Tirsdagsanalysen uge 31

Temperaturerne faldt til et mere normalt niveau i forhold til uge 30. August er altid en god måned til vadefugle, og dem blev der da også set en del af rundt omkring. Desværre er vandstanden på de nordfynske lokaliteter meget lav, så der ses ikke nær så mange som efter mere våde somre. På Firtalsstranden og Ølundgård er der knap vand nok til tre kopper te. Småfuglene er også begyndt at flytte sig rundt - der har været mange på Sydlangeland, hvor Keldsnor Fuglestation er begyndt ringmærkningssæsonen, som det også har fremgået af denne hjemmeside. De første trækgæster er også begyndt at vise sig, f.eks. Stenpikker og Broget Fluesnapper, men også nogle af de tidlige rovfugle er dukket op.

Hvidklire, Gyldesteen Engsø. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mandag den 29. juli bød på mange vadefugle, for eksempel ved Gyldensteen Engsø, hvor Kurt due Johansen blandt andet så Hvidklire 47 og Tinksmed 55. Samme dag var der Stenvendere - to ved Mågeøerne (Kurt due Johansen) og én i Keldsnor (Jacob Sterup og Niels Bomholt). Stor Kobbersneppe, der er ret fåtallig på Fyn blev set mandag og ugen ud på Siø - én til to fugle - og to på Firtalsstranden søndag.

Nordisk Lappedykker, Strynø. Foto: Steen Winkel.

Den Nordiske Lappedykker, der har været set af mange i juli, siden Steen Winkel fandt den, blev også set hele ugen. Nilgås, der ellers mest har været en ”Siøting”, blev meldt fra Bispeenge af Bent Juhler. Noret ved Tåsinge har siden den 11. juli budt på Savisanger - fundet af Henrik Knudsen, der også var med, da den sidste gang blev hørt mandag aften.

Lærkefalk. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tirsdag den 30. juli bød på den første af ugens tre Lærkefalke, da Kurt Due Johansen så en, der fouragerede ved Lisbjerg Mose på Nordfyn. De to andre var fra Søsted (Per Rasmussen) og Bøsøre (Jens-Gert Hansen) - sjovt nok ingen fra Langeland. Som det har været tilfældet de senere år dukker der Rovterne op hen på sommeren, når deres unger er ved at være flyvefærdige. Freja Mørup-Petersen havde to i Tryggelev Nor, hvor der senere på ugen flere gange blev set to gamle og to unge. Også Keldsnor havde besøg af Rovterne - én gammel fugl fredag. Tidligere på sommeren har såvel Gyldensteen som Vejlen, Tåsinge haft besøg af Rovterne.

Rovterne, Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Onsdag den 31. juli havde Ole Henrik Goldschmidt og Poul Bjergager tre Sølvhejrer ved Tryggelev og Salme Nor, lørdag var der to ved Gyldensteen Engsø (Kell Grønborg) og to på Bågø (Jens Zeeberg). Antallet plejer at stige gennem efteråret - der er langt til fynsrekorden på seksten styk fra 25. september 2016 i Brændegård Sø, men det er også efterår et pænt stykke tid endnu.

En af de arter, der forsvinder først er Mursejler - torsdag den 1. august fouragere 400 fugle ved Ristinge Strand, set af Henrik Mørup-Petersen. Glæd jer over fuglenes skrigeri over det lokale kvarter - om en uge er de fleste stukket sydpå. Samme dag og dagen efter var der to Skestorke ved Bøjden Nor (Leif Kristensen m.fl.). Canadagåsen er begyndt at vise sig rundt omkring, den største flok er fra Gyldensteen Engsø, hvor Jens Bækkelund havde tyve i selskab med Sort Svane, der har forstyrret artsbilledet der i et par måneder.

Der blev set lidt Skestorke i uge 31. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fredag den 2. august trak en Fiskeørn sydøst over Rudkøbing Havn og Morten Müller, der også havde to Vandrefalke samme sted. Sommeren igennem har der været Vandrefalk i området. Det er ikke tilfældet med Aftenfalk - efterårets første, en gammel hun, blev set rastende ved Holms Mose af Morten Müller, inden den trak sydpå. Lars Kirk så eller genså en Fiskeørn ved Lundemosen, i det han også havde en på det sted den 24. juli. Fuglen blev også set lørdag og søndag.

Ung Grønspætte, Hesselagergård. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Ugen igennem blev der set Grønspætte mange steder - arten er ved at bide sig fast - den var jo pænt sjælden på Fyn for 20 år siden.

Den første sandløber siden marts besøgte Keldsnor (Ole Henrik Goldschmidt). En ung Dværgmåge - endnu en efterårsdebutant - poserede foran Poul V. Rasmussen ved Vejlen, Tåsinge.

Dværgmåge, Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Rødrygget Tornskade er som nævnt på dette site blev set i stigende antal de senere år på Langeland - læs mere her. Ole Henrik Goldschmidt så niogtyve(!) fugle ved Tryggelev og Salme Nor og åbner op for, at han måske har overset nogle i nordenden. Der er blandt andet tale om 5 par med unger ved Salme Nor - eftersom der ikke er set så mange på lokaliteten gennem sommeren, må man formode, at familierne strejfer rundt, når ungerne bliver tilpas store. På kortet tilhøjre kan man se lokaliteter med Rødrygget Tornskade i uge 31 - de fleste er fra Langeland, men mon ikke der er flere par på Fyn - Vestfyn rummer f.eks. mange oplagte ynglebiotoper.

Rødrygget Tornskade, Gulstav. Foto: Søren Gjaldbæk.

Lørdag den 3. august havde endnu en Skestork fundet frem til Bøjden Nor, hvor også efterårets første større hjejleflok med 150 fugle havde indfundet sig (Gunnar Jørgensen og Mikael Kristensen). Såvel lørdag som søndag var der også Skestork ved Ølund af blandt andet Leif Kristensen, der også så én Sorthalset Lappedykker der. De har godt nok haft et elendigt år - sidste år var der op mod fyrre fugle på lokaliteten i august. En Græshoppesanger sang for Lars Tom-Petersen ved Vitsø - locustella-sangerne kan være ret ihærdige også sidst på sæsonen.

Peter Pelle Clausen kunne gense fredagens Dværgmåge i Vejlen.

I slutningen af uge 31 kom nogle af de første trækgæster blandt småfuglene: Broget Fluesnapper Søby, Ærø (Lars Tom-Petersen) lørdag og Gulstav Mose søndag (Søren G. Nielsen). Det blev til endnu flere Stenpikkere - i alt 8 - alle fra det sydfynske. En Bynkefugl fra lørdagen i Gulstav Mose (Esben Eriksen), hvor der var masser af småfugle, skal også nævnes.

Der var ganske mange småfugle ved Gulstav den 3. august, her en bande med blandt andet Gærdesanger - tjek selv! Foto: Esben Eriksen.

Der skal lyde tak til alle, der har bidraget med fotos til den uges analyse, og vi opfordrer alle til at sende aktuelle fotos til os fra denne uge.

Tekst: Søren Gjaldbæk.