Tirsdagsanalysen uge 40

Det blev en uge, hvor efteråret stemplede ind og fra midt i ugen kom der for alvor gang i gæs, duer, Musvåger og småfugle.

Ugens fugl, Hvidbrynet Løvsanger, Bagenkop. Foto: Esben Eriksen.

Mandag var domineret af regn mange steder og en hård vind fra nordvest. Imponerende, at Michael Bjerregård forsøgte sig med ringmærkning for Keldsnor Fuglestation. Belønningen blev en Rødtoppet Fuglekonge - den anden inden for en uge - ud af i alt 9 fugle, kongen kan ses her.

Samlet opgørelse af det nordfynske havtræk mandag den 30. september. En 3k, 4k+ og 2k Sule trak vest ved Flyvesandet. Det var det! Foto: Leif Sørensen.

Det blev bevist, at det skal have blæst i en længere periode for at få havfuglene ned til Fyn - Leif Sørensen sad lidt over tre timer ved Flyvesandet og fik blot tre Suler, der kom sammen ved et-tiden. Det kan man også opleve en stille sommerdag! En enkelt Splitterne kom også forbi - der var tre ved Skaboeshuse og to ved Vitsø (Kurt Kaack Hansen og Lars Tom-Petersen). Ugen gav i alt 35 Splitterner - det tynder ud.

Den nordfynske tællekonge - Kurt Due Johansen var forbi Gyldensteenområdet. I Engsøen talte han 9615 fugle, de 3822 svømmeænder - fordelingen ses nedenfor.

Optælling af svømmeænder, Engsøen, Gyldensteen. Tæller: Kurt Due Johansen.

Skeandetallet er det største udenfor Brændegård Sø, der er indehaver af rekorden på 1610 fra 1. oktober 2006. De fire største observationstal er derfra, Kurts er det femtestørste fra Fyn. På strandengen ved Jersore fouragerede 3500 Stære (Kurt Due Johansen), ikke nok til sort sol, men måske til en solplet. Ved Lillemølle kan man se to Påfugle (Peter Pelle) - i princippet nok til at starte en bestand, så om 25 år er der måske en ny art til Fynslisten!

Der trak mange Røde Glenter i uge 40, 201 i alt. Foto: Ole Bo Olsen.

Oktobers første dag, tirsdag, blev kold og grå. Rovfuglene gad ikke trække, det gjorde til gengæld Knortegæssene, 3800 trak forbi Dovnsklint og Ella Mikkelsen. Lars Tom-Petersen havde kun 59 på Vejsnæs Nakke, her var det Bramgæs, der kom forbi, i alt 900. Lars Tom-Petersen havde også lidt småfugle, Engpiber 460, finker 1290, Tornirisk 555, Rørspurv 203, Hvid Vipstjert 125 og Bjergvipstjert 7. På Dovnsklint blev det i den branche til 800 finker og 520 Grønsisken.

Rødtoppet Fuglekonge, Gulstav, tirsdag den 1. oktober. Foto: Michael Bjerregaard.

Peter Lillesø havde en Mudderklire ved Lumby Middelgrund - måske årets sidste. Blisgæssene indfinder sig snart på rastepladserne - 11 som trak ved Dovnsklint er næppe de sidste! Gulstavområdet bød på mindst fem Rødtoppede Fuglekonger, heraf en ringmærket (Niels Bomholt og Michael Bjerregård). Ugens gæst fra Strynø var ifølge Steen Winkel fortsat på plads!!

En af ugens mange Blå Kærhøge. Foto: Keld Skytte Petersen.

Onsdag den 2. oktober var der en mindst frisk vind fra vest. Ved Flyvesandet gav det undertegnede to Suler, to Storkjover og en gammel Ride samt ugens eneste Fjordterne. Der var også et bredt indtræk af Engpibere - flere hundrede - fra Endelave og Samsø, som fortsatte direkte sydpå. Et par af dem blev fulgt på vej af en Dværgfalk, der dog ikke havde held med sig trods ihærdige anstrengelser.

Blå Kærhøg, Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

En gammel Blå Kærhøg holdt til ved møllen i bunden af Nærå Strand (Mogens Hansen). Ved Hillerslev rastede mindst otte Røde Glenter, set af Mette Vessel. Ved Nyborg trak knap 938 Musvåger, de 700 mellem 13.45 og 14.20 - de har haft travlt. (Jørn Knudsen m.fl.). Træk blev der også set af Lars Tom-Petersen ved Skjoldnæs Fyr på Ærø. ”Kun” 110 Musvåger, men også Dværgfalk, Huldue 26, Hedelærke 7, Mistedrossel 4, Bog/Kvækerfinke 2180 og en god blanding småfugle.  Falsterbo har haft et kæmpetræk af finker - over 400000 tirsdag, men de flyver åbenbart udenom Fyn. DOF Fyn stod for en fin tur til Helnæs med 10 deltagere, hvor man blandt så Kortnæbbet Gås 12 - Fyns anden observation dette efterår) og Sandløber - læs om turen her.

Der trak mange Traner torsdag, disse fra Tullebølle. Foto: Claus Dalskov.

Torsdag den 3. oktober kom der lidt gang i gæssene med Bramgås 11500 og Knortegås 2840 ved Dovnsklint (Frank Jensen-Hammer). På Ærø trak 517 Musvåger - talt af Lars Tom-Petersen ved Drejet, Knudshoved gav 587 (Ella Mikkelsen og Jørn Knudsen). Mest bemærkelsesværdigt var et efter fynske forhold ret stor træk af Trane: 125 Nyborg (Jørn Knudsen), 200 Tullebølle (Claus Dalskov) og 380 Ristingehalvøen (Gregers Johannesen). Det er det største efterårstal for denne art nogensinde. Der er tidligere kun fire observationer af over hundrede fugle - de er fra 2014-2016 - hidtil største tal var 170. Ristingehalvøen gav også Gregers Johannesen en sen Lærkefalk.

Blå Kærhøg. Foto: Ole Bo Olsen.

Fredag den 4. oktober kom der for alvor gang i trækket. Bramgæs blev noteret mange steder - de største tal blev 33200 Gråsten Nor (Lars Tom-Petersen) og 24700 Dovnsklint (Frank Jensen-Hammer). Det er svært at sige, hvor mange gengangere der er i indberetningerne, men et forsigtigt skøn giver et samlet tal på mindst 75000 fugle. Ved Dovnsklint blev der også talt igennem med hensyn til finker, det blev til 133800, talt af Frank Jensen-Hammer ved Dovnsklint, der fortæller, at det er et konservativt skøn! Lars Tom-Petersen kunne ”kun” tælle til knap 6000 i den disciplin på Ærø. Fra Dovnsklint kan vi også nævne Dværgmåge 88, de kommer i forbindelse med østenvind, Hedelærke 26, Tornirisk 1120 - et pænt sort tal og en sen Tinksmed. Også 48 Røde Glenter er over middel.

Fredag trak 48 Røde Glenter fra Dovnsklint, denne er fra Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Blå Kærhøg har endelig udkonkurreret Steppehøg: Uge 40 gav 59 Blå Kærhøg og nul komma nul af Steppehøg. De blev set på træk og rastende mange steder, naturligvis flest på Sydlangeland - muligvis fordi fuglekiggerne stuver sig sammen der. Største tal er fra fredag: 11 Dovnsklint Frank Jensen-Hammer.

Blå Kærhøg, Fakkebjerg. Foto: Niels Larsen.

Lørdag den 5. oktober kom der gang i kulden og også i duerne - ved Dovnsklint talte Søren Bøgelund 28500 Ringduer og 150 Hulduer. Der var stadig Bramgæs i posen - 34750 - og Misteldrossel 162 strøg også til de varme lande. Finkerne var sluppet op - der var kun godt 1000. Efterårets første Stor Tornskade kom også forbi. Når vinden er i øst er Langelands vestkyst et fint sted at stå - Esben Eriksen havde ved Klise Nor Rødstrubet Piber, Ringdrossel - efterårets første - Mosehornugle, Hedelærke 17 og Rød Glente 23. Hedelærkerne viste sig for alvor i uge 40, der blev i alt set 200 på træk, de fleste på Sydlangeland og Ærø, men de kan garanteret ses mange steder - ingen observatør giver ingen observation!

Mosehornugle, Klise Nor. Foto: Esben Eriksen.

Søndag den 6. oktober blev ugens fugl fundet - den altid populære Hvidbrynet Løvsanger. Den har været set mange steder i landet de sidste par uger, men fandt nu vej til Fyn - Esben Eriksen fandt en om morgenen ved minigolfbanen ved Bagenkop Camping. Den blev set af ganske mange dagen igennem. Samme sted trak 46 Hedelærker - der er som nævnt mange for tiden.

Hvidbrynet Løvsanger, Bagenkop - de er svære at få til at sidde stille. Foto: Esben Eriksen.

Endnu et ”bryn” blev set kortvarigt ved Keldsnor sidst på dagen af Søren Bøgelund, den var der ikke andre, der fik glæde af. Det flotte vejr med jævn østenvind taget i betragtning, blev det en stille søndag - der var naturligvis lidt træk, men ikke i lavinekategorien. Fra Gulstavområdet var der fortsat lidt gang i Hulduerne - Kristoffer Hansen havde 46 - og Søren Bøgelund talte 97 Misteldrosler. Der blev set endnu en Stor tornskade - om det var en ny fugl vides ikke.

Husrødstjert, Sydlangeland. Foto: Esben Eriksen.

Det var en rigtig god og såvel fugle- som vejrmæssigt afvekslende uge. Vi får se, om uge 41 kan matche. Vi skal fortsat opfordre til, at folk bidrager med fotos til næste uges analyse - og ikke mindst stor tak til de, der har stillet fotos til rådighed denne uge.

Tekst: Søren Gjaldbæk.