Tirsdagsanalysen - Uge 18

Uge 18 blev en forrygende fugleuge med endnu en ny art til Fyn og øer, da Claus Dalskov fandt en Halsbåndstroldand i Nørreballe Nor på Langeland. Som det så ofte sker trækker det folk til og flere spændende fugle bliver fundet. Det skete også i denne omgang.

DvrgmageJNDværgmågerne trækker igennem nu - særligt i sydlige og østlige vindretninger kan man være heldig at finde dem rastende over søer. Her en af mange over Nørreballe Nor fredag den 1. maj 2020: Foto: Jan Nielsen

 Mandag den 27. april

Frank Jensen-Hammer holder styr på trækket på Dovns Klint. Mandag kunne Frank blandt andet notere Rødstrubet Lom 10 Ø, 21.220 trækkende Bramgæs og en Sort Glente.

Lærkefalkene er så småt i gang. 5 fugle blev set i uge 18 - den ene rastede ved Tarup-Davinde. (Per Rasmussen og David Dysager). Det er tid til Tinksmed 14 Rastede i Sortemosen (Hans Rytter og  Per Rasmussen).. Der er stor udskiftning i fuglene, så det er svært at skønne, hvor mange forskellige fugle, der er set i uge 18, men mere end 300 Tinksmede er nok ikke helt ved siden af.

Dværgmågerne trækker også nu 30 trak øst ved Dovns Klint, (Frank Jensen-Hammer)  og 9 rastede i  Nørreballe Nor (Niels Bomholt). Det samme gør Fjordternerne 64 trak øst, Dovns Klint, (Frank Jensen-Hammer)  33 rastede i Nørreballe Nor (Ole Goldschmidt). Ddt bliver spændende, at se, hvor stor kolonien bliver i år. Dværgternerne er også tilbage -  2 til 4 fugle er set ugen igennem i Tryggelev Nor af mange forskellige observatører. 

En Vendehals blev ringmærket i  Svendborg af Peter Teglhøj i egen have. Ikke så dålrigt med hjemmekontor i disse coronatider, når man kan få den slags oplevelser. Digesvalerne er ved at være fremme i pæne antal  1050 rastede i Nørreballe Nor (Ole Goldschmidt).

Et Sortstrubet Bynkefugl par lod sig se i Gråsten Nor (Bjarne Jørgensen) og Savisangeren fra uge 17 var også på plads i Fredmosen (undertegnede) i uge 18, senere skulle den få selskab. En Rødtoppet Fuglekonge 1 sang i Stevneskoven (Pierre Bentzen og Søren Louis Rasmussen) og en af årets første Grå Fluesnappere rastede i Gulstav Mose (Søren Bøgelund).

 

Tirsdag den 28. april

3 Hvide Storke spredte glæde i det nordfynske, hvor blandt andre Jens Bækkelund så dem. Samme dag trak en SØ over Rolsted (Per Rasmussen). Ugens fugl må være den Halsbåndstroldand han, som Claus Dalskov opdagede i Nørreballe Nor. For anden uge i træk en ny art for det fynske område. Læs mere om Claus' fund her.

 

En Sort Glente blev set trække sydøst vedSøholm Sø (Erik Damm) - 1 af i al 7 Sorte Glenter i denne uge. De øvrige blev set på Langeland. Erik Ehmsen samme dag både en Lærkefalk ved Øster Hæsinge og 1 ved Arreskov Sø. 

Temmincks Rylerne kommer igennem på deres forårstræk nu. De første 2 rastede Sybergland set af Niels Bomholt samme sted så Niels 21 rastende Mudderklirer - det bliver spændende at følge den lokalitet. Læs mere om Sybergland her.

Michael Mosebo talte 115 rastende Alke i Lillebælt og ved Sortemosen rastede 2 Mosehornugle (Arne Bruun). Ugens anden Vendehals rastede ved Fyns Hoved (Niels Bomholt) - der blev i alt set 7 fugle i uge 18.  En Lille Flagspætte han rastede ved Sanderum Gård (Søren Rasmussen) - den er værd at holde øje med.

Ringdroslerne er ved at ebbe ud -  5 fugle blev det til om tirsdagen - flest så Niels Bomholt med 3 fugle ved Fyns Hoved. Mens 13 Stenpikkere rastede ved Vejlby Fed (Michael Mosebo).

Savisanger var på plads i Fredmosen (Erhardt Ecklon), og i DOFBasen kunne man se, at der var et ryk af Afrikatrækkere - mange Løvsanger, Tornsangere og enkelte Brogede Fluesnappere ankom tirsdag, 

 

Onsdag den 29. april

Endnu en Hvid Stork blev set - nu ved  Vesteregn på Langeland  (Ella Mikkelsen, Jane Ditzel og Nis Rattenborg) - en af flere fugle, der fald af grundet mange gæstede Halsbåndstroldanden, der blev set igen.

StorkJD

Ren idyl ved Vesteregn på Langeland. Huset hedder da også Firkløveren, det siges at bringe held. Foto: Jane Ditzel

1 Gøg fra Knold Nor skal nævnes (Freddy Hansen), de er kun lige ved at ankomme og en Rødtoppet Fuglekonge sang i Letmose (Kirsten Lund).

 

Torsdag 30 .april

Der var igen Hvid Stork i der fynske - 1 rastede ved Sandholt Lyndelse (Leif Kristensen og Søren G. Nielsen). Halsbåndstroldanden var på plads i Nørreballe Nor, og lokaliteten satte igen sit præg på indtastningerne i DOF Basen med: Lærkefalk 1 N (Jakob Sunesen), Brushane 35 (Jakob Sunesen og Jacob Sterup), Dværgmåge 8 rast (Jakob Sunesen), Fjordterne 53 rast (Ole Goldschmidt) og  Sortterne 1 rast (Ole Goldschmidt og Jacob Sunesen).

 GragasCD

Nørreballe Nor rummer udover en masse ualmindelige fugle også en stor børnehave. Flere kuld er slået sammen. Foto: Claus Dalskov.

Sortemosen er en anden spændende lokalitet her sås Svaleklire 13 (Hans Rytter) og Tinksmed 45 (Carsten Schou) Ved Engene ved Nr. Broby rastede 58 Tinksmede (Søren G. Nielsen).

En enkelt Rovterne i Brændegård Sø (Niels Bomholt)  og mere forventeligt 1 i Tryggelev Nor (Jakob Sunesen). Nattergal blev hørt både ved Tarup Davinde (Henrik Kalckar) og ved Vestermosen (Jørgen Lund Bjerregård). Sangdrosseltrækket er fortsat i gang 47 trak om natten over Middelfart (Michael Brunhøj Hansen) og  15 Brogede Fluesnappere blev ugens højesete tal for den art rastede på Fyns Hoved (Mogens Ribo Petersen).

 

Fredag den 1. maj

Vinden var i syd og med en del bygeaktivitet. Det kunne let kaste fugle af sig. Den Hvide Stork var fortsat ved Sandholt Leif Sørensen m.fl. Liges så var Halsbåndstroldanden på plads og blev set ag mange.  En Sort Glente trak SØ ved Tryggelev Nor (Anders Nielsen).

I Nørreballe Nor dansede 84 Dværgmåger, 64 Fjordterner og 6 Sortterner over vandoverfladen (Ole Goldscmidt + mange). I Salme Nor rastede en Rødstrubet Piber 1 R Salme Nor (Anders Nielsen) - det er den første forårs Rødstrubede Piber på Fyn og øer i 6 år og kun den 6. fugl siden år 2000. Ved Arreskov Sø så Henrik Knudsen hele 26 Sortterner og 12 Dværgmåger (Fugleknudsen.dk).

Broget

Broget Fluesnapper en af mange Afrikatrækkere, der ankom i denne uge. Foto: Mogens Ribo Petersen

Sydspidsen oplevde et pænt fald af sangere Anders Nielsen skønnede at mindst 100 Gærdesangere og 100 Munke rastede i området. I Fredmosen havde Savisangeren fået selskab og var blevet til 2 (Jacob Sterup). I Nørreballe Nor opdagede Niels Bomholt 1 Drosselrørsanger, men op ad dagen skrev Jan Nielsen til undertegnede, at der var 2 fugle. Hvilket flere andre også kunne bekræfte.

En enkelt Rødtoppet Fuglekonge rastede ved Gulstav (Anders Nielsen). Pungmejse er blevet sjælden - Niels Bomholt kiggede på en Rørdrum, da en Pungmejse landede lige over drummen. Endelig gjorden en Gulirisk trækforsøg i den anden ende af øen ved Hou Nordstrand (undertegnede).

 

Lørdag den 2. maj

Der var igen Hvid Stork på programmet nu i  Noret på Tåsinge (Arne Bruun m.fl.).Halsbåndstroldanden blev eftersøgt ihærdigt hele dagen af mange uden held, men kun Nis Rattenborg havde held til at den omkring kl. 20.00, den må have haft et andet sted den har ligget resten af dagen. 2 Sorte Glenter  kredsede ved Fakkebjerg (Søren G. Nielsen) og Vendehals blev set 4 forskellige steder af lige så mange observatører Nordskov v Hindsholm (Preben Nielsen), Skaboes Huse (Kurt K. Hansen), Vesteregn (Nis Rattenborg) og Klise Nor (Kirsten Thinggaard).

Drosselrørsangeren svigtede ikke en enkelt sang fortsat i Nørreballe Nor hørt af mange.

Sortglente Sort Glente trækkende syd allerede kl. 05.50 Dovns Klint. Foto: Esben Eriksen

Søndag den 3. maj

Igen var der Sort Glente over Gulstav. Den ene fugl fra dagen før trak syd allerede 05.50 (undertegnede) og en ny Sort Glente dukkede op (Morten Müller + mange). I alt 3 forskellige fugle i weekenden ved Gulstav bestemt ud fra fotos.  2 Gulstav området den ene en ny fugl i forhold til dagen før.

En Hvid Stork overfløj  Stævningen (Freddy Hansen). 49 Tinkmede rastede i Urup Dam (Ella Mikkelsen) og endnu en Vendehals dukkede op i en fuglekiggers have - denne gang Jane Ditzels ved Frellesvig. Drosselrørsanger skrattede videre hele søndagen i  Nørreballe Nor og rundede ugen af. 

Tak for de mange bidrag og tilsendte fotos.

Tekst: Esben Eriksen