Tirsdagsanalysen – uge 45

Af Jens Peter Bech

Det usædvanligt varme november vej fortsatte i uge 45. På trods af varmen blev ugen dog mest præget af de overvintrende fugle fra nord der er ved at indfinde sig, samt et par sene forekomster.

Mandag
Mandagen startede blødt ud hvor Jørgen Hjorth Jensen og Michael Brunhøj Hasen var taget en tur til Gyldensteen. Fra Engsøen kunne de berette om blandt andet Skeand 120, Spidsand 45, Knarand 350, Krikand 480, Hjejle 3000, Vibe 700, Sølvhejre 14, Havørn 6 og en enkelt Vandrefalk.
Vintertid er Bramgås-tid, dagens største flok blev 2600 ved Stjovl, set af Peder Rasmussen. En anden vintergæst er Pibesvane, som også er en sjælden gæst på Fyn. Erik Busk så to overflyvende ved Røjle Mose. Ved Rudkøbing kunne Ole Goldschmidt tælle 540 fouragerende Mørkbugede Knortegæs. Ved Stenløse sås 10 Agerhøns af Anni Osther.

131122ager1esa

Mandag sås 10 Agerhøns. Disse er fra Hesseløje. Foto: Esben Aagaard.

Tirsdag
Frank Jensen-Hammer dækker stadig trækket ved Dovns klint på Sydangeland. Denne dag gav det Huldue 14, Allike 870, Spurvehøg 32, Gråsisken 110, Stillits 297 og en blandet flok Bog- og Kvækerfinker på 1.420 fugle.
Fra Bøjden Nor så Martin Rheinheimer en enlig Sortgrå Ryle og en Vandrefalk. Bjergvipstjerten er også ved at komme tilbage til sit vinterkvarter. Tirsdag blev den set to steder. To blev set ved Røjle By af Michael Mosebo Jensen - en efterhånden daglig forteelse - og en blev hørt ved Morud af Anton Markvard. Ved Gardersø ved Føns så Nis Rattenborg en rastende Stor Tornskade, den har været der et par uger. Nis tog også turen forbi Føns Vang hvor en Isfugl og tre Havørne rastede. Thomas Kampmann fandt en kaldende Rødtoppet fuglekonge ved Hagenskov Slotsmølle. En Skovsneppe blev set af Anders Myrtue i Dalene ved Otterup, og 1100 Bramgæs blev set flyve over Salby af Benjamin Bech.

131122havflj

Brændegård Sø er Fyns mest populærere lokation hvis man vil se Havørn. Her bliver den mobbet af to Viber. Foto: Flemming Johansen.

Onsdag
Ved Skaboeshuse trak en flok Silkehaler mod syd. Kurt Kaack Hansen nåede at tælle 32 i forbifarten. En meget sen Sorthovedet måge blev fundet af Niels Bomholt Jensen ved Nakkebølle Inddæmning. Det er det kun fjerde novemberfund af Sorthovedet måge på Fyn som er registreret i DOF Basen. Samme sted fandt Niels også 1850 Pibeænder, samt to Tundrasædgæs imellem Grå- og Blisgæs. En Stor Tornskade rastede i Kirkeskovene. Denne også set af Niels.

131122sneflyvesgn

Snespurv, Flyvesandet. En af vores populære vintergæster. Foto: Søren G. Nielsen.

De Blå Kærhøge er også ved at finde sig på plads på overvintringspladserne. Onsdag så Leif Bisschop-Larsen en ved Sortemosen. Søren Bøgelund så en ved Gulstav, og sidst men ikke mindst så Frank Jensen-Hammer en, der dog trak videre ved Dovns Klint.
Jan Pedersen brugte tiden på færgen mod Ærø fornuftigt og fik lidt fugle i bogen. Det kunne blive til en Sortstrubet Lom, Toppet Skallesluger 190 og Mørkbuget Knortegås 210. På Ærø kunne Jan også hører seks Vandrikser ved Vitsø. En Bjergvipstjert fløj igen over Røjle By, hvor Michael Mosebo Jensen noterede den i bogen.

131122solvgyldenhpu

To af ugens mange Sølvhejrer. Disse to fra Gyldensteen Engsø. Foto: HP Utoft.

Torsdag
Ved Fællesstrand på Fyns Hoved rastede en af vores faste vintergæster i form af 120 Bjergirisk. Mogens Ribo Petersen observerede disse. Ved Svendborg golfbane så Erhardt Edmund Ecklon 30 Gråsisken. Gråsisken er delt op i to arter som Lille- og Stor Gråsisken og kan være svære at skelne imellem i felten. Stor Gråsisken er her dog mest som vintergæst hvor Lille Gråsisken kan ses hele året som dansk ynglefugl, hvor hovedparten trækker sydpå om vinteren. I den lille jollehavn ved Odense Kanal rastede en Isfugl, set af Bent Juhler. Der var ligeledes Isfugl ved Valdemarslot, se af Peder Rasmussen. I Nørresø ved Brahetrolleborg nærmede Niels Bomholt Jensen sig fynsrekorden for Knarand med en flok på 850, ”kun” 105 ænder fra rekorden. I Eget skov ved Gulstav sås en Skovsneppe af Frank Jensen-Hammer.

131122is1lr

Isfugl ved Odense Å i retning med Ejby Mølle. Foto: Lars Rasmussen.

Fredag
Om vinteren holder Per Rasmussen styr på overnatningspladserne for Rød Glente. Fredag var der en Sort Glente i blandt. Optællingen blev til 32 Røde- og en Sort Glente i Gultved området. Du kan læse meget mere om Glenternes overnatningspladser her.

131122rodflj

Rød Glente. Brændegård Sø. Foto: Flemming Johansen.

Ved Horseklint talte Mogens Ribo Petersen rastende ænder. Ud for klinten lå 1.200 Ederfugle, 900 Sortænder og 90 Fløjsænder. Selvom det er en svær disciplin, kan det være sjovt at tjekke de store flokke af havænder igennem, og måske være heldig at se om der skulle gemme sig en sjældenhed imellem, i form af Kongeederfugl, Brilleand, Amerikansk Sortand eller Asiatisk Fløjlsand.
Ved Gyldensteen rastede blandt andet 24 Sølvhejre. Det højeste antal for denne lokalitet i denne uge. Set af Jens Bækkelund. I Ørnehøj området ved Gulstav sås to Dværgfalke samt 670 Sjaggere af Søren Bøgelund.

131122tarnlk

Tårnfalke. Foto: Lars Kirk.

Lørdag
Ole Goldschmidt så lørdag en meget sen Fiskeørn ved Nørreballe nor. Måske har den nydt godt af det varme efterårsvejr, og glemt at trække syd på som den burde. Der er tidligere kun registreret tre Fiskeørne i november måned på Fyn, og ingen registreringen i december. Oles fugl er den seneste registrering af Fiskeørn på Fyn. For femte dag i træk kunne Michael Mosebo Jensen registrere en overflyvende Bjergvipstjert i Røjle By.

131122storsgn

Stor Korsnæb - der har holdt en lille flok til ved Flyvesandset i nogle uger. Foto: Søren G. Nielsen.

I Egebjerg Storskov rastede der Stor Korsnæb. Karen Hasselbalch Thomsen og Jørgen Hjort Jensen så fire, Søren G. Nielsen måtte nøjes med tre. Ved Flyvesandet fik Søren G. Nielsen også set en flok på 550 Bjergirisk som blev jaget op af en Spurvehøg. Der var stadig Stor Tornskade ved Gardersø, som også havde fået besøg af en Sortstrubet Bynkefugl. Begge set af Nis Rattenborg. Ugens højeste antal Sølvhejre blev i dag set ved Brændegård Sø hvor Gunnar Jørgensen kunne berette om 28 af slagsen. 90 Blisgæs rastede også i søen. Ved Skibhusene fouragerede en Vandrefalk, set af Carsten Skou.

131122bjergfaj

Flokke af Bjergirisk kan ses hen over vinteren. Denne fra Bøjden Nor. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

Søndag
Tre Stor Korsnæb blev genkendt på deres dybe kald af Freya Mørup-Petersen, da de fløj over sommerhusområdet ved Ristinge strand. Peter Lillesø så en Mosehornsugle ved Lumby Middelgrund, hvor også 150 Stilliters opholdt sig. Bjerganden er også ved at komme retur. I Bøjden Nor rastede 84, set af Mogens Ribo Petersen. Arne Bruun så en enlig Dværgmåge ved Thurø Rev. På vej hjem fra en tur i Sybergland, kan jeg selv berette om tre Traner der trak sydvest hen over Tårup.
Vi slutter ugen af med lidt træktal fra Dovns Klint hvor Frank Jensen-Hammer var på pletten. 1.794 Mørkbugede Knortegæs var mange for denne årstid, 2.950 Bramgås, 3.410 Ederfugl, 3 Huldue, 12 Rødstrubet Lom, 2 Dværgmåge, 3.330 Ringdue, 1.330 Sjagger, og 133 Gråsisken blev dagens bedste tal.

131122knopfao

To Knopsvaner i hjerteformation ved Brændegård Sø. Foto: John Andreas Omøer.

Tusinde tak for jeres observationer samt billeder til brug i analysen. Vi håber at I fortsat vil sende billeder ind til næste uges analyse.