Tirsdagsanalysen uge 43

Det blev en uge, hvor rovfugletrækket tyndede ud - ikke så mange arter og ikke så store tal. Hvad småfugle angår kniber det noget med at finde ”de sjove” her på Fyn, men Keldsnor Fuglestation havde en stor dag mandag den 21. oktober med 369 fugle i garnene, hvilket var den bedste dag siden 2016 - de 215 var Jernspurve og også to Rødtoppede Fuglekonger, som bragte efterårstotalen for denne art op på 15 - endnu en art, som er blevet mere almindelig de senere år.

Sort Glente, Lindkær v/Ravnholt. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Trækket fra Dovnsklint i ugens start blev dækket Frank Jensen-Hammer, der blev vidne til en ret god mandag, herefter aftog trækket tirsdag og onsdag. Man kan se tallene for udvalgte arter i skemaet nedenfor, hvor torsdag blot er medtaget for at vise, at her stoppede festen!

Træktal fra Dovnsklint for udvalgte arter.

Mandag den 21. oktober var der godt med Dværgmåger på træk - 82 blev årets næsthøjeste notering for denne art, der var 88 den 4. oktober. Det samlede efterårstræktal bortset fra disse to er 43! Der var også et pænt træk af småfugle, f.eks. Ringdrossel 2, Bjergvipstjert 13 (Hvid Vipstjert kun 7) og Rørspurv 200. Der er mange ænder i det nordfynske - mandag talt Kurt Due Johansen 1469 Krikænder, 319 Skeænder, 482 Knarænder og 580 Pibeænder i Gyldensteen-området, hvor der også har samlet sig 161 Blisgæs. Den langtidsstationære Sølvhejre har fået selskab - nu er der to. Ved Hjorte på Vestfyn så Hans Erik Dylmer en Stor Tornskade - hold øje med den art, den kan ses mange steder.

Der er meldt Sølvhejre fra ni lokaliteter i uge 43. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tirsdag den 22. oktober så Per Rasmussen og senere Leif Sørensen en (sen) ung Sort Glente ved Ravnholt, som fulgtes med en Rød Glente, dem var der ni af på stedet. Fuglen blev set igen onsdag, fredag og søndag - måske den vil overvintre, det kan man læse om her.

Uge 43 gav to observationer af i alt syv Bjerglærker. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tidligere på dagen havde Per forsøgt sig med trækobservation ved Knudshoved - der er lidt stille på det sted for tiden på den front, men på nordstranden gik tre Bjerglærker, som efterhånden er ved at være sjælden på Fyn - det er blot årets anden observation. På molen i den gamle færgehavn var antallet af Sortgrå Ryle vokset til fem - der var to om søndagen i uge 42 - det kan man læse om her. Fredag var der fire.

Sortgrå Ryle, Knudshoved. Foto: Finn Skov.

Erhardt Ecklon havde otte Dværgmåger på træk i Svendborgsund. Der er set rigtig mange Hedelærker i år - tirsdag blev der udover de trækkende fugle ved Dovnsklint også set elleve rastende ved Rath (Nis Rattenborg) og fire, der trak sydvest ved Fåborg (Per Damgaard Poulsen). Sidste efterårstræktotal for hele Fyn var på 293 - i uge 42 trak der 283 alene fra Dovnsklint!

Sort Glente, Lindkær v/Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Onsdag den 23. oktober kunne man - Per Rasmussen og Karl Top - stadig se Sort Glente ved Ravnholt og også en Stor Tornskade. Tyve Ravne fik stedet til at leve op til sit navn. Den Nordiske Lappedykker vil ikke væk fra Strynø (Steen Winkel) - den blev også set fredag. Nis Rattenborg havde et lille ryk af Musvåger ved Vesteregn - 96 styk og Per Damgaard Poulsen havde en Fiskeørn på træk ved Holstenshuses Skov.

Sortstrubet Bynkefugl, Gulstav. Foto: Ole Bo Olsen.

Torsdag den 24. oktober var bomstille! Mange steder var sigten meget ringe og Frank Jensen-Hammer opgav Dovnsklint efter halvanden time, hvor sigten var 50 m. Gennem disen hørte han en Lapværling, der dog ikke kunne genfindes på engene. Og som man af og til ser - selv på en dårlig dag kan man finde guld - Joakim Dybbro så en gammel han Steppehøg trække sydøst over ringmærkningsområdet ved Keldsnor - det er sjældent, at de gamle fugle bliver så længe. Endnu en fin fugl dukkede op i Gulstav Mose - Ole Bo Olsen fandt en meget fotogen Sortstrubet Bynkefugl.

Sortstrubet Bynkefugl, Gulstav. Foto: Ole Bo Olsen.

Fredag var tør og meget blæsende. Som nævnt tidligere kunne man (Per Rasmussen, Kirsten Pedersen, Gunnar Jørgensen m.fl.) se Sort Glente ved Ravnholt - samme sted var der Rød Glente 17, Spurvehøg 2, Duehøg 1, Musvåge 10, Tårnfalk 1, Havørn 3 og Ravn 20. Glenterne hang i vinden over skoven og fik i blandt selskab af de andre fugle - et ret flot syn. Dovnsklint var for vindblæst for både fugle og Niels Bomholt, der opgav efter en lille time med blot 368 fugle i bogen - to Bjergvipstjerter var vel det bedste. I Gulstav kunne han glæde sig over en Rødtoppet Fuglekonge.

Klyde, Næråstrand. Foto: Leif Sørensen.

I det nordfynske har bunden af Næråstranden de senere år været samlingssted for en større flok af Klyder, som tanker op inden turen til overvintringsområderne ved de vesteuropæiske, vesteafrikanske kyster og Middelhavet. Fredag så Leif Sørensen over hundrede - største forekomst er fra 2015, hvor der var 175. På Helnæs Made er den ”sædvanlige vinterklub” ved at indfinde sig: Stor Tornskade, Fjeldvåge og Vandrefalk (2) - set af Kirsten Pedersen. På Siø kunne man se en større flok Bramgæs - 3200, set af Peder Rasmussen.

Stor Tornskade, set på fem lokaliteter i uge 43. Foto: Søren Gjaldbæk.

Lørdag den 26. oktober var blæsende, grå og regnfuld - en rigtig øv-dag. Det afholdt ikke Flemming Falk fra at tage til Brændegård Sø, hvor han så en Fiskeørn, en Skovhornugle og et par Landsvaler - dem bliver der længere i mellem! Ved Bøjden Nor så Else Klint en Stor Tornskade, dem er der nogle stykker af rundt omkring. Ellers var det en meget stille dag på kontoret!

Denne lyse Musvåge holder til ved Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Søndag var en fin, solrig dag, hvilket fik observatørerne ud af de lune stuer - det blev den dag med flest observationer i DOF Basen. Fra Dovnsklint kunne Søren Bøgelund konstatere, at det er ved at være sidst på sæsonen - en lille sjat duer (3175 ring og 41 huller) og 1280 finker er ikke meget sammenlignet med tallene fra uge 42. Træktallet for Bramgås var på sølle 65 - de er åbenbart på plads, og på Fyn kan man se (efter fynske forhold) pænt store flokke af rastende fugle - Kirsten Pedersen havde f.eks. 3000 på Helnæs Made, hvor der stadig var Stor Tornskade. Også 30 Bjergirisk vidner om, at vintersæsonen banker på - der ses småflokke af denne art rundt omkring. På Monnet stod 5000 Bramgæs (Peder Rasmussen og Poul V. Rasmussen).

Bjergirisk - et af vinterens faste indslag. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ved Knudshoved kunne Ella Mikkelsen notere 8 Sortgrå Ryler, der er et stykke vej til årets maksimum på 22 styk fra februar. Ved Flyvesandet rastede en enlig fugl (Søren G. Nielsen) og på Hou Nordstrand var der tre i selskab med fjorten Stenvendere (Susanne Rørdam Skov). For denne art er årsmaksimum på 72 styk, så der skal fintælles, hvis vi skal derop! Der bliver ved med at dukke Fiskeørne op, denne dag så Gregers Johannesen en ved Lunkebugten. Søren Bøgelund så fire Bjerglærker ved Rath, sammen med én af ugens fire Snespurve, de tre andre havde Jens Bækkelund på Æbelø.

Stor regnspove - de er nu samlet på vinterrastepladserne. Denne er fra Flyvesandet, hvor man kan se over tre hundrede. Foto: Leif Sørensen.

Man skal være forsigtig med at spå - især om fremtiden - men mon ikke de kommende måneder vil blive domineret af rastende fugle? På træksiden forekommer det, at vi mangler en spandfuld Musvåger, men det er før set, at Knudshoved giver en stor vågedag i begyndelsen af november - vi får se.

Tak til alle, der har bidraget med fotos til denne analyse - send os endelig aktuelle fotos til næste uges udgave af tirsdagsanalysen.

Tekst: Søren Gjaldbæk.