Tur til Helnæs den 2. oktober

Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, da 10 deltagere mødtes kl. 8 på Agernæs Havn til DOF Fyns efterårstur til Helnæs. En kraftig blæst stod ind fra vest. Absolut ikke det bedste, da fugle på træk kan se Als og derfor er draget af sted tidligt. Kell måtte vi desværre undvære på grund af influenza.

Der kom en stribe kortnæbbede Gæs forbi ved Agernæs Havn. Foto: Søren Gjaldbæk.

Allerede på Agernæs Havn blev vi mødt af syngende Sanglærker og kaldende Engpiber, som kunne overdøve blæsten. Pludselig kom der 12 gæs flyvende i mod os, som ikke sagde som "vores sædvanlige gæs". 

Jeg begyndte at svede og tænkte, hvordan skal dette dog gå, når gæssene ikke kalder, som de plejer her på Fyn!  Heldigvis er vi så heldige, at Jørgen Hjort og Karen er flyttet fra Jylland til Fyn og var med på turen, så det kom prompte: ”Det er kortnæbbet gås”. Vi kunne nå at se kendetegnene inden de rask fløj ud over bæltet. De er ikke almindelige i dette område. Mine skuldre faldt på plads.

Hjejler, Agernæs. Foto: Poul Pedersen.

Derefter tog vi et stop ved grøntsagsmarkerne på Agernæs, hvor der sædvanligvis er rastende Hjejler. Der var en lille flok, samt mange Stære, enkelte Storspover, Hvid Vipstjert, flokke af Tornirisk og Viber samt igen syngende lærker.

Et lille stop ved Helnæs Bugt, hvor der var højvande (fynske forhold: altså 16 cm over normal!), så der var kun en stor flok Knopsvaner. Vi måtte hastigt videre.

På markerne nord for Helnæs Made fouragerede mange Stære, vipstjerte, Engpiber, Viber, 14 Storspover og igen syngende lærker.

Man hørte lærkesang på hele turen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ved Åledybet kunne jeg se, at en eller anden "bandit" af en rovfugl sendte en stor flok fugle videre på trækket forbi fyret. Ærgerligt for os.

I Åledybet var Krikænder klemt op i rørene, kun få Pibeænder og et par Knarænder var i kanten, så det så ud til at ørnen havde været forbi til morgenmad.

Vi kørte ud til stranden på Helnæs Made og gik mod syd, hvor Gunnar hurtigt fandt en ung Havørn, som dog hurtigt forlod området, som næsten var ryddet for fugle. Men lærkerne sang næsten uafbrudt.

Ved stranden var en Sandløber (ikke så almindelig her).  To Stenpikkere løb rundt i nærheden af yngleområdet. Mange Stære, Engpibere, Tornirisk fløj rundt. Efterhånden kom også Bramgæs og Grågæs tilbage.

Grågæs på flugt fra Havørn. Foto: Søren Gjaldbæk.

I området mod nord vest var der især mange Stære, som uafbrudt blevet jaget op. Pludselig kom årsagen til uroen, Dværgfalken, flyvende lige over os. Trods den kraftige blæst var alle ihærdige med at søge efter fugle i rørområdet.

På tilbagevejen via overdrevet spejdede vi i solflimmeret efter Vandrefalken, som var meget svær at se. Men pludselig landede en stor flok Stære, rundt omkring den. Så kom der gang i falken og stærene! Vi fik alle set jagten tydeligt.

Det var ikke kun fugle, der kom i bogen. Foto: Poul Pedersen.

Derefter et kort stop ved stien langs den sydlige del af Helnæs Made, som er rigtig fin til fugleobs om foråret (bekkasiner, ænder og Brushøns). Her var lyset perfekt og ingen blæst, så vi fik set en flot ræv, Musvåge og Spurvehøg.

Ederfugle var de eneste fugle ud for fyret. Turen sluttede på Agernæs med udsigt til Fiskeholm.

Der blev søgt efter fugle i alle retninger! Foto: Poul Pedersen.

Tak til alle deltagere, som var meget aktive og bidrog til at vi under hyggeligt samvær fandt en del fugle på en blæsende solskinsdag, hvor vi næsten alle steder kunne høre lærkerne synge

Jeg glemte at spørge om nogen om de ville skrive et referat, så derfor er det mine oplevelser fra turen.

Tekst: Kirsten Pedersen.

##