Tirsdagsanalysen uge 51

Uge 51 indeholdt årets korteste dag, og det samlede antal lyse timer var på 49 timer og 47 minutter - 7 timer og 7 minutter pr. dag. Fra næste uge går det mod lysere tider, om end langsomt den første måneds tid. På fuglefronten var højdepunkterne gensyn med Sort Glente, Søkonge og det første vinterfund af Brushane i ti år.

Der ses fortsat mange Røde Glenter, denne er fra Bøllemosen. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Mandag den 16. december bød på årets anden observation af vintertraner, idet Leif Sørensen så tre - to gamle og en ung - ved Ravnholt. På nær 2017 har der været set traner i december på Fyn siden 2013. Førhen var det meget sjældent, eneste andre år var 2007 og 2011.

Traner ved Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Andetotaler fra Gyldensteenområdet, mandag, optalt af Kurt Due Johansen.

Som sædvanligt blev Gyldensteen talt op - andetallene ses ovenfor. Andre steder med mange svømmeænder er Arreskov Sø, hvor Gregers Johannesen havde 650 Pibeænder, og Ølundområdet, hvor der ligger nogle tusinde. Traditionelt er Nærå Stranden et godt sted, hvis man vil se mange Spidsænder og til dels Bøjden Nor. Somme tider kan Monnet bruges. Ved Skovsbo var flokken af Bramgæs vokset til 5100 (Niels Andersen), for Tundrasædgås gik det modsat - kun 4 tilbage ved Lundby (Peder Rasmussen). Merry Sunke Larsen så på, mens to Havørne fortærede en Bramgås på Helnæs Made - det var nok ikke et sidste offer.

Rødben, Bogense Marina, onsdag stod der 58 på molen indtil fotografen kom forbi. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tirsdag den 17. december blev der talt dykænder i Bøjden Nor og Bjergandetallet steg til 1532 - ny rekord for dette halvår - og 1154 Troldænder. Mon ikke en andenørd hurtigt kan finde en hybrid mellem disse to? Antallet af Spidsænder var med 41 i den ”pæne ende”. Leif Kristensen talte. Som nævnt sidste uge er glenterne begyndt at overnatte nær Trunderup - denne dag 30 røde og den sorte (Per Rasmussen). Den får han - og andre - nok glæde af vinteren ud.

Halvdelen af onsdagens præstekraver ved Bogense Marina. Foto: Søren Gjaldbæk.

Onsdag den 18. december kom endnu en observation i fænologiklassen - 6 Store Præstekraver ved Bogense Marina. Samme sted kunne man se 58 Rødben og 53 Lysbugede Knortegæs og enkelte mørkbugede. Undertegnede var i Bogense - læs mere her. Sølvhejren, der i lang tid har stået i Engsøen, Gyldensteen, er flyttet til strandengen ved Jersore. Denne vinters topnotering af Sortgrå Ryle stod Kurt Kaack Hansen for med 15 styk ved Knudshoved. Ellers var det en stille dag på kontoret!

Sølvhejre, en af ugens ni fugle, meldt fra syv lokaliteter. Foto: Steen Wagner.

Torsdag den 19. december bød på et (formodentligt glædeligt) gensyn mellem Erik Busk og Søkonge i Strib, den har ellers gemt sig i en god uges tid. Begge blev på stedet ugen ud. Gregers Johannesen besøgte Gyldensteen, Reservatet. Her var der udover 1000 Bramgæs også 76 Blisgæs - det er den største flok på Nordfyn siden slutningen af oktober. Desuden blev reservatet ”konkurrencelukket”  i forhold til Snespurv, for her så Gregers 48.

Skægmejserne er meget fotogene for tiden, i særdeleshed denne. Foto: Jan Nielsen.

Denne vinters indtil videre største flok af Bramgæs stod ved Søndenbro i selskab med Nis Rattenborg - der var 7830. Samme sted kunne han se Stor Tornskade og en yngre Duehøg - den er vist sjælden på Langeland. Per Rasmussen stemplede ind som ”motorvejsobser” - to Traner ved Ringe set med 110 km i timen. Peder Rasmussen så en enkelt i Sortemosen. Også Ørsted Grave bød på Trane - en enkelt fugl, der også er set der tidligere på måneden (Carsten Moth Iversen).

Blå Kærhøg. Set på 7 forskellige lokaliteter i uge 51. Foto: Jan Nielsen.

Fredag den 20. december var der ikke mange observationer - jul, julefrokoster og smådiset vejr har vel spillet ind. Der var fortsat Søkonge i Strib. Undertegnede gik en tur gennem Munke Mose - uden kikkert. Her var der 25 Rørhøns, hvilket er ganske normalt - eneste større notering fra i år stammer fra 1. januar, men her havde observatøren talt Rørhønsene fra Eventyrhaven med, det tenderer snyd! På en gren ud over søen op mod Langelinie sad en Isfugl - hvor også et par Kernebidere fløj over mod Assistenskirkegården - der skal vi vel snart i gang med at tælle!

Lille Skallesluger, Nakkebølle Inddæmning. Foto: Finn Skov.

I Nakkebølle Inddæmning er der efterhånden samlet 2700 Troldænder, det er en slat! Samme sted 44 Lille Skallesluger og en Nordisk lappedykker, set af en Vandrefalk og Niels Bomholt. De Røde Glenter har spredt sig en smule - 18 sov ved Gultved, 22 ved Trunderup, disse i selskab med den sorte.

Der blev set mindst 24 forskellige havørne på 19 forskellige lokaliteter - denne et yngre eksemplar fra Botofte Skovmose. Foto: Claus Dalskov.

Lørdag den 21. december startede gråt, men op ad dagen kom solen og observatørerne frem. Der var mest kendte fugle, der kom i bogen. 215 Spidsænder på Monnet er dog værd at nævne - vi har ikke mange observationer på mere end 200 på Fyn - der var også fire Havørne på stedet. Ved Lundby stod 16 Tundrasædgæs (Peder Rasmussen). Vikingmågen slog igen et smut forbi Henrik Knudsen og Bagenkop Havn.

Musvåge og Vandrefalk, Søgård, som er uenige om et eller andet. Foto: Ole Bo Olsen.

Søndag den 22. december gav uge 51 endnu en fænologisk observation - Freja Mørup-Petersen så en Brushane på Ristinge Hale. Vinterfund af Brushane er sjældne - der har været en halv snes stykker gennem tiderne, og søndagens fund det første siden 2009.

Brushane, Ristinge Hale. Foto: Freya Mørup-Petersen.

I Sortemosen kunne man se nu se to Traner - Morten Kristiansen - ugen gav således 8 forskellige fugle! I Ugens sidste begivenhed blev, at også Rudkøbing Havn blev lukket for Snespurv i DOF Fyns kommune-konkurrence - John Graversgaard så to.

Som sædvanligt skal der lyde tak til alle, der har bidraget med fotos til denne klumme - send endelig fotos til os fra årets sidste uge, som fuglemæssigt formodentligt vil være præget af and, gås og kalkun.

Tekst: Søren Gjaldbæk