Tirsdagsanalysen - uge 43

Af Anton Markvard

Efteråret er en spændende tid. Millioner af fugle trækker afsted - Mange flere end om foråret, for nu skal sommerens kuld samme vej som de voksne. Sjældenheder dukker op klassiske steder såvel som på overraskende eller underbirdede lokaliteter.

Uge 43 er en af de allermest giftige måneder på året til sjældne fugle. På Fyn har vi gennem historien haft 3 forskellige SU-arter i uge 43. Steppetornskade fra ´95 og så to sidste år; Amerikansk Skarveand og Esben Eriksens Gråsejler dagen efter sidste obs af amerikaneren. Netop Gråsejleren er en art vi kan være heldige at finde de næste par uger. Sidste år var der et stort influks af arten flere steder i Danmark, som følge af lune, sydlige vinde. - Så kommer der sådan en dag, er det bare med at komme i felten. Hindsholm vil nok være det bedste sted, men Knudshoved, Flyvesandet og Langeland kan helt sikkert også kaste en god sejler af sig.

Uge 43 gav dog ingen gode sejlere eller andre SU-arter. Måske spillede vejret et puds. Det regnede det meste af ugen, det var koldt og vinden var ikke rigtig god. Det har nok ikke fristet så mange til at komme i felten. Ikke desto mindre trodsede mange vejret og tog til Langeland for at se og få billeder af uge 42’s stationære og meget medgørlige Nøddekrige. Denne blev set ugen igennem. Det kan man læse mere om her.

311023noddekrige vesteregn pmj
Nøddenkrigen opholdt sig i Vesteregn hele uge 43! Foto: Per Møller Jensen

Mandag
Flere meldte Nøddekrige, Tyndnæbbet, ind fra Vesteregn. Bente Holmgaard Larsen så og videodokumenterede to, de fleste måtte nøjes med én. Kurt Kaack Hansen kunne melde samme (under)art fra Slipshavns Enge. Der begynder vist at tegne sig et influks. En del fugle er også dukket op flere steder på Sjælland og i Jylland.
Jens Bækkelund var på Æbelø, hvor han fik set en Slørugle og en Sortgrå Ryle som de bedste arter. Sidstnævnte art blev der også set én af ved Keldsnor og fire ved Knudshoved Færgehavn. Ved Kirkebyskovene så Susanne en fouragerende Stor Tornskade. Over Gulstav trak 7 Tundrasædgæs mod syd, og det bevidnede Claus Dalskov. Ved kysten ud for Hindsgavlskovene rastede Nis Rattenborg sammen med to Mudderklirer, som tydeligvis havde glemt at flyve sydpå!
Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer stod på Dovns Klint og fik produceret nogle fine træktal, som kan ses til højre.

Tundrasaedgas Gulstav231023
Tundrasædgæs over Gulstav. Foto: Claus Dalskov

Tirsdag
Ikke meget nævneværdigt fra felten i dag. Vejret var rigtigt indevejr, så det benyttede flere sig nok af, mens enkelte hyggede sig ved Nøddekrigen frem for på sofaen ;)
Frank stod på sin klint, Dovns, hvor obsens bedste fugl blev en trækkende Stor Korsnæb. Derudover kan nævnes 1 Dværgfalk, 8 Røde Glenter, 67 Spurvehøge, 6 Blå Kærhøge og 16000 Bog-/Kvækerfinker.
Nis Rattenborg, en Stor Tornskade og 2 Havørne rastede ved Føns Vang.

311023sjagger stjovl ls
Sjagger, Stjovl. Foto: Leif Sørensen

Onsdag
Som fuglekigger oplever du nogle gange at være ekstremt heldig, oftere med et u foran. I dag var undertegnede dog førstnævnte. At stå i skolegården og tilfældigvis kigge op i det øjeblik, hvor en ung Steppehøg flyver lige over, må bestemt siges at være en heldig obs!
Ved Dovns Klint trak 2 Dværgfalke, 13 Hedelærker, 5610 Alliker og ca. samme antal Bog-/Kvækerfinker. Frank Jensen-Hammer og Søren Bøgelund var tællerne, og de blev også forkælet med en Stor Tornskade.
Jane Ditzel var forbi Nøddekrigen, som var på plads.

311023bramgaes stabolt hsh
Bramgæs, Stabolt. Foto: Henning Steen Hansen

Torsdag
Nøddekrigen var stadig på plads ved Vesteregn, og enkelte var forbi den i dag.
På Dovns Klint stod Frank Jensen-Hammer, som fik Dværgfalk, Vandrefalk, en håndfuld Blå Kærhøge, 33 Spurvehøge, 4 Røde Glenter og 27 Musvåger. Disse rovfuglearter, ekslusiv Blå Kærhøg og Vandrefalk som overvintrer herhjemme, er nogle af dem, der trækker senest på året. Omkring en uge ind i november plejer trækket dog for alvor at dø ud.

Søren Bøgelund var i Gulstav Mose og omegn og fik noteret 15 overflyvende Hedelærker, 2 rastende Mosehornugler, en Stor Tornskade og sidst, men ikke mindst: En Mursejler. Denne art plejer normalvis at være trukket sydpå, når oktober måned starter, men enkelte overtrækkende fugle nordfra, kan ses et stykke ind i oktober. Sørens fugl er nok en af disse fugle. En reminder om, at man skal huske at tjekke sejlerne. Teoretisk set vil der være større sandsynlighed for at finde en af de sjældne sejlere den kommende tid fremfor at finde en meget sen Mursejler.
Men som en klog fuglekigger en gang sagde til mig: ”Det er godt, at få pulsen op over en almindelig fugl, så forbliver vi skarpe.”

311023blakaerhog vejlen hsh
Blå Kærhøg, Vejlen, Tåsinge. Foto: Henning Steen Hansen

Fredag
Akkurat et år efter fundet af samme art på samme lokalitet, fandt Lars Kirk i dag en Rødhalset Gås mellem 1500 Bramgæs ved Stjovl. Det er slet ikke utænkeligt, at det er samme fugl, da mange sjældne fugle vender tilbage til områder, de har været ved før. Se f.eks. en art som Amerikansk Sortand, hvor et individ gennem mange år efterhånden har vendt tilbage til Blåvand-området. Det samme har været tilfældet på havet ud for Melby Overdrev/Tisvilde Hegn.
Nøddekrigen tog sig en lur efter et endnu havtornmåltid, og blev nydt af en håndfuld fremmødte fuglekiggere.
Ved Skanseodde på det nordlige Tåsinge så Jens Gert-Hansen en Ringdrossel og en Isfugl. Peter Pelle Clausen så ved Lindholm i Nyborg en Stor Tornskade. På Dovns Klint blev Frank Jensen-Hammer bedste observationer 50 trækkende Hedelærker og knap 6000 trækkende Bramgæs.

311023rodgas stjovl lk
Rødhalset Gås blandt Bramgæs, Stjovl. Foto: Lars Kirk

Lørdag
Nøddekrigen ved Vesteregn må siges at være faldet godt til. Fuglen har nu været her en uge og nyder tydeligvis godt af havtornbærrene i området og lader sig ikke forstyrre af de fuglekiggere og -fotografer, som lægger vejen forbi den fine fugl fra det kolde Sibirien. Leif Kristensen, Søren G. Nielsen og Benjamin Bech var forbi fuglen i dag.
Jens Gert-Hansen genfandt gårsdagens Ringdrossel og Isfugl på Skanseodden. Silkehalerne blev set i store antal: Esben Eriksen havde 52 trækkende på Fyns Hoved, mens Søren Sørensen kunne tælle 60 i Rudkøbing. I Spodsbjerg Havn rastede en Kaspisk Måge, set af Anders Odd Wulff Nielsen.

311023silkehaler rudkobing sj
Silkehaler, Rudkøbing. Foto: Stoffer Jaeger.

Søndag
Fine tal af Silkehaler blev gjort i Rudkøbing i dag, hvor flere var forbi for at se de store flokke. 6 observatører indtastede Silkehaler fra byen, hvor Pierre Bentzen scorede højst med hele 92 fugle!
I Nordenhuse var der også Silkehaler, hvor Kurt Kaack Hansen talte 26 fouragerende fugle.
Stoffer Jaeger var ved forbi Nøddekrigen ved Vesteregn. Ved Flyvesandet så Søren G. Nielsen en Stor Tornskade. Flyvesandet er altid et godt sted til denne art.
Ved Vindeby på Tåsinge fløj en Mosehornugle rundt, og den så Jens Gert-Hansen. Lars Kirk var forbi Knudshoved, hvor der i den gamle færgehavn rastede 5 Sortgrå Ryler, og over havet udfor fløj en Sølvhejre og en Dværgmåge.
I Vejlen på Tåsinge så Morten Kristiansen og Arne Christensen en Blå Kærhøg, 3 Havørne og en Dværgfalk.

311023sortgraryle knudshoved lk
Én af Lars Kirks fem Sortgrå Ryler fra Knudshoved Færgehavn. Foto: Lars Kirk

Det var Tirsdagsanalysen for denne gang. Tak for lån af fotos og tak for observationer gjort i felten. Husk, at i de næste uger kan hvad som helst dukke op, så det er bare med at være ude! God uge 44!