Tirsdagsanalysen - uge 23

Af Jens Peter Bech

Ugen har været præget af varme, tørke, og masser af fugleunger i det fynske. 

Mandag
Sidste uges Flodsanger var stadig på plads i Åmosen ved Ollerup. Claus Dalskov og Carsten Skou var dagens observatører. Ole Goldschmidt så hele 20 Skægmejser i Tryggelev Nor, hvoraf halvdelen var udfløjne unger. Samme sted så Ole otte Sortstrubede Bynkefugle, 14 Rødryggede Tornskader, fire Hulduer, fire Atlingænder, og lyttede sig frem til tre Rørdrummer, fire Sivsangere og 30 Rørspurve.

130623flodsangerDDD

Flodsangeren var på plads på sin sangpost i Åmosen ved Ollerup det meste af ugen. Foto David Damgaard Dysager.

Michael Brunhøj Hansen brugte sin mandag aften på at lytte efter nataktive arter i Møllemade/Ellemose. Han hørte blandt andet fem Kærsangere, en Græshoppesanger, to Skovhornugler, en Engsnarre og hele syv Vagtler. Hvis man vil læse mere om aften-/natlyt, har Freya Mørup-Petersen laver en artikel om dette emne, som man kan læse her. På Æbelø så Linda Sørensen 50 fouragerende Canadagæs, og i Lunden på Sydlangeland hørte Søren Bøgelund en syngende Lille Fluesnapper. En sjælden gæst som næsten kun ses på Langeland på disse kanter. Sidste besøg var i 2021.

130623SkovhornugleLK

Der findes A og B mennesker, men vist også A og B ugler. Skovhornugle, unger. Thurø. Foto Lars Kirk

Tirsdag
Søren Bøgelund så en ung syngende han Karmindompap ved Søgård på Langeland. En fåtallig art i år. Michael Bjerregård var forbi Åmosen ved Ollerup og hørte Flodsangeren, som var på plads for tredje dag i træk. Michael så også to Isfugle samt en Rørdrum på lokaliteten. På Siø registrerede Peder Rasmussen 20 Klyder, hvoraf de seks var unger.

 130623KlydePVR

Klyderne passer unger i denne tid. Disse har dog tid til en vandkamp. Vejlen på Tåsinge. Foto Poul V. Rasmussen.

Der kunne stadig findes Sorthovedet Måge ved McDonalds i Nyborg. Her fik den besøg af Kjeld Hansen og Erhardt Edmund Ecklon. Aksel Christensen hørte tre territoriehævdende Natravne i Egebjerggård Storskov. I Møllemade/Ellemosen tog Michael Mosebo Jensen på lyttetur, både morgen og aften. Her kunne han høre to Vagtler om morgenen, som i løbet af dagen fik følgeskab af en mere, så der i alt kunne høres tre om aftenen. Michael Brunhøj Hansen hørte samme sted en Græshoppesanger. Ved Vejle Lung hørtes i alt 7 Nattergale, som er et stykke fra lokalitetens rekord på 18, som blev hørt for et par år siden af Poul Bjerager, der også var manden bag dagens observation. Kurt Due Johansen så en Sortterne ved Gyldensteen, og ved Eriks Hale på Ærø rastede to Stenvendere, set af Bjarne Jørgensen.

130623StenvenderBJ

Stenvendere raster i vandkanten på Eriks Hale på Ærø. Foto Bjarne Jørgensen.

Onsdag
Der var syngende Pirol to steder på Langeland. Første gang ved Gulstav, hørt af Jakob Sunesen i ca. ti minutter, inden den forsvandt. Senere hørte Jesper Vingtoft kortvarigt en syngende fugl ved Lindelse. Om det er samme fugl, skal være usagt. På Fænø fouragerede omkring 200 Digesvaler, set af Helge Esager. Michael Brunhøj Hansen hørte en Gransanger x Løvsanger hybrid syngende ved Røjle Klint. Hybriden starter ud med Løvsanger sang, for herefter at slå over i Gransangerens tjif-tjaf.

 130623GrkrageFJ

Gråkrage nyder udsigten ved Bøjden Nor. Foto Flemming Johansen.

Ole Goldschmidt fandt en syngende Drosselrørsanger i Botofte Skovmose. Måske den samme som gæstede lokaliteten sidste år. Ole så også en Fiskeørn, der fouragerede i Stengade Sø. Maria Rasmussen og Laura Rytter Holm hørte og så tre Natravne ved Egebjerggård Storskov, og Benjamin Bech tilføjede Vagtel til boligbirdinglisten i Salby.

 130623DrosselrrLS

Drosselrørsangeren fra sangposten, hvor man kan høre den knitrende sang. Hellemosen. Foto Leif Sørensen.

Torsdag
I sommerhusområdet på Fyns Hoved blev en Natravn hørt synge sporadisk. Hørt af både Kirsten Halkjær Lund, Richard Hansen. Peder Rasmussen var forbi Vejlen på Tåsinge, som både kunne byde på en Rovterne og en Stor Kobbersneppe. Peder var også forbi Siø, som husede fire Lille Præstekrave. Der var stadig Flodsanger i Åmosen ved Ollerup. David Damgaard Dysager fik både set og hørt fuglen.

130623LilleprstCD

Lille præstekrave kendes på den tydelige gule øjenring. Siø. Foto Claus Dalskov.

Drosselrørsangeren i Botofte Skovmose var også stadig på plads, hørt af Pierre Bentzen og Niels Bomholt Jensen. Leif Sørensen fandt en Drosselrørsanger mere i Hellemose Skov. Ved Arreskov Sø rastede to Dværgmåger, set af Jakob Sunesen. Ved Thurø By så Erhardt Edmund Ecklon en Skovhornugle, der havde travlt med at fange mad til ungerne.

130623DvrmgeLC

En 2K Dværgmåge raster på vandet. Vejlen på Tåsinge. Foto Leif Christensen.

Fredag
Ved Ørnehøj så Søren Bøgelund en Hedehøg han. En sjælden fugl på Fyn, hvor der maksimalt registreres ti fugle årligt. Det var ikke den eneste spændende rovfugl der var i luften, da Ole Goldschmidt fandt en Sort Glente i nærheden af Stenstrup. 

130623RdstjertLR

Rødstjerten har også fuld gang i opfostringen af ungerne. Denne han har tid til et lille hvil. Tommerup. Foto Lars Rasmussen

I Bøjden Nor slog fire Skestorke sig ned til glæde for Stoffer Jaeger. Flodsangeren i Åmosen ved Ollerup blev i dag hørt af Susanne Rørdam Skov. Carsten Skou hørte en spillende Skovsneppe ved Skovsbo. Det var Vagtel i begge ender af Fyn. Jakob Sunesen hørte en ved Gulstav i syd, i mens Erik Busk tog sig af den i nord i Møllemade/Ellemose.

130623SkestorkSJ

Fire Skestorke på visit i Bøjden Nor. Foto Stoffer Jaeger.

Lørdag
Sortklirehunnerne forlader ynglepladserne mod nord, allerede inden æggene er klækket. Disse kan derfor nu ses, imens hannerne er overladt til at tage sig af æg og unger. I Vejlen på Tåsinge sås en flok Sortklirre af flere observatører. Pierre Bentzen så flest, med 12 fugle. En Rovterne rastede også i Vejlen, set af Erhardt Edmund Ecklon. Henrik Mørup-Petersen så også en Rovterne i Nørreballe Nor. Steen Winkel så en Skestork, der fløj over Gulstav Mose. 

130621vadereasr

Der var var - blandt andet - Stor Kobbersneppe i Vejlen, Tåsinge. Foto: Asger Rasmussen.

Kurt Kaack Hansen så en fouragerende Vagtel på hjemmebanen ved Skaboeshuse. Flodsangeren sang stadig i Åmosen ved Ollerup. Hørt af Jens-Gert Hansen. Anders Myrtue, og Gregers Johannesen så 30 Canadagæs trække mod nord over Odense. Michael Brunhøj Hansen havde også nordtrækkende Canadagæs i Middelfart, hvor 50 passerede matriklen.

130623SorklireAC

Sortklirehunnerne er på vej tilbage til Afrika, hvor de overvintrer. Denne tager et hvil i Vejlen på Tåsinge. Foto Arne Christensen.

Søndag
På Siø så Ole Goldschmidt blandt andet fire Atlingænder, fordelt på to single hanner og et par. En adult Sorthovedet Måge sås flyve over lokaliteten. Ved Tarup Grusgrave talte Per Rasmussen ni rugende par Fjordterne med unger. Ved Østersø Sø talte Anton Markvard også ynglende terner i form af otte Dværgterner. Anton havde også Vagtel og Skovhornugle ved Allesø. 

 130623DvrgterneSV

Dværgternen er på vej op igen efter et dyk. Bøjden Nor. Foto Steen Vagner.

 Tak til alle fotografer og observatører for bidrag til analysen. Vi håber, I fortsæt vil bidrage fremadrettet.

130623VandriksePVR

 Vandriksen er et sjældent syn. Vandrikse med unger er endnu mere sjældent. Vejlen på Tåsinge. Foto Poul V Rasmussen.