Tirsdagsanalysen - Uge 41

Af Esben Eriksen

Uge 41 lignede hvad den var  - en efterårsuge – det kom til udtryk med både blæst og regn, men der var også roligere dage. Blæsevejret satte sit aftryk på de nordlige kyster, hvor der blev mulighed for at se på havfugle.

Vandrikse

Vandrikse viser, at den hører til vandhønsene. Foto: Lars Kirk

Mandag

Ella Mikkelsen trodsede vind og vejr og rettede skopet udover havet ved Flyvesandet. Da obsen var slut havde Ella noteret 39 trækkende Suler og 1 Alm. Kjove. Længere mod vest forsøgte Michael Brunhøj Hansen samme disciplin og kunne bogføre 10 Suler.

Sølvhejre bliver nok et tema året ud. Mandag talte Leif Sørensen 17 i Brændegård Sø. På Sydlangeland kiggede mange på sydtrækkende glenter. Flest så Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer med 67. 2 Blå kærhøge, 163 Spurvehøge, 191 Musvåger og 146 Hulduer ville samme vej.

21 Brushøns i Tryggelev Nor er et pænt antal, og de blev set af Nis Rattenborg, og Børge Rasmussen så 35 SV trækkende Traner ved Bøjden, mens Jesper Brinkmann lyttede til Pungmejse i Gulstav Mose. Søren Bøgelund noterede en Stor Tornskade i samme område.

Enkeltbekkasin

Enkeltbekkasin tager en runde til ære for fotografen. Foto: Michael Mosebo

Tirsdag

To gange Michael satte hinanden stævne ved Møllemade. Michael Brunhøj Hansen havde fundet både en Enkeltbekkasin og en Rødstrubet Piber, og Michael Mosebo kiggede forbi som pressefotograf. Noget uventet kastede mødet mellem M&M også en overtrækkende Dværgcanadagås af sig.

Frank Jensen-Hammer talte 142 Traner, 37 Røde Glenter, 4 Blå Kærhøge, 150 Hulduer og 37.200 Ringduer fra Dovns Klint. Mens Søren Gjaldbæk satsede på Flyvesandet og blev belønnet med 2 Rider, 3 Dværgmåger og 54 Suler. 

En sen Havesanger og en Rødtoppet Fuglekonge blev ringmærket af Jesper Brinkmann. Jesper bemærkede også et stort fald af Sangdrosler - mere end 500 gik til rast ved daggry.

3 Islandske Kobbersnepper rastede i Tryggelev Nor og blev set af Nis Rattenborg - mon ikke den Store Kobbersneppe fra Monnet tilhører samme race. Monnetfuglen blev set af Carsten Skou.

IslandskKobberLC

2 af i alt 5 Islandske Kobbersnepper i Tryggelev Nor. Foto: Leif Christensen

Onsdag

Højt klart vejr sendte Musvåger mod Fyn. Flest så Per Rasmussen med 940 ved Nyborg, men fuglene er gået over en bred front og flere af fuglene er måske set flere steder. Per Poulsen så 484 over Faaborg, Else Klint 395 ved Vester Aaby. Jens Geert-Hansen 400 over Rantzausminde. Der er en række andre observationer. Et skøn vil være, at der trak ca. 2.000 Musvåger over en bred front fra Dovns Klint i syd til Nyborg i nord.

Niels Bomholt så 3 Islandske Kobbersnepper ved Bøjden og Nis Rattenborg 5 i Tryggelev Nor. Blæsevejret kan have presset dem længere mod øst på trækket sydover fra Island. Søren Gjaldbæk rundede Flyvesandet og noterede 16 Suler.

Søren Bøgelund fandt en sen Rødstjert ved Gulstav, men mere bemærkelsesværdigt var det, at Jesper Brinkmann og Søren Bøgelund begge hørte en Hvidbrynet Løvsanger – måske 2 fugle? Arten har et dårligt år dette efterår og der ses bemærkelsesværdigt få Hvidbrynede. Søren Bøgelund har været heldig, og har kunne notere to fugle dette efterår på Sydlangeland.

Ved Skaboes Huse prøvede Kurt Hansen kræfter med en Sibirisk Gransanger type. Kurt beskriver den som grå og med et pibende kald, så det lyder som en med østlige aner. 

245831832 2938600066389322 6117434380180209016 n

Dværgmåger ved Ågab Strand nord for Bagenkop. Foto: Ole Bo Olsen

Torsdag

Der var gang i kliktælleren på Dovns Klint, hvor Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer havde vagten. Skoperne var rettet en del udover havet, hvor det blev til 21 Rødstrubede Lommer, 10 Sortstrubede Lommer, 651 Toppede Skalleslugere, 476 Dværgmåger og en enkelt Alm. Kjove. Dværgmågerne er ofte et SØ-vindsfænomen, men denne dag var vinden vestlig. 

Niels Bomholt støvede en Enkeltbekkasin op ved Svelmø Ebbevej, og de Islandske Kobbersnepper var på plads i både Bøjden og Tryggelev Nor. 1 Gul Vipstjert rastede ved Rantzausminde og blev fundet af Jens-Geert Hansen, de skal tjekkes på denne årstid for Østlig Gul Vipstjert, der netop er blevet udskilt som selvstændig art. Ved Gulstav rastede en Stor Tornskade og den blev set af Nis Rattenborg.

245451077 4422481631173462 3378197978702425488 n

Stor Tornskade blev en uventet art på havobsen. Foto: Leif Sørensen

Fredag

Søren Gjaldbæk var for tredje gang denne uge ved Flyvesandet - og det blev lykkens gang. En Sodfarvet Skråpe trak forbi ligesom 11 Suler, 13 Alke, 2 Lomvier og 8 Tejster. Lidt overraskende bød havobsen også på en indtrækkende Stor Tornskade, som også Leif Sørensen fik set. Ved Kasmose trak en Alm Kjove forbi Michael Brunhøj Hansen.

Flemming Johansen og Carsten Skou kunne tælle 20 Sølvhejrer i Brændegårdsøen. Ved Påø trak en sen Lærkefalk syd, og den blev set af Leif Bisshop-Larsen. På Dovns Klint trak 2 Rider og 201 Toppede Skallelugere forbi Frank Jensen-Hammer. 

245519845 4420665848021707 7023432556085777248 n

En af mange Suler i denne uge. Denne er fra Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen

Lørdag

Ugens fugl stod Leif Bisschop-Larsen for, da Leif fandt en Atlantisk-/Scopolis Skråpe, der rastede ved Fyns Hoved. Bliver fuglen godkendt som Atlantisk Skråpe er det kun andet fund i Danmark. Læs mere her

Ved Brændegård var Sølvhejretotalen kommet op på 22 fugle, og de blev talt af Leif Sørensen og Gunnar Jørgensen. 1 Sort Glente og 14 Røde trak ved Gulstav, og blev set af Søren Bøgelund. Søren melder samme dag om Ringdrossel.

Ved Fyns Hoved rastede 4 Sortgrå Ryler, og de blev set af Leif Bisschop-Larsen. Samme sted så undertegnede 18 Suler. 

SortKlireAR

Sortklire ses endnu rundt omkring. Foto: Asger Rasmussen

Søndag

En stille søndag, men Palle Bo Larsen kiggede på træk ved Nyborg og talte 1050 Musvåger. Ved Dovns Klint trak 4900 Bramgæs og 7560 Ederfugle forbi Frank Jensen-Hammer.

Tusind tak for lån af billeder til alle fotograferne. Vi håber I får taget en masse nye billeder i uge 42. Husk at taste ind i DOFBasen.