Tirsdagsanalysen - uge 36

Efterårstrækket for rovfuglene er for alvor gået i gang. Steppehøge og Aftenfalke sås mange steder i landet og også flere steder på Fyn og Langeland.

Uge 36 blev ramt af en massiv varmfront, som primært kom fra øst.
Store tal af især Hvepsevåger, men også Lærkefalke og Fiskeørne blev gjort på sydspidsen af Langeland, hvor mange stod og talte rovfugle ugen igennem.

120923slangeorn gulstav lk2
Slangeørnen, der havde været på en længere rejse fra Sverige gennem Storstrøm, kom tirsdag til Gulstav. Foto: Lars Kirk

Mandag
Bøjden Nor bugner med fugle i øjeblikket. Især vadefugle, og disse får tiltrukket mange fuglekiggere og -fotografer hertil. Et par af Kærløbere har været på lokaliteten længe og er meget populære. Langs kyststrækningen ved Bøjden Nor har også mange Stenvendere, Krumnæbbede Ryler, Almindelige Ryler, Sandløbere m.fl. været særdeles fotogene og et hit for fuglefotografer og dem, der bare ville se dem tæt på. Tre observatører så de to Kærløbere i dag.

120923kaerlober bojdennor sj
Én af to Kærløbere i Bøjden Nor. Foto: Stoffer Jaeger

Sidste uges unge Aftenfalk blev set af flere ved og omkring Fakkebjerg.
I Gulstav obsede Poul V. Rasmussen. Her kunne han notere en sydtrækkende Sort Glente. I Morud skulle undertegnede ikke gøre andet end at nikke hovedet op for at klikke cykelhjelmen af efter en smuttur, for at opdage og notere samme art som Poul!
Jens Bækkelund var ved Gyldensteen Engsø, hvor bedste fugl blev en Silkehejre. En art, der efterhånden må siges at være fast inventar for lokaliteten. Jens så desuden en Sortterne.

120923lillekobbersneppe lindo sv
Lille Kobbersneppe, Lindø. Foto: Steen Vagner

Tirsdag
Som undertegnede og nok flere andre havde spået, kom der Slangeørn til Gulstav. Slangeørnen blev flot fundet og fotograferet af Lars Kirk. Fuglen har på en uges tid bevæget sig fra Falsterbo i Sverige, til Stevns, til Sydfalster, til det sydøstlige Lolland og nu til Gulstav. Noget af en rejse! Bliver den mon set igen og i så fald hvor så?
Slangeørnen blev dermed Fyn og Langelands femte SU-art i år. Det må være tæt på rekord for os.
Lars Kirk havde også en Sort Glente ved Gulstav, så det må siges at have været en særdeles god rovfugledag for Lars.

120923slangeorn gulstav lk
Slangeørn med Musvåge, Gulstav. Foto: Lars Kirk

Mange var igen forbi de to Kærløbere i Bøjden Nor, men ikke de to Jørgener. Nej, Jørgen Eng Jensen og Jørgen Madsen fandt deres egne to Kærløbere i Gyldensteen Engsø, og det var tilmed første observation for arten nogensinde på lokaliteten! Flot!

I Bøjden Nor så Stoffer Jaeger to Temmincksryler og Niels Bomholt Jensen en Sorthalset Lappedykker. Et lidt mere overraskende fund af en lappedykker blev gjort i Keldsnor, hvor Michael Bjerregaard fandt en Nordisk Lappedykker i Keldsnor. Den har ikke lige magtet at flyve nordpå for at yngle.
Tre Almindelige Kjover trak forbi Dovns Klint og dem så Michael Mosebo Jensen og Frank Jensen-Hammer. Michael så også en ung Aftenfalk i Gulstav Mose.

120923sortklire gyldensteen lr
Sortklire, Gyldensteen. Foto: Lars Rasmussen

Onsdag
Hele 15 arter af rovfugle trak på sydspidsen af Langeland i dag. Mest bemærkelsesværdige var en Aftenfalk set af Søren Vinding, en Steppehøg set af Morten Müller m.fl. og fire Sorte Glenter set af Frank Jensen-Hammer.
En Storkjove og en Dværgfalk trak forbi Fyns Hoved, hvor Esben Eriksen sad. I Bøjden Nor var Kærløberne på plads, ligeledes var de to Temmincksryler fra i går.

På Dovns Klint blev der talt af Frank Jensen-Hammer og Søren Vinding. Tallene kan ses i tabellen i fotospalten.

120923temmincksryle bojdennor sj
Temmincksryler, Bøjden Nor. Foto: Stoffer Jaeger

Torsdag
Endnu en dag med 15 rovfuglearter på Langelands sydspids. Sort Glente blev set flere steder. Fordelt på fire forskellige lokaliteter blev der set mindst 6 forskellige fugle.
Ved Tryggelev Nor trak der to Steppehøge forbi. Morten Müller fik en voksen han i kikkerten, hvorimod Ole Goldschmidt fandt en ungfugl. Ole havde desuden en ung Aftenfalk samme sted. Morten Müllers Steppehøg kan tænkes at være den samme som Jørn Knudsen fandt ved Nyborg i dag, men der er mange Steppehøge i omløb, så en ny fugl er slet ikke utænkeligt.
Freya Mørup-Petersen havde to unge Aftenfalke ved Bredstens Bjerg.
I Bøjden Nor var flere forbi Kærløberne, de var på plads sammen med bl.a. en Temmincksryle og 5 Dværgryler.

120923steppehog nyborg jkn
Steppehøg, Nyborg. Foto: Jørn Knudsen

Fredag
Dagens bedste fugl blev en Lille Kjove på Fyns Hoved. Esben Eriksen var finderen. Arten trækker nu, så med en god dag med kraftig vestenvind, så er der gode chancer ved Fyns Hoved, Flyvesandet eller Kasmose Skov.
Ved Fyns Hoved fandt Esben Eriksen også en Kaspisk Måge, hvilket var første obs for lokaliteten nogensinde!

120923trane braendegard thv
Traner, Brændegård. Foto: Torben Hvass

Rovfugletrækket tog måske en lille slapper på Sydlangeland. Tallene dalede i hvert fald en smule og ingen af de sjældne rovfugle sås i dag. Der var fem indtastninger af Fiskeørne fra Sydlangeland i dag, hvor Frank Jensen-Hammer scorede højst med fire individer. Frank talte også 32 trækkende Hvepsevåger, 348 trækkende Spurvehøge, 3 trækkende Dværgfalke, 3 trækkende Lærkefalke og 12 trækkende Rørhøge. Af ikke-rovfugle blev 10 trækkende Dværgmåger og en Almindelig Kjove de bedste hits.

120923dvaergfalk dovns obo
Dværgfalk, Dovns Klint. Foto: Ole Bo Olesen

Lørdag
Store antal af Hvepsevåger bankede over det sydlige Langeland og videre mod Tyskland. Højeste antal blev hele 377, som Ole Goldschmidt talte ved Tryggelev Nor. Ved Fakkebjerg så Morten Müller en Steppehøg og ved Søgård en Aftenfalk.

Efterårstrækket er så småt begyndt for Rødtoppet Fuglekonge. Ralph Qwinten fandt én i Lunden på Sydlangeland, som blev efterårets første for Fyn og Langeland.
Michael Bjerregaard ringmærkede en Natravn på Keldsnor Fuglestation. - Drømmefuglen for enhver ringmærker!

120923hvepsevage sydlangeland obo
Hvepsevåge, Sydlangeland. Foto: Ole Bo Olesen

Søndag
Rovfugletrækket døde næsten i dag på Sydlangeland, eller også var der bare få dernede og obse?
Michael Bjerregaard havde nettene ude på Keldsnor Fuglestation, hvor dagen i dag bød på bl.a. en fin Rødtoppet Fuglekonge, som fik ring på. Ralph Qwinten var ved Ristinge, hvor han fandt en Vendehals, og i Spodsbjerg Havn talte Jørn Vinther Sørensen 3 unge Kaspiske Måger.
I Bøjden Nor rastede en enkelt Kærløber, som Lars Møller Andersen, Martin Rheinheimer og Lars Andersen så. Samme sted rastede bl.a. også 7 Dværgryler og 2 Store Kobbersnepper.
Ralph Qwinten talte Rovterner på fire forskellige lokaliteter på Sydlangeland med flest fugle i Tryggelev Nor, hvor 16 rastede.

120923dvaergryle bojdennor jao
Dværgryle, Bøjden Nor. Foto: John Andreas Omøer

Tak for lån af billeder og indtastninger i DOFbasen til denne uges analyse.
Det næste stykke tid er det med at være ude. Ikke kun fordi vejret er herligt for tiden, men også fordi det er nu fuglene trækker. Læs her om, hvad det næste stykke tid kan bringe.