Tirsdagsanalysen uge 6

Det blev ugen, hvor fotografer og fuglekiggere fik et nyt udflugtsmål, da Peder Rasmussen opdagede en Kohejre i Sortemosen. Kongeørnen måtte klare sig med lidt færre besøg, men den var på plads hele ugen. Ved Lyø blev en Kongeederfugl spottet fra et fly, vi får se, om den flytter sig til et mere forbrugervenligt sted eller måske bliver set på en af træklokaliteterne senere på sæsonen.

Kohejre, Sortemosen, onsdag den 5. februar. Foto: Peder Rasmussen.

Mandag den 3. februar var grå og halvvåd - det stoppede ikke feltfolket. Ved Erik Bøghs Sti var der igen 2 Vandstære, set af David Damgaard Dysager, sidst var den ene ringmærket, det kunne være interessant at vide, om begge fugle var uden ring. Årets 5. Stor Tornskade rastede ved Slæbæk (Jan Sørensen), og den på ”hovedfyn” fåtallige Rørdrum hørte Rasmus Reiter synge i Åmosen. Hvid Vipstjert dukker op flere og flere steder, Jacob Sterup havde en ved Odense Lufthavn - den, det ældre segment kalder Beldringe.

Som det var tilfældet de foregående uger, var der mange ved Fangel Torp eller Dyrehave for at se Kongeørn, her mandag ved Fangel Torp. Foto: Finn Hansen.

Tirsdag den 4. februar startede med fint solskin, hvilket trods en halvhård vestenvind fik sat lidt skub i Sanglærkerne. I løbet af en halv time trak 24 vest ved Flyvesandet og på forlandet rastede 20 - heraf nogle syngende, så måske det er de lokale ynglefugle, som allerede er på plads (undertegnede). Ved Horseklint trak 13 Sanglærker nord på en halv time, samme sted også to gamle Rider - Mogens Ribo Petersen besøgte klinten. Der er efterhånden samlet en del Sangsvaner på Nordfyn: ca. 800 syd for Otterup og 200 ved Nr. Nærå, hvor der også er mange Bram- og Blisgæs, et par tusinde og et par hundrede, give or take (undertegnede). Sort Glente stemplede også ind i uge 6 sammen med 27 røde, det foregik ved Gultved.

Havørnene er ret synlige for tiden, denne fra Tarup-Davinde. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

 Onsdag den 5. februar var en flot og kold dag med halvfrisk nordvestvind. Det gav forventeligt godt med lommer på Horseklint - 63 rødstrubede - blandt andet en flok på 20 - og 2 sortstrubede. Der var også en del alkefugle - 60 i alt, Lomvie 1, Alke 12 og Tejst 6, resten ubestemte. 215 Grønsisken og 21 Sanglærker troede, at det var forår og trak nordpå. Man kunne også se 120 Fløjlsænder. Undertegnede frøs deroppe. På vejen tilbage kunne jeg se en flok på 280 Sangsvaner, der er måske ved at lægge an til afgang? Kongeørnen var igen ved Dyrehave og kunne udvide sin liste over mobbere til også at omfatte Duehøg (Kurt Kaack Hansen og Leif Sørensen). I Tryggelev Nor sang en Rørdrum for Gregers Johannesen. Dagens og ugens ubestridelige højdepunkt stod Peder Rasmussen for, da han ved et besøg i Sortemosen sidst på eftermiddagen så en Kohejre, som lettede og fløj mod vest. Det skulle senere vise sig, at den havde holdt til i området gennem en månedstid, læs mere her

Kohejre, Sortemosen, torsdag den 6. februar. Foto: Leif Sørensen.

Torsdag den 6. februar trak, som de fleste måske ved, fuglefolket til Sortemosen, hvor man ud over en meget samarbejdsvillig Kohejre også kunne se og høre Trane - 3 par - samt Sangsvane 260. Samme sted 625 Blisgæs, de kan åbenbart godt lide området. Ved Lammehave så Niels Bomholt endnu en Stor Tornskade, også en ved Fandens Mose, Gunnar Jørgensen havde en ved Tangkrog og Leif Kristensen en ved Silkeå - 4 fugle tæt på hinanden. Glenterne gik til ro ved Rudme, 2-3 kilometer længere mod vest end de plejer - Niels Bomholt så 21 røde sammen med den sorte. 3 af dagens 7 Sølvhejrer kunne ses i Brændegård Sø (Gunnar Jørgensen). Der var stadig mange Bramgæs på Sydlangeland - Nis Rattenborg talte 5080 ved Vesteregn.

Blisgås, Sortemosen. Foto: Finn Skov.

Fredag den 7. februar var der naturligvis andendagsgilde ved Sortemosen, hvor de fleste havde held med forehavendet - ruster man sig med tålmodighed og står i fugletårnet, skal Kohejren nok komme flyvende på et tidspunkt. Den er ikke stor og kan nemt forsvinde bag en tue eller noget større! 

To hvide fugle, Sortemosen, torsdag den 6. februar. Foto: Leif Sørensen.

Der kunne også ses 900 Blisgæs (Poul V. Rasmussen). I Gulstav så Søren Bøgelund 7 yngleforsøgende sædgæs, vi har vist endnu til gode at se et sådant forsøg ende succesfuldt! Jacob Sterup og Rasmus Due Nielsen var på flyoptælling for Aarhus Universitet, næppe for at optælle Kongeederfugle, men som en fin sidegevinst så de en han ved Lyø Rev.

Tranerne er ved at samle sig parvis - disse fra Flådet, Tranekær. Foto: Hans-Henrik Wienberg.

I 2016 lå en fugl ved Svendborg, som blev set af ”det halve Danmark”, måske denne kunne være elskværdig at lægge vejen forbi igen, om ikke andet til glæde for boligbirderne. De to flyobsere så også to Sølvhejrer på Bågø. Der er fortsat en del Spidsænder på Monnet og også Hjejlerne samler sig, nu 450 (Peder Rasmussen). For god ordens skyld nævner vi lige Kongeørnen, der som sædvanligt var på plads - der er fortsat observatører, som holder øje med den.

 

Lille Skallesluger, Vejlen, Tåsinge. Pardannelsen er tilsyneladende i gang. Foto: Poul V. Rasmussen.

Lørdag den 8. februar var der foruden Kongeørn også Rørhøg ved Dyrehave - Fyns første i år, meldt af Erik Damm, der dog ikke oplyste noget om kønnet på fuglen. Der har været set omkring femten fugle i år i det øvrige Danmark. Anne Veber Døssing havde en flok Agerhøns (10) ved Dømmestrup - der ses ikke mange på Fyn. Ved Sortemosen var der - ud over Kohejre - såvel Tundrasædgås (2) som Kortnæbbet Gås (1), set af Søren G. Nielsen. Også Rørspurvene er ved at komme i forårshumør, en enkelt sang for Peter Lillesø ved Kertinge Nor. Man kunne fortsat se Hvidklire i Lunkebugten. Rørdrummen paukede fortsat i Tryggelev Nor. Ved Gulstav hørte Søren Bøgelund en Gransanger synge, det er godt nok tidligt.

 

 Fiskehejrer på stribe. Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag den 9. februar var vejret for at sige det, som det var, ikke videre charmerende - hård kuling og regn, hvilket blot 114 meldinger på DOF Basen understreger. Kongeørnen blev set, der var tilsyneladende ingen i Sortemosen - vejret inviterede heller ikke til at stå i tårnet! I Gulstav var der et par fænologiske indslag, Munk og Svaleklire, set af Søren Bøgelund.

Uge 7 starter blæsende ifølge meteorologerne, så måske uge 7 kan byde på lidt havfugle? Tak til dem, der har bidraget med fotos til denne uges tirsdagsanalyse, og vi skal opfordre alle til at sende os aktuelle fotos fra uge 7.

Tekst: Søren Gjaldbæk.