Tirsdagsanalysen - Uge 16

En vejrmæssig flot uge, med sol om dagen og lave temperaturer om natten. Krystalklart vejr er ikke altid opskriften på en fuglemæssig spændende uge, da der er en tendens til, at fuglene bare trækker igennem. Vejrskift og lidt mere tungt vejr giver flere rastende fugle. Alligevel blev der set op til flere interessante observationer og mange Afrikatrækkere er for alvor nået til Fyn.

RingJD

Endnu en uge med mange Ringdrosler i det fynske. Her er en han fra Frellesvig. Der bliver nok en chance mere i uge 17 og 18, før trækket klinger af. Læs eller genlæs eventuelt Find Ringdrosler i Påsken fra 2019. Foto: Jane Ditzel

Mandag den 13. april

De Sorthalsede Lappedykkere er nu ved at øge i antal og de dukkede i denne uge op på flere lokaliteter. Mandag var der 10 i Firttalsstranden (Ella Mikkelsen, Merry Larsen) og 2 ved Valdemars Slot (Carsten Skou). En Hvid Stork trak over Kongebroskoven ved Middelfart (Michael B. Hansen) og 2 Skestorke rastede i Fjordmarken (Vibeke Hansen).

3.000 Bramgæs fouragerede ved Egensedybet (Ella Mikkelsen) og på Thurø Rev var en gammel kending tilbage – en  Sortbuget Knortegås (Arne Brun). Ved Helsned (ny lokalitet på Langeland) rastede 4 Atlingænder (undertegndede),  ved Egeskov rastede samme dag 3 (Palle B. Larsen).

Ved engene ved Nr. Broby trak en Fiskeørn (Søren G. Nielsen). Ved Vognsbjerg trak 2 Dværgfalke NØ mod Lolland (undertegnede) og ved Henninge Nor så Søren Bøgelund en Vandrefalk. En Sorthovedet Måge rastede i Firtalsstranden (Ella Mikkelsen). Fjordternerne ankom til ”deres” ø i Nørreballe Nor med 2 fugle (undertegnede), og ved Svendborg trak to NØ (Erhardt Ecklon)

Løvsangerne ankom for alvor og blev meldt fra mange lokaliteter, og en Ringdrossel rastede ved Husby (Mads Syndergaard).

FjordtJD

Fjordternerne ankom mandag til det fynske. Foto: Jane Dizel

Tirsdag den 14. april

19 Sorthalsede Lappedykkere havde indtaget Firtalsstranden (Henrik Kingo) og en enkelt Gyldensteen (Jens Bækkelund). 3 Atlingænder lå ved Engene ved Nr. Broby (Niels Bomholt,  Gunnar Jørgensen, Søren G. Nielsen).

1 Sort Glente trak NØ over Gulstav (Søren Bøgelund). 6 Fiskeørne blev set – flest havde Peter Hvenegaard med 3 Ø ved Middelfart. 1 Dværgfalk trak N ved Gråsten Nor og 1 Vandrefalk rastede ved Engene v Nr. Broby (Niels Bomholt og Gunnar Jørgensen). Samme sted rastede en Bjergpiber i sommerdragt, 7 Små Præstekraver og 11 Svaleklirer (Niels Bomholt).

3 Sorthovede Måger rastede i Firtalsstranden (Henrik Kingo). Årets første Vendehals rastede ved Hou Nordstrand (Claus Dalskov). Blåhalsen er fortsat ved Ballen (Carsten Skou), og så stemplede  Rødstjerterne for alvor ind.

VendhalsCD

Årets første Vendehals blev set ved Hou Nordstrand. Foto: Claus Dalskov

Onsdag den 15. april

En enkelt Fiskeørn trak over Fjordmarken (Gregers Johannesen), og på Langeland trak henholdsvis 5 og 7 Traner (Henry Nielsen og Søren Bøgelund). 8 Små Præsekraver, 7 Svaleklirer og Bjergpiberen viste sig for Søren G. Nielsen ved Engene ved Nr. Broby.

Ved Ringe Sø så Gunnar Jørgensen 2 Kaspiske Måger. Fakta i Næsby vil så gerne have, at kunderne bliver 5 minutter længere; det lykkedes at holde på undertegnede lidt længere med en Sorthovedet Måge. Ved Firtalsstranden og ved Birkum var der også Sorthovede med henholdsvis 1 og 2 fugle (Leif Kristensen).

99 Splitterner trak ved Horseklint (Aske Keiser-Nielsen), og 29 rastede på Siø Poul v Rasmussen.

2 Hedelærker blev set ved Klakkebjerg (Evald Mehlsen). En Blåhals blev fundet af Peder Rasmussen ved Vejlen på Tåsinge. Den Sortstrubede Bynkefugl var fortsat på plads i Tryggelev Nor (Claus Dalskov), og på Fyns Hoved rastede en Ringdrossel (Aske Keiser-Nielsen). Rødtoppet Fuglekonge blev hørt i Fiskerup Skov (Niels Bomholt) og i Favrskov Bjerge (Evald Mehlsen), og endeligt skal 135 trækkende Tornrisker fra Horseklint nævnes (Aske Keiser-Nielsen).

SplitternePB

Der er ved at dukke mange Splitterner op. Dette par holder til ved Lundeborg, hvor den ene fugl er ringmærket. Foto: Poul Brugs

Torsdag den 16. april

6 Rødstrubet – og 2 Sortstrubede Lommer trak forbi Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer) – en Sort Stork er meldt fra Lunden uden nærmere informationer om tid og alder (Søren Bøgelund). Fortsat mange Bramgæs – 1.000 trak ved Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer) og samme sted 3.000 med Rødhalset Gås (Søren Bøgelund).

2 Atlingænder rastede ved Sandholt (Leif Kristensen) og 4 ved Rudkøbing Vejle (Ole Goldschmidt). 1 Fiskeørn trak ved Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer). 1 Dværgfalk  og 1 Vandrefalk rastede på Monnet (Poul V Rasmussen). Vandrefalk blev også set ved Nr. Broby (Leif Kristensen) og på Siø (leif Sørensen). Ved Tårup holdt 3 Agerhøns til (Lotte Sørensen). De 3 Sorthovede Måger var på plads i Firtalsstranden (Henrik Kingo).

2 Vendehalse rastede i ved Klakkebjerg og samme sted 4 syngende Hedelærker (Evald Mehlsen og Jan Svejgaard Jensen). Bjergpiberen vet på plads ved Nr. Broby (Leif Kristensen) og samme sted Blåhals (Stoffer Jaeger). En Blåhals blev meldt syngende ved Sylten, ved Hjortholm (Søren Bøgelund) – arten er fortsat sjælden på Langeland.

10 Ringdrosler blev meldt denne dag med flest ved Frellesvig, hvor 5 fugle rastede (Jane Ditzel) og så meldte Per Poulsen om den første syngende Gærdesanger ved Fåborg.

SortspLS

Sortspætten holder fortsat til ved Hindsgavl og ruger forhåbentlig. Foto: Leif Sørensen

Fredag den 17. april

Den Sortbugede Knortegås var på plads sammen med Arne Brun på Thurø Rev. I Henninge Nor fandt Niels Bomholt en Rødhovedet And hun - mon det er den fra Nørreballe Nor? Søren Bøgelund er åbenbart den eneste med kørekort til Sort Glente i det fynske i år – en tur på Sydfyn gav Sørens 3. Sorte Glente i april. 4 Fiskeørne trak og flest så Kirsten Lund ved Marslev.  Svaleklirene trække igennem nu og Hans Rytter talte 24 i Sortemosen. De skal syd ígen om 2 måneder.

 I Tryggelev Nor rastede en Rovterne (Susanne Skov) og Ringdrosler sås spredt flere steder – mindst 16 forskellige fugle med blandt andet 5 ved Frellesvig (Jane Ditzel) og 5 Fyns Hoved (Ella Mikkelsen, Peder Rasmussen og Poul V Rasmussen). I Svanninge Bakke hørte Aske Keiser-Nielsen og Gunnar Knudsen årets første Skovsanger på Fyn.

Lørdag den 18. april

En Sule fløj forbi Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer), man får den tanke, at det er den samme fugl, der ses med mellemrum fra klinten.  I den anden ende af det fynske territorie ved Horseklint, satte Søren Gjaldbæk ny rekord i at finde fotoudstyr op af rygsækken, da 3 Skestorke trak forbi. Skestork er aldrig set på træk ved Horseklint og Skestork er kun set en gang før i 2006 ved Fyns Hoved, hvor en trak syd.

eseskestork

Tre Skestorke trak ved Horseklint lørdag morgen. Foto: Søren Gjaldbæk

Atlingænder lå i Tryggelev Nor (Ole Goldschmidt) og 1 i Gulstav Mose. 3 Blå Kærhøge blev set på lige så mange lokaliteter og af lige så mange obdervatører. Også 3 Fiskeørne er tastet ind fra denne dag flest så Jakob Sunesen med 2 fra Vågebakken. På Fyns Hoved rastede en Mosehornugle (Steen Pedersen) og ved Å ved Brydegård, så Tina Jørgensen en Hærfugl – det må være ugens fugl.

Ved Favrskov Bjerge rastede en Vendehals (Evald Mehlsen) og ved Klakkebjerg hørte Evald en syngende Hedelærke. En Bynkefugl rastede i Henninge Nor (Palle Bo Larsen) og 16 Ringdrosler blev noteret spredt omkring, hvor 7 på Fyns Hoved var højeste tal (Søren Gjaldbæk) og en rastende ved Rosengård Centeret, nok var den mest overraskende lokalitet (Kristoffer Hansen). Gærdesangerne rykker hurtigt frem og allerede dagen efter den første sang 6 fugle – flest havde Ole Goldschmidt med 5 fugle ved Nørreballe Nor.

Søndag

Søndag var en fridag – måske også for fynske fuglekiggere eller også var de draget til Jylland for at se Høgeørn? Der var i al fald lidt stille. Der var mange gengangere mellem de allerede nævnte fugle. En Lærkefalk ved Gulstav (Søren Bøgelund) var årets første. 5 Ringdrosler rastede alle omkring Nyborg, set af flere og en Broget Fluesnapper rastede ved Bjørnemose ved Ravnholt (Per Rasmussen) – var det årets første på Fyn?

Tak for alle bidrag, vi håber, at I vil bidrage igen i næste uge.

Tekst: Esben Eriksen