Havørne og 27 overflyvende Canadagæs meldt af Arne Christensen. Arne Bruun så 32 Canadagæs raste udfor Elsehoved. 3 Grå Fluesnappere blev meldt af Michael Mosebo fra Kasmose Skov. Evald Mehlsen hørte 1 syngende Hedelærke ved Klakkebjerg og meldte også en 1 Skovsanger fra Ørsbjerg Skov.
Jens Bækkelund fandt 7 syngende Hulduer på Æbelø – vel tegn på lige så mange ynglepar. Erhardt Ecklon fandt også ynglepar, nemlig 5 pistende og knortende Skovsnepper i Kirkebyskovene.
Ved Røjle Klint fandt Michael Brunhøj Hansen en Løvsanger/Gransanger hybrid. Kan høres på sangen. Lyt her.

010623havlk

Havterne. Foto: Lars Kirk.

Torsdag
Flere var ude med lyttelapperne denne solrige og blæsende torsdag. Jens Peter og Benjamin Bech fik lyttet til Flodsangeren ved Sallinge Skovhuse. Også Peter Leth Olsen fik ’symaskinen’ i bogen, og som om det ikke var nok, drog han til Fredmosen på Sydlangeland og fik også hørt en snurrede Savisanger her. Michael Mosebo fik også lyttet sig frem til 1 Vagtel ved Møllemade/Ellemose.
Gulirisken ved Brydevang på plads – set og fotograferet af Oliver Christian Gram. På Tåsinge fandt Poul Vestergård Rasmussen 2 Grønspætter i nordhegnet ved Monnet.

010623karminmbh

Karmindompap - der er langt mellem dem efterhånden, og rigtig langt mellem fugle udenfor Gulsatområdet. Foto: Michael Brunhøj Hansen.

Fredag
Ingen dag i denne uge endnu uden en ny Vagtel. Omstændighederne dog noget anderledes denne fredag, hvor Benjamin Bech så 1 Vagtel fra bilen, da de kørte gennem Kejrup Skov sydvest for Kerteminde.
Dagens nye fugl blev 1 meget aktivt syngende Karmindompap fra Middelfart hørt og set af Michael Brunhøj Hansen og Michael Mosebo.
Arne Bruun var på Bågø i Lillebælt og opdagede 3 Skestorke i Noret på den nordlige side af øen.
Esben Eriksen var en tur ved Fyns Hoved med bla. 3 Dværgterner, 6 Gulbuge og 10 Kærsangere.
Lars Kirk kunne konstatere, at Flodsangeren var på plads ved Skovhuse og Karen Kofoed fandt en mere af de snurrende sangere, nemlig 1 Græshoppesanger ved Stavis Å. Endelig skal nævnes, at Jakob Sunesen kunne notere 1 nordtrækkende Fiskeørn ved Gulstav.

010623bjergmmj

Bjergløvsanger, Jøvet. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Lørdag
Førstegangsfund af Bjergløvsanger på Fyn. Fundet af Søren Gjaldbæk på Jøvet. Læs om fundomstændighederne her.
Fuglen blev efterfølgende set af rigtig mange ornitologer.
Dagens Vagtel fundet ved Brockdorff Skov af Esben Eriksen, som også sammen med flere meldte 1 Lærkefalk fra Jøvet. På vejen hjem fra Bjergløvsangeren så Freddy Hansen en mulig Slangeørn ved Øster Hæsinge. 1 Pirol blev hørt af Palle Bo Larsen i Ravnholt Dyrehave, og ved Sollerup fandt Gunnar Knudsen både en syngende Græshoppesanger og en ligeledes syngende Skovhornugle.Arne Bruuen så 2 Almindelig Kjove i Lillebælt vest for Torø og hjemme på Thurø fandt han 1 Skovhornugle. Benjamin Bech fik set 1 Silkehejre ved Brockdorff Enge på Fyns Hoved halvøen.

010623dvaerglk

Dværgterne, Bøsøre. Der er tale om den ringmærkede fugl Y8B, som fdotografen også aflæste sidste år - læs her. Måske den er aflæst i overvintringsområdet også? Foto: Lars Kirk.

Søndag
Bjergløvsangeren kunne ikke genfindes, mens Flodsangeren muligvis har holdt flyttedag. I hvert fald er Sallingefuglen ikke meldt siden fredag og søndag blev en Flodsanger fundet af Jens Gert Hansen i Åmosen ved Ollerup. Det kan selvfølgelig også være en ny fugl.
Dagens Vagteltal blev på 9 stk. Alle fundet af Martin Søgaard Nielsen i det nordfynske. Mange flokke af Canadagæs set i det fynske. Største flok 130 blev set af Niels Bomholt ved Syltemade Ådal, hvor han også fik talt 10 Kærsangere. De 2 Savisangere i Fredmosen og Hedelærken i Lunge Bjerge på plads.

010623rodrygcld

Rødrygget Tornskade. Foto: Claus Dalskov.

Selv om Gråspurven er gået meget tilbage i antal gennem de seneste 30-40 år, så er der stadig steder med en pæn bestand, Niels Andersen fandt 77 stk. på Skarø. Mange ynglepar af Rødrygget Tornskade på Langeland. Senest fandt Ole Goldschmidt 4 par ved Gulstav og 6 par ved Tryggelev/Salme Nor.
En Sorthovedet Måge underholdt gæsterne på Mc Donalds i Nyborg - den lod sig gerne bestikke med lidt brød. Den var ringmærket - JA605 - vi får se, om dens oprindelse bliver klarlagt.

010623shmagebbe

Sorthovedet Måge, Nyborg. Foto: Benjamin Bech.

Tak til fotografer og observatører - vi er klar næste tirsdag og håber på jeres hjælp.