Tirsdagsanalysen - uge 49

Af Esben Eriksen

De korte dage sætter sit aftryk på antallet af observationer her sidst på året. En uge der overrraskede ved nogle sene fund af både Stenpikker og Mudderklire. Måske fik Søren Gjaldbæk alligevel udgivet ”De lukkede og slukkede 2022” for tidligt?

 G0A1646

Stenpikker blev ugens fugl. Foto: Leif Kristensen

Mandag

Mandag bød på 21 Sølvhejre fordelt på 4 lokaliteter. Flest så Tom Tjørnum ved Gyldensteen med 15 fugle. Ved Bjernekrogen rastede en Blå Kærhøg og den blev set af Nina Bjørn og Per Damgaard.

Erik Busk fandt en Skovsneppe ved Røjle Mose, og det skulle ikke blive ugens sidste. I takt med sne og frost gjorde sit indtog, kom snepperne ”ud af busken”.

Tirsdag

Byder julen på familespillet ”Jepardy”, dette underlige spil hvor man får svaret og selv skal stille spørgsmålene, så kan man smugtræne her i analyen:

”Sted på Fyn, hvor det største antal Sølvhejre kan ses!”

Hvis du lige har tænkt eller udbrudt højt ud i stuen: ”Hvad er Brændegård Sø?”. Så har du fået et point. Brændegård Sø kunne tirsdag mønstre 23 Sølvhejre og de blev talt af Leif Sørensen. Fem andre lokaliteter kunne fremvise samme art, men kun en enkelt hvert sted.

Leif Kristensen noterede en rastende Pibesvane og 1.130 Bjergænder i Bøjden Nor. Ved før omtalte Brændegård Sø, denne gang giver det ikke point, men er blot en bonusinformation, talte Leif Sørensen 51 Store og 22 Små Skalleslugere. Mon ikke søen er ved at fryse helt til?

Ved Dalum Havn trak 46 Blisgæs over Søren Gjaldbæk, og samme sted så Søren både Vandstær, Isfugl og 60 Nordlige Gråsiskener. 

319236954 10160114189454857 3158000841422366358 n

Tyrkerduen er blevet fredet. Men går den frem? Deltag i vinterpunkttælling. I Jane Ditzels have er de tilbage efter at have været væk. Foto: Jane Ditzel

Ved Gulstav så Søren Bøgelund en Blå kærhøg, og Michael Mosebo skulle forbi et af Fyns bedste Tyrkerduelokaliteter – Kustrup. Her rastede 34 fugle. Michael Brunhøj  Hansen fandt en Isfugl ved Møllemade. Arten er kommet sig ovenpå den kolde februar/marts i 2020, men en hård vinter kan igen slå bunden ud af den fynske bestand.

Bjergvipstjerter ses hist og pist. Arne Bruun fandt en ved Vester Skerninge og Michael Mosebo fandt en ved Røjle. En Sangdrossel undgår at ende som delikatesse i Sydeuropa ved at holde vinter i Tolsbjerg skov. Niels Bomholt fandt den. Endelig er der, som ovenfor antydet, gang i de Nordlige Gråsiskener denne vinter. Dem kan man sikkert hygge sig med at tjekke for Hvidsiskener i julen. Erhardt Ecklon så 20 ved Svendborg Golfbane og Michael Brunhøj Hansen så 20 ved Møllemade.

Onsdag

På Nordfyn holder Silkehejren stand. Onsdag så Jens Skovgaard Pedersen den ved Gyldensteen, samme sted 14 Sølvhejrer. Morten Müller stod for ugens anden observation af Pibesvaner. 3 adulte trak syd ved Nørreballe Nor.

Gunnar Jørgensen rundede Brændegård Sø og så 80 Store - og 35 Små Skalleslugere samt en ung Duehøg. 4 Traner fløj over motorvejen ved Odense og blev i forbifarten set af Michael Nørfelt.

esevanddalumhav07

Vandstær ved Dalum Havn. Foto: Søren Gjaldbæk

Martin Rheinheimer støvede en Svaleklire og en Isfugl op ved Syddansk Universitet. Ved Nakkebølle var der også Isfugl, og den blev set af Kristina Svendsen. Ved Dalum Papirfabrik rastede en Vandstær, den blev set af Henrik Mørup. Michael Mosebo fandt en Gransanger ved Møllemade og 180 Nordlige Gråsiskener ved Aulby.

Torsdag

Knudshoved trak overskrifterne denne dag, da Leif Kristensen fandt en Stenpikker, det er den seneste Stenpikker på Fyn nogensinde. Sidst der blev set Stenpikker på Fyn i 2022 var den 5. november. Leif fandt samme sted en Husrødstjert og en Gransanger. Leif kunne runde en god dag af med 9 Sortgrå ryler fordelt på 2 + 7 fugle samt en Stenvender.

318366731 10226408062603701 151703882889327101 n

Sortgrå Ryler er set både ved Knudshoved, Hou og Bogense i uge 49. Denne er fra Bogense. Foto: Susanne Strunk

På Monnet så Carsten Skou 1 Vandrefalk, 1 Blå kærhøg, 52 Storspover og 20 Strandhjejler. Michael Brunhøj Hansen gæstede Aulby og så en Isfugl og i Munkemose så Jonas Fahrendorff også en Isfugl. Martin Rheinheimer fandt en Gransanger ved Syddansk Univeristet, og ved Jørgensø talte Søren Gjaldbæk 640 Sangsvaner.

Fredag

En Blå Kærhøg underholdt Claus Dalskov ved Botofte, mens Lene Berthing gjorde et af de sjældnere vinterfund af Dværgfalk. Jens Bækkelund fandt to Skovsnepper ved Gyldensteen, og Michael Mosebo støvede 4 op – 3 af dem i Røjle By.

Isfugl blev set ved Brobyværk af David Dysager og Michael Brunhøj Hansen fandt også en ved Kongebroskoven. Karen Koefoed fandt en Sangdrossel ved Rydså, og ved Kirkebyskovene fandt Niels Bomholt en Stor Tornskade. Det er vist en tilbagevendende vinterlokalitet for arten.

Lørdag

Stenpikkeren var fortsat på plads ved Knudshoved. Samme sted 7 Sortgrå Ryler, 1 Alk og en Mudderklire. Alle fugle blev set af Torbjørn Eriksen, der beretter, at Mudderkliren blev tjekket for Plettet Muddeklire, men den både sagde som - og lignede en almindelig Mudderklire.

Freya Mørup var ved Dalum Papirfabrik og stod for ugens tredje obs af Pibesvane. 3 fugle trak over hende og ved Odense Å samme sted fandt Freya både Skovsneppe, Isfugl og Bjergvipstjert.

318982187 10226416053523469 3883602880322687171 n

Ugen bød på mange Isfugle. Denne er fra Odense. Foto: Susanne Strunk

En Blå Kærhøg rastede ved Gyldensteen og blev set af Tom Tjørnum. Ved Birkum fandt Henrik Kalckar 2 Svaleklirer. Ved Rydså så Karen Koefoed 1 Isfugl, og Michael Mosebo og Michael Brunhøj Hansen fandt ligeledes en ved Møllemaden. Samme sted så 2 x Michael 1 Hedelærke, 110 Sanglærker og 60 Nordlige Gråsiskener.

Ved Fåborg dukkede endnu en Gransanger op, den blev fundet af Nina Bjørn.

Søndag

Sluttede lidt stille af måske juletravlheden, og kulden holdt folk væk fra felten. Niels Bomholt var ved Knudshoved og endnu engang overraskede lokaliteten. Denne gang med 9 Klyder. I samme område 3 Sortgrå ryler og 1 enkelt Stenvender. Ved Møllemaden rastede 5 Hulduer, de blev fundet af Michael Mosebo, og ved Rydså var 1 Isfugl blevet til 2, beretter Karen Koefoed.

319615719 10231006074440708 6049077977867200285 n

Gærdesmutte i Kelds Skytte Petersens have i gang med julemaden. Foto: Keld Skytte Petersen

Stor tak til fotograferne for lån af billeder. Husk at det er ved at være tid til at lave Vinterpunkttælling, og har du mod på at komme i gang så kontakt den projektansvarlige i Fuglenes Hus, Thomas Vikstrøm (thomas.vikstroem@dof.dk).