Tirsdagsanalysen - uge 37

Begyndelsen af september er ofte vejrmæssigt fin, hvis man kan lide at stå på et træk sted med milde vinde og solskin. Sådan gik det ikke i år - uge 37 gav godt med blæsevejr - desværre var den mest sydvest, og der var også især i ugens første dage vand med i billedet.

Mange brugte uge 37 på at kigge på rastende vadefugle - denne ”langnæse” er fra Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Mandag den 7. september blev der set lidt rovfugle og lidt småfugle på træk ved Dovnsklint - f.eks. 13 Rørhøge, 3 Dværgfalke, 100 Gule Vipstjerter og 165 Grønsisken. Frank Jensen-Hammer talte frem til ved 10-tiden og gik således glip af 4 Fiskeørne og en Lærkefalk, som Morten Müller sendte sydpå fra Fredmosen fra 10.19 og 11.26. På Hou Nordstrand så Jane Ditzel 10 Stenpikkere - samme antal på Flyvesandet - i alt 31 på Fyn og Langeland den dag. Ved Fyns Hoved er der fortsat Splitterner - 46, set af Niels Bomholt. Mursejlerne er næsten væk - der var en ved Skaboeshuse (Kurt Kaack Hansen) og en ved Gyldensteen, hvor der også kunne ses 42 Spidsænder mellem de mange svømmeænder.

Der trak 53 Rørhøge fra Dovns Klint i uge 37, denne ungfugl fra Salme Nor er ved at tanke op til rejsen sydover. Foto: Ole Bo Olsen.

Tirsdag den 8. september startede blæsende med snuskregn frem til ved tolvtiden og de fleste observatører sov længe. En enkelt havde overset vejrudsigten og tjekkede Flyvesandet - 10 Tejster er mange, som sammen med en Småspove livede op på en ret trist morgen deroppe. Ved Gyldensteen så Jens Bækkelund 5 Småspover. Niels Andersen var med 1800 Stære ved Ollerup tæt på ”sort sol”. På Sydlangeland er der stadig Rovterner tilbage - op til 8 - som ses på skift i Nørreballe og Tryggelev Nor - denne dag set af Søren Bøgelund og Nis Rattenborg. Ved Tryggelev Nor var der også 3 Dværgryler (Morten Müller m.fl.), det er som om der er flere Dværg- end Temmincks- dette efterår, hvilket en lille optælling også peger på - se skemaet til højre. På Helnæs Made så Leif Kristensen 11 Stenpikkere, den art trækker åbenbart igennem i disse uger.

En af 10 Stenpikkere på Flyvesandet den 7. september, uge 37 gav i alt 98. Foto: Søren Gjaldbæk.

Onsdag den 9. september var der regn det meste af dagen de fleste steder, og mange af dagens indberetninger var eftermiddags/aften-observationer. I Gulstav var der således sidst på dagen samlet 6 Hvepsevåger, 2 Rørhøge, 4 Spurvehøge, 19 Tårnfalke, 1 Dværg- og 1 Vandrefalk, som havde udsat turen sydpå til torsdag (Nis Rattenborg) - morgentrækket ved klinten var til at overse! En flok på 55 Canadagæs havde indfundet sig ved grusgravene i Birkum - to af dem bar grøn halsring med numrene B25 og DSB - de viste sig at være fra Holland - læs mere her. To Vandrefalke ved Slipshavns Enge - set af Jørn Knudsen - skal også nævnes her, ellers bød dagen overvejende på kendte fugle.

Fortsat mange Canadagæs - 188 blev det til i uge 37, disse fra Sydlangeland. Foto: Esben Eriksen.

Torsdag den 10. september var forholdene eksemplariske for havobservation ved de nordfynske kyster hård vind fra nordvest efter nogle dage med blæsevejr - jeg indfandt mig ved daggry på Flyvesandet - min nomineringsliste vil jeg holde for mig selv, men den var ambitiøs. Klokken 11 gav jeg op - hvis man henregner Splitterne til havfuglene, så var det eneste indslag 29 i alt. En indtrækkende Fiskeørn blev det dog også til. Ved kysten fouragerede en blandet flok af Stor Præstekrave (30), Almindelig Ryle, Islandsk Ryle, Stenvender - 15 ifølge Leif Sørensen - og en enkelt Sandløber. Det skal siges, at man fra de nordsjællandske kyster så det meste af det, jeg havde håbet på.

Flyvesandet skuffede på havet den 10. september - denne ”grønne bandit” glædede til gengæld fotografen. Foto: Leif Sørensen.

Det blev Knudshoved Færgehavn, som stemplede ind med en tocifret Stenpikkernotering - 11 set af Peter Pelle Clausen. På den modsatte side af Fyn kunne Jørgen Hjorth Jensen melde 4 Sorthalsede Lappedykkere, heraf 3 juvenile - de har tilsyneladende haft en sløj sæson. Sortemosen bød på 2 Lærkefalke, ellers skulle  man (som vanligt)til Gulstavområdet, hvis man for alvor ville se på rovfugle - fra Dovns Klint trak blandt andet 23 Rørhøge og lige så mange Tårnfalke. Ellers var det mest svaler, der trak: Bysvale 950, Landsvale 1710 og Digesvale 160 - Frank Jensen- Hammer talte.

Bøjden Nor var et populært vadefuglested - her et Rødben, der ser fotografen an. Foto: Asger Rasmussen.

Fredag den 11. september var Tryggelev Nor stedet: Else Klint fandt en Silkehejre - den blev i området ugen ud, det samme gjaldt en ung Plettet Rørvagtel, som Jeppe Holm Kristensen opdagede ud for rørene ved ”det gamle fugletårn”. Det er ikke første gang, at der ses Plettet der på denne årstid. Tryggelev husede fortsat Rovterner - 7 var maksimum, de smutter til Nørreballe Nor ind i mellem. Ved Dovnsklint trak en del falke - 19 Tårn- og 7 Dværgfalke (Pierre Bentzen m.fl.) og også pænt med småfugle f.eks. Landsvale 1030, Skovpiber 167, Gul Vipstjert 273 - de bliver ved - og Grønsisken 555 - dem talte Frank Jensen-Hammer.

Tårnfalk, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Som sædvanligt var der mange fugle i Næråstranden - de står desværre langt væk - Gregers Johannesen så f.eks. Gravand 222, Spidsand 73, Almindelig Ryle 2400, Strandskade 110, Storspove 409 og også en enkelt Vandrefalk - noget af al den mad skal jo spises! Man kan stadig se en del vadefugle - populære steder var Bøjden Nor, Ølundområdet og Østerø Sø - lokaliteterne blev besøgt af mange - der var Dværgryle i alle de nævnte områder, og Østerø Sø havde også besøg af to Sandløbere.

Brushane, Bøjden Nor. Foto: Asger Rasmussen.

Lørdag den 12. september var præget af hård vind og byger, hvilket gav en ”stille dag” på klinten med små træktal, undtaget for Sortand, Frank Jensen-Hammers kliktæller stoppede først ved 700, hvilket er pænt på det sted. Det blev også til 4 Sortstrubede Lommer, på Vejsnæs Nakke måtte Lars Tom-Petersen nøjes med 3. De Gule Vipstjerter ses stadig i trecifrede antal, Morten Müller havde 200 rastende ved Rath. Ugens næststørste flok af Hvid Vipstjert var på 84, den holdt til ved Østerø Sø (Kurt Kaack Hansen). At DOF Basen på denne vejrmæssige øv-dag gav 521 indberetninger, skyldes DOF Fyns 4. spontantælling, som leverede de 252, dvs. næsten halvdelen.

Sølvhejre, Vejlen, Tåsinge. Den blev set på 13 lokaliteter i uge 37 - knap så mange som i de foregående uger. Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag den 13. september var der mere vind og mange skyer, men ud på dagen klarede det dog op. Der har været rigtig mange Sølvhejrer dette halvår - det virker som om, at de er ved at sprede sig - Brændegård Sø har haft nogle dage med ”kun” encifrede noteringer - denne dag var der 11 (Gunnar Jørgensen), mens Erik Ehmsen ved Arreskov Sø havde 3 (lørdag 2 og fredag 1). I Tryggelev falder antallet, arten ses til gengæld andre steder på Sydlangeland, enkelte på træk.

Græshoppesanger - næppe en art, man forestiller sig skulle dukke op i en midtfynsk have! Foto: Jesper Brinkmann.

Den hårde vind kastede to Almindelige Kjover af sig ved Dovns Klint og vind eller ikke vind - stadig Gule Vipstjerter på træk - 214 blev det til, Frank Jensen-Hammer holdt stand til ved halvnitiden. Asger Rasmussen kunne i Gulstav se en Fiskeørn og en Lærkefalk, som ikke havde mod på at krydse Østersøen. Samme sted to Isfugle. I Rudkøbing havde Nis Rattenborg ugens største flok af Hvid Vipstjert - den var på 110. Tryggelev Nor havde ud over fredagens to godter besøg af en ung Sortterne.

Denne Isfugl holdt til ved Vejlen, Tåsinge i uge 37. Foto: Poul V. Rasmussen.

Vi skal sige tak til de, der har bidraget med fotos - send os endelig friske fotos fra uge 38, som sikkert byder på mange gode observationer - metrologerne har antydet noget, der kunne minde om ”Indian Summer” - vi får se.

Tekst: Søren Gjaldbæk.